Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

"De pabo is voor iedereen die een basisschool binnenloopt en voelt dat daar zijn bloed sneller gaat stromen."

Docent Arjen Heijboer

Geef je les aan de voltijdstudenten, deeltijdstudenten of beide?
Beiden

In welke vakken en leerjaren geef je les?
Engels jaar 1 en 2. Studenten leren de principes van het aanleren van een vreemde taal, in dit geval Engels, en werken aan hun eigen Engelse vaardigheid.

Welke opleiding(en) heb je zelf gevolgd?
Lerarenopleiding Engels

Bij welke andere bedrijven of scholen heb je gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Albeda College, ik heb gewerkt als docent Nederlands als tweede taal. Maar ook muziek, Engels en als studieloopbaanbegeleider.

Wat was de reden om de lerarenopleiding te gaan doen?
Aanvankelijk had ik de slechtste reden die je kan bedenken om voor dit beroep te kiezen: mijn zus deed die studie. Het bleek desondanks bij me te passen.

Heb je op dit moment overige werkzaamheden die relevant zijn voor het vakgebied waarin je les geeft?
Ik heb zelf twee kinderen in de pabo leeftijd. "Ik heb de doelgroep in huis".

Over welke (karakter)eigenschappen moet een student beschikken om van deze opleiding een succes te maken?
Ik vind dat je in de eerste plaats creatief moet zijn, zo maak je het voor de kinderen en voor jezelf boeiend, verrassend en vernieuwend. Daarnaast zal je organisatorisch ook je zaakjes goed op orde moeten kunnen houden. Die combinatie ligt niet altijd voor de hand, maar is wel een voorwaarde voor succes.

Op welke manieren heb je binnen jouw opleiding contact met de studenten?
Het contact is er voornamelijk tijdens de lessen en het persoonlijkere contact vindt vooral plaats tijdens studieloopbaanbegeleiding. Soms gaan die studieloopbaanlessen groepsgewijs, soms in een-op-een gesprekken.
Daarin bespreken we de voortgang, de persoonlijke ontwikkeling, eventuele problemen. Vooral het uitwisselen van ervaringen is waardevol. Dat geeft veel herkenning.

Bij welke functies binnen welke bedrijven komen studenten over het algemeen terecht na deze opleiding? Of waar lopen studenten stage?
Als leerkracht op basisscholen, in het speciaal onderwijs en soms op het VMBO.

Wat is jouw gouden tip voor aankomende studenten?
Think outside-the-box!

Geef je naast voltijdstudenten ook les aan deeltijdstudenten?
Ja

Voor welke aankomende studenten is deze deeltijdstudie geschikt en waarom?
Voor een ieder die een basisschool binnenloopt en voelt dat daar zijn of haar bloed sneller gaat stromen en denkt: dit heb ik eigenlijk altijd gewild.

In hoeverre begeleid je deeltijdstudenten anders dan voltijdstudenten?
Deeltijdstudenten zuigen de informatie echt op tijdens de lessen. Ze hebben een heel bewuste keuze gemaakt voor een carrièreswitch en ze zijn intrinsiek gemotiveerd. In de begeleiding heb je daardoor andere, meer verdiepende gesprekken. Ook zijn deze studenten kritischer, je moet echt weten waar je het over hebt.

Geef je daarnaast op een andere manier les aan deeltijdstudenten dan aan voltijdstudenten?
Deeltijdstudenten kunnen meer theorie en abstractie aan, ze weten zelf door levenservaring de verbanden te leggen. Toch is het ook bij deze doelgroep belangrijk om aansprekende voorbeelden te geven, maar doordat de studie in minder tijd plaatsvindt zal de informatie compacter zijn.

Alle aankomende deeltijdstudenten wil ik graag de volgende tip meegeven:
Zorg voor een goede balans tussen werk, studie en privéleven. Met een baan van meer dan 24 uur wordt het erg zwaar. Gun jezelf de tijd om je op de studie te richten.

Heb je vragen over de Lerarenopleiding Basisonderwijs?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228