Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

Informatie voor ouders over Pabo

Uw zoon of dochter denkt erover om de opleiding Leraar Basis Onderwijs (Pabo) te gaan doen. Uw kind heeft allerlei vragen, maar u natuurlijk ook.

Er zijn vijf Inholland-locaties waar wij de opleiding Leraar Basis Onderwijs aanbieden namelijk Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Haarlem en Rotterdam. Deze locaties zijn kleinschalig en dat ervaren de meeste studenten als zeer prettig. Studenten verdwijnen niet in de massa. We hebben aandacht voor de individuele student. Persoonlijk contact tussen medewerkers en studenten vinden wij belangrijk. De NVAO heeft bij de accreditatie in 2014 vastgesteld dat de kwaliteit van de Pabo bij Inholland goed is. 

Twijfelt u over de studiekeuze van uw kind, kijkt u dan op de pagina hulp bij studiekeuze.

Landelijk toelatingseisen voor de Pabo

Sinds het studiejaar 2015-2016 moeten studenten die willen starten met de Pabo al voor aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Hiervoor is een landelijke toelatingstoets. Heeft uw zoon of dochter een mbo-diploma of geen havo eindexamen gedaan in één van de bovenstaande vakken, dan zal hij of zij een toelatingstoets moeten doen.

Meer informatie over de toelatingseisen 

Praktijkervaring

Vanaf het begin van de opleiding loopt uw zoon of dochter stage op een basisschool. Wij hebben samenwerkingscontracten met diverse schoolbesturen/opleidingsscholen in de regio. Bijna alle Pabo-studenten worden aan een van deze basisschoolbesturen gekoppeld om daar praktijkervaring op te doen. Dat betekent dat uw zoon of dochter wordt begeleid door de groepsleerkracht van de stageschool en een docent van Inholland. 

Heb je vragen over de Lerarenopleiding Basisonderwijs?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228