Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

"Studenten die aan het einde heel bewust voor dit vak kiezen, vind ik altijd een mooie ontwikkeling!"

Docent Wytzke van der Leij

Sinds 1990 ben ik werkzaam binnen Inholland als docente bij de opleiding Leraar Basisonderwijs en ik geef het vak taal en didactiek. Daarnaast ben ik tutor studieloopbaan-, stage- en afstudeerbegeleider. Zelf heb ik de opleiding Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd en heb ik de eerstegraads lesbevoegdheid hierin gehaald. Daarnaast heb ik de opleiding Leerlingbegeleiding en Schooldecanaat, de opleiding Qualilty Teaching in a Culture of Coaching en diverse nascholingscursussen binnen Inholland gedaan.

Heb je bij andere bedrijven/scholen gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Ja, ik heb eerst op middelbare scholen lesgegeven; dat liep van ITO tot eindexamenklassen gymnasium en alles daartussen. Het was enerverend, maar ook bijzonder leerzaam. Daarnaast heb ik lesgegeven aan anderstalige volwassenen bij de basiseducatie en heb ik diverse cursussen gegeven aan de Volksuniversiteit over taal en argumenteren. Verder heb ik zes jaar op Aruba gewerkt op de Arubaanse Pabo, dat was een bijzondere ervaring. Hier gaf ik ook les, was ik stagebegeleider en begeleide ik scholen in nascholingstrajecten. Het heeft me goed gedaan om mijn grenzen te verleggen, hierdoor heb ik anders leren kijken naar mezelf, mijn ambities, de opleiding en mijn vak. Het onderwijssysteem op Aruba lijkt op het Nederlandse, maar door de verschillende culturen is het ook grensverleggend voor mijn rol als lerarenopleider geweest. Ik raad het dan ook iedereen aan om eens buiten het vertrouwde kader te werken.

Werk je momenteel nog steeds naast je baan bij Inholland?
Nee, ik heb een fulltime baan binnen Inholland en dat vraagt alle energie. Mijn man werkt in het basisonderwijs, dus ik wordt nog wel eens gevraagd om de musical of het schoolkamp te begeleiden. Wel probeer ik mee te gaan op schoolkamp en begeleid ik vrijwillig basisscholen bij de musicals, omdat ik dat zo leuk vind. De vraag is snel gesteld en het is heel leuk om te doen.

Gebruik je je ervaringen uit het werkveld tijdens het lesgeven?
Ja, ik heb zelf natuurlijk het traject van beginnende leraar ook doorlopen. Hierin kreeg ik bijvoorbeeld te maken met het leren van orde houden, klassenmanagement, leuke lessen bedenken en het zoeken naar de juiste toon. Hierdoor weet ik dat het soms moeilijk is, maar je moet er toch doorheen. Je krijgt er veel voor terug, en die winst blijft!

Welk type student kiest voor deze opleiding?
Gek genoeg kun je de groep wel in twee categorieën splitsen. De ene groep studenten weet al vanaf jongs af aan dat ze later juf of meester willen worden en hebben daar ook al altijd naartoe gewerkt. Zij zijn erg gemotiveerd, maar schrikken soms ook van de realiteit: schooltje spelen op je kamertje met poppen is toch niet het zelfde als echt lesgeven. Dat is altijd echte interactie en dat vereist flexibiliteit en soms een kanteling in hun perceptie. Vaak blijkt wel dat het uiteindelijk toch leuker is dan ze altijd dachten!

De tweede groep is niet geheel zeker van de keuze, maar heeft uit pragmatische gronden voor Leraar Basisonderwijs gekozen. Het klassieke 'ik wil iets met kinderen doen' hoor je vaak. Maar ook studenten die nog niet precies weten hoe hun toekomst eruit gaat zien, kiezen bewust voor deze brede opleiding. Tijdens de opleiding worden ze zo goed en enthousiast, dat ze aan het einde heel bewust kiezen voor het vak, dat vind ik altijd een mooie ontwikkeling!

Hoe is het persoonlijk contact tussen student en docent?
We hebben veel informeel contact op school, er is een lounge met banken en werktafels waar je af kunt spreken met studenten en collega's. Daarnaast staan de deuren van onze werkkamers altijd open. De studenten maken veel gebruik van e-mail, maar spreken je ook vaak aan het einde van de les even aan. In dit soort gesprekken kan het zowel over school als over privézaken gaan. Natuurlijk hebben we ook de studieloopbaanbijeenkomsten waarin nauw contact tussen de student en de studieloopbaanbegeleider plaatsvindt. Aan het eind van het semester hebben we een verplicht individueel gesprek met de studenten, maar we praten ook veel met de studenten 'tussendoor'. Als er iets aan de hand is wacht dan niet om ons hierover op de hoogte te brengen, voor dit soort dingen maken we altijd ruimte!

Bij welk soort bedrijven komen studenten van deze opleiding terecht?
De meeste studenten gaan bij schoolbesturen of onderwijsstichtingen werken. Een kleiner deel gaat doorstuderen aan de universiteit.

Mijn tip voor aankomende studenten:
Een opleiding kiezen is niet gemakkelijk, maar gek genoeg zul je ontdekken dat als je openstaat voor je opleiding het vanzelf op zijn plaats valt. Ga er onbevangen en enthousiast in, maar weet ook dat er gewerkt zal moeten worden. Voordeel is dat de overwinning zoveel zoeter smaakt.

Heb je vragen over de Lerarenopleiding Basisonderwijs?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228