Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

"Wil jij kinderen helpen, uitdagen, inspireren en in beweging brengen? Dan is de Pabo misschien wel de opleiding voor jou!"

Docent Sjoerd van Santen

Mijn naam is Sjoerd van Santen docent bij de Pabo-opleiding van Inholland.

In welke vakken en leerjaren geef je les?
Ik geef les in jaar 1, 3 en 4 van de Pabo en verzorg daarnaast de nascholing via Inholland Academy.

In jaar 1 ben ik de studieloopbaanbegeleider en tutor van een voltijdgroep. In deze groep begeleid ik de studenten tijdens het eerste jaar van de Pabo bij het studeren en het doen van hun eerste onderzoeken. Ook verzorg ik het vak onderzoeksatelier om de studenten onderzoeksvaardigheden aan te leren. In het tweede semester van het studiejaar geef ik de module bewegingsonderwijs aan kleuters. De colleges voor dit vak vinden voornamelijk plaats op een basisschool in de buurt van de hogeschool. Hier geven de studenten tijdens de colleges in het speellokaal gymles aan de kleuters.

In jaar 3 geef ik de lessen bewegingsonderwijs voor de module MRT. In die module leren de studenten over de motorische ontwikkeling van kinderen en hoe ze het buitenspelen van kinderen kunnen organiseren. Ook geef ik in dat jaar de minor Bewegingsonderwijs. Dit is een keuzemodule waarmee studenten al een deelcertificaat kunnen halen voor de nascholing om vakspecialist bewegingsonderwijs te worden voor de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs.

In jaar 4 geef ik de studenten die kiezen voor specialisatie in het Jonge kind (groep 1 t/m 4 van de basisschool) les bewegingsonderwijs voor het beroepsproduct. Binnen deze module leren ze de keuzes met betrekking tot bewegingsonderwijs voor kleuters te verantwoorden aan de hand van een visie en lessenserie.

Naast het werk binnen de Pabo verzorg ik de nascholing voor het vak bewegingsonderwijs voor Inholland Academy. Via die opleiding kunnen leerkrachten uit het basisonderwijs hun bevoegdheid halen voor het vak bewegingsonderwijs. Ze mogen dan, na afronding van deze opleiding, aan de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs en speciaal onderwijs de lessen bewegingsonderwijs geven.

Welke opleiding(en) heb je zelf gevolgd?
Na de havo ben ik gaan studeren aan de HALO (Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding) in Den Haag. Daarna heb ik bij Inholland Academy nog de opleiding MRT gevolgd.

Bij welke andere bedrijven of scholen heb je gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Op de middelbare school wist ik al heel snel dat ik gymleraar wilde worden. Na schooltijd was ik altijd aan het sporten en ik vond het toen al heel erg leuk om anderen te helpen om beter te leren bewegen. In mijn vrije tijd hielp ik op mijn tennisvereniging al met lesgeven aan jonge kinderen. Na mijn afstuderen van de havo ben ik daarom gelijk gaan studeren aan de HALO.

Na de HALO ben ik in 2006 als gymleerkracht gaan werken voor het project 'Lekker Fit!' in Rotterdam. Dit project is opgezet om overgewicht onder jongeren in Rotterdam tegen te gaan. Dit gebeurt door drie keer per week gymles te geven aan de kinderen en daarnaast in de klas aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl. Voor het project ben ik toen fulltime gaan werken op basisschool De Vierambacht in Rotterdam Delfshaven.

Na drie jaar (in 2009) ben ik twee dagen in de week gaan werken als opleidingsdocent bewegingsonderwijs bij Inholland. De andere drie dagen bleef ik werken op de basisschool. De koppeling tussen het werkveld en de Pabo is in mijn ogen superbelangrijk. Als docent kun je de studenten uitdagen en inspireren door je eigen ervaringen met de studenten te delen.

Op dit moment werk ik vier dagen in de week als opleidingsdocent bij Inholland. De baan op de basisschool heb ik niet meer, maar ik kom elke maand nog één dag op basisschool De Vierambacht om mijn praktijkervaring voor het vak bewegingsonderwijs bij te houden en nieuwe bewegingsactiviteiten met de kinderen uit te proberen.

Heb je op dit moment overige werkzaamheden die relevant zijn voor het vakgebied waarin je les geeft?
Vanuit de overtuiging dat je als docent jezelf ook moet blijven ontwikkelen geef ik nog regelmatig gymlessen op mijn oude basisschool. Tijdens deze lessen maak ik videobeelden die ik later kan gebruiken als praktijkvoorbeelden tijdens mijn colleges. Op die manier zorg ik tijdens de colleges voor een duidelijke link met de praktijk.

Op welke manieren heb je binnen jouw opleiding contact met de studenten?
De Pabo is een kleine, knusse opleiding in een heel groot gebouw. De lokalen, de werkplekken van de docenten en de werkplekken van de studenten zijn allemaal gelegen op de derde verdieping van het gebouw. Dit maakt dat docenten en studenten elkaar makkelijk weten te vinden binnen de school.

Daarnaast zie ik de studenten van mijn eigen studieloopbaan/tutorgroep één keer per week tijdens studieloopbaanbegeleiding en zelfs meerdere keren per week wanneer ze ook les krijgen voor de vakken bewegingsonderwijs en/of onderzoeksatelier.

De sfeer binnen de school vind ik erg belangrijk. Ik denk dat elke student binnen deze Pabo zich gekend en herkend voelt. Door de gezamenlijke activiteiten, zoals vieringen, interculturele maaltijden, themadagen en kampen, ontstaat er een gezellige sfeer op school.

Bij welke functies binnen welke bedrijven komen studenten over het algemeen terecht na deze opleiding?
De studenten lopen tijdens de opleiding vanaf de eerste periode al stage in het basisonderwijs. Het praktijkbureau plaatst de studenten op basisscholen waarmee Inholland een samenwerkingsovereenkomst heeft. Dit zorgt ervoor dat de basisscholen een duidelijk beeld hebben van de opleiding en de eisen die er worden gesteld aan de student in de stage. Dit resulteert in een betere begeleiding van de student in de praktijk.

De Pabo past bij jou als het jouw passie is om anderen te helpen zich te ontwikkelen. Ben jij sociaal en vind je het leuk om jouw kennis over te dragen op kinderen? Wil jij kinderen helpen, uitdagen, inspireren en in beweging brengen? Dan is de Pabo misschien wel de opleiding voor jou!

Alle aankomende deeltijdstudenten wil ik graag de volgende tip meegeven:
Begin alleen aan de deeltijdopleiding als je in staat bent om naast andere verplichtingen en werkzaamheden voldoende zelfstudietijd in te plannen.

Heb je vragen over de Lerarenopleiding Basisonderwijs?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228