Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

"Modern onderwijzerschap doet een groot beroep op communicatieve en kunstzinnige vaardigheden."

Pabo - Cor Valkering.jpg

Docent Cor Valkering 

Mijn naam is Cor Valkering en ik ben sinds 1981 in dienst bij Inholland. Ik geef les bij de opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo) in Alkmaar.

In welke vakken geef je les?
Ik ben coördinator Kunstzinnige Oriëntatie en geef les in het vak beeldende vorming. In dit vak leren studenten waarom kinderen beelden maken, hoe zij dat doen, hoe zij naar beelden kijken, wat wij van de kinderen kunnen leren en wat zij van ons kunnen leren.

Aan welke jaren geef je les?
Door het jaar heen geef ik aan alle jaargroepen en aan alle opleidingsvarianten les. In de voltijdopleiding is er naast de hierboven omschreven inhoud ook nog ruimte voor de ontwikkeling van de eigen beeldende vaardigheden. Bij de deeltijdvariant concentreert het opleidingsprogramma zich voornamelijk op het verwerven van vakkennis en toepassen van didactische vaardigheden.

Welke opleidingen heb je zelf gevolgd?
In het verleden heb ik een master in Beeldende Vorming behaald en heb ik na mijn eerstegraadsstudie nog drie jaar gestudeerd aan de Rijksacademie in Amsterdam aan de faculteit Monumentale en Versierende Schilderkunst. Gedurende die jaren, waarin ik studeerde onder het Ministerie van Cultuur, heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met glastechnieken (glasapplicatie, glas in lood, etc.).

Heb je bij andere bedrijven/scholen gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Om mijzelf in mijn levensonderhoud te voorzien gaf ik naast mijn studie lessen in beeldende vorming. Iets wat mij veel plezier verschafte en mij goed afging. Buiten het docentschap voer ik een eigen kleine beeldende praktijk, en werk ik in opdracht in uiteenlopende twee- en driedimensionale technieken. Als deze ervaringen uit het werkveld relevant zijn, maak ik daar zeker gebruik van tijdens het lesgeven.

Heb je binnen Inholland naast docent zijn ook nog een andere rol?
Naast het lesgeven in mijn vak, ben ik studielopbaanbegeleider (slb'er), coördinator Kunstzinnige Oriëntatie in Noord (Alkmaar en Haarlem), coördinator van de verkorte deeltijd in Alkmaar (een tweejarige opleiding voor universitair- en hbo-afgestudeerden) en coördinator van de hoofdfase van de voltijd- en deeltijdopleiding.

Kun je aangeven welk type student kiest voor deze opleiding?
Leerkrachten zijn net als mensen. In het belang van de identificatie van leerlingen is het belangrijk dat het onderwijsteam weliswaar een gezamenlijke visie op onderwijs ontwikkelt, maar dan toch als leerkrachten heel verschillend begaafd zijn. Omdat in het onderwijs alle menselijke kwaliteiten ontwikkeld worden is het van belang dat die ook in het team vertegenwoordigd zijn. Wel moet je beschikken over leiderschapskwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden.

Op welke manieren heb je binnen jouw opleiding contact met de studenten?
Gemiddeld geeft ik tien uur les per week in beeldende vorming. Daarnaast heb ik veel informeel contact vanuit de diverse coördinatorschappen, en ben ik slb'er in zowel de voltijdvariant als de verkorte deeltijd.

Kun je aangeven bij welk soort bedrijven studenten van deze opleiding over het algemeen terecht komen?
Het merendeel van onze studenten komen in het onderwijsveld terecht, vaak als leerkracht basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er tal van voorbeelden van studenten die in de mediawereld terecht zijn gekomen, omdat zij met hun expertise van en vaardigheden in de omgang met jonge kinderen gewaardeerde vaklui zijn geworden. Je zult je nog verbazen hoeveel tv-presentatoren de pabo als achtergrond hebben! Modern onderwijzerschap doet een groot beroep op communicatieve en kunstzinnige vaardigheden. Die kwaliteiten worden ook door anderen buiten het onderwijs herkend.

Mijn tip voor aankomende studenten:
Maak een weloverwogen keuze en ga er vol in. Besef dat de kwaliteit van je opleiding deels bepaald wordt door het onderwijsaanbod op onze hogeschool, maar voor een belangrijk deel door de studiegroep waarvan jij deel uitmaakt.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!