Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

"Kan je goed met kinderen omgaan? Dan is de pabo iets voor jou!"

Docent Barend van Maanen

In welke vakken en leerjaren geef je les?
Docent rekenen-wiskunde in alle leerjaren. Het betreft het bespreken zowel de didactische stappen die ondernomen moeten worden voor het aanleren van de rekenvaardigheden bij de kinderen, als ook het vergroten van de eigen vaardigheid van de studenten. Verder ben ik coördinator internationalisering. Ik deze functie wijs ik de studenten op de mogelijkheden van studeren of stagelopen in het buitenland.

Welke opleiding(en) heb je zelf gevolgd?
Pabo, MO-B akte Pedagogiek ( 1e graads opleiding), diploma schoolleider, opleiding voor reken-wiskunde docent.

Bij welke andere bedrijven of scholen heb je gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Ik heb ruim 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt, zowel als leerkracht, adjunct-directeur als ook directeur. Verder heb ik als remedial-teacher gewerkt in het verleden.

Heb je op dit moment overige werkzaamheden die relevant zijn voor het vakgebied waarin je les geeft?
Neen.

Over welke (karakter)eigenschappen moet een student beschikken om van deze opleiding een succes te maken?
Een pabostudent moet goed met mensen/kinderen kunnen omgaan, goed kunnen plannen en organiseren, goed kunnen uitleggen en goed de orde kunnen bewaken.

Op welke manieren heb je binnen jouw opleiding contact met de studenten?
Op vele manieren: tijdens colleges, werkgroepen, optredens, kamp, stagebezoeken enz.

Bij welke functies binnen welke bedrijven komen studenten over het algemeen terecht na deze opleiding? Of waar lopen studenten stage?
In het onderwijs.

Wat is jouw gouden tip voor aankomende studenten?
Bereid je al voor op de lastige toets WO, taal en rekenen die je moet maken.

Geef je naast voltijdstudenten ook les aan deeltijdstudenten?
Ja.

Voor welke aankomende studenten is deze deeltijdstudie geschikt en waarom?
Studenten, die al gewerkt hebben in het bedrijfsleven en een switch willen maken.

In hoeverre begeleid je deeltijdstudenten anders dan voltijdstudenten?Deeltijdstudenten zijn volwassener en zijn meer gericht op de leerstof; daar houd je rekening mee.

Geef je daarnaast op een andere manier les aan deeltijdstudenten dan aan voltijdstudenten?
Dieper op de leerstof ingaan.

Alle aankomende deeltijdstudenten wil ik graag de volgende tip meegeven:
Zorg dat iedereen in de omgeving weet wat je gaat doen en maak een heel goede planning in de week wanneer je kunt werken aan deze studie.

Heb je vragen over de Lerarenopleiding Basisonderwijs?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228