Master Leren en Innoveren

'Verbinding met de praktijk, dat is de kracht van deze master'

“Bij de Master Leren en Innoveren zien we dat studenten met veel energie en zin aan de slag gaan. Ze zijn gedreven om te leren en te innoveren in hun onderwijsomgeving. Daarvoor is een onderzoekende houding nodig. Het is mooi om hen daarbij te mogen begeleiden”

Anne van Brussel is sinds het begin van dit studiejaar betrokken bij de Master Leren en Innoveren (MLI). Zij is hoofddocent en studiebegeleider. “Ik heb Onderwijswetenschappen gestudeerd en werd tijdens mijn werk voor een andere hogeschool, waar ik 21 jaar werkte, getriggerd door het gedachtengoed van de MLI.

Sinds het begin van dit studiejaar ben ik werkzaam voor de Master Leren en Innoveren van Hogeschool Inholland. Het geeft veel voldoening om te mogen bijdragen aan de professionele ontwikkeling van studenten. Ik vind het mooi om te zien hoe ze al snel een onderzoekende houding aannemen. Wat is het onderwijskundige verandervraagstuk? Welk probleem ligt er aan ten grondslag? En hoe kun je met het vraagstuk aan de slag gaan?”

“De student krijgt een stevige theoretische basis mee, daar mag ik een bijdrage aanleveren.“

Onderwijskundig verandervraagstuk uit eigen praktijk is leidend

Dat gedachtengoed van de Master Leren en Innoveren is dat een onderwijskundig verandervraagstuk uit de eigen onderwijsomgeving leidend is bij het doorlopen van de modules van de MLI. “De theorie gelijk verbinden met de praktijk, dat is de kracht van deze master. De student krijgt een stevige theoretische basis mee, daar mag ik een bijdrage aanleveren. Nadenken over het vraagstuk, wat zegt de literatuur hierover? De student gaat na het formuleren van het concrete verandervraagstuk zelf onderzoek doen. Dat doe je als student overigens niet alleen. De studenten werken samen, begeleid door docenten van Inholland. Studenten werken tijdens de master ook samen met hun collega’s in de eigen onderwijsomgeving. Hun betrokkenheid en draagvlak zijn van cruciaal belang bij het realiseren van impact van een innovatie in de organisatie. De MLI-student heeft de rol van veranderaar, maar veranderen doe je altijd samen. Samenwerkingsvaardigheden en zelfreflectieve vermogens zijn dan ook belangrijk.”

Van en met elkaar leren

Anne van Brussel is naast hoofddocent ook studiebegeleider. Iedere studiebegeleider binnen de MLI heeft een groep van studenten, met wie er regelmatig contact is. “We kijken samen naar de voortgang in de aanpak van het onderwijskundig vraagstuk, ik geef feedback en ben soms ook de schouder om even op te leunen. MLI-studenten zijn enorm gedreven, ze doen deze master naast hun baan en privéleven en soms zit het gewoon even niet mee. Ook dan zijn de studiebegeleiders er. Om te luisteren en samen te kijken naar oplossingen. Het is mooi om te zien dat studenten elkaar ook feedback geven. Ze willen leren met en van elkaar.”

 

“MLI-studenten zijn enorm gedreven, ze doen deze master naast hun baan en privéleven en soms zit het gewoon even niet mee. Ook dan zijn de studiebegeleiders er.“

”De mix van studenten uit verschillende organisaties is van toegevoegde waarde voor alle MLI-studenten. De scope wordt breder en dat vergroot het leereffect.”

Nieuwsgierig

Het team van docenten van de Master Leren en Innoveren is nieuwsgierig van aard. “Dat is belangrijk want we willen samen met de studenten in beeld brengen wat de vraag achter een verandervraagstuk is. Om zo het vraagstuk met de juiste theoretische onderbouwing en gedegen onderzoek goed aan te kunnen pakken. We willen tenslotte dat de studenten in de eigen onderwijsomgeving met hun  innovatie impact kunnen realiseren. Op deze manier zijn alle studenten van de MLI van waarde voor het werkveld.”

Master Leren en Innoveren: voor alle professionals met een onderwijskundig verandervraagstuk

Onderwijskundige verandervraagstukken spelen in veel organisaties. De MLI is geschikt voor docenten, onderwijsadviseurs, HRM’ers, HRD’ers en zelfstandig adviseurs die in hun eigen onderwijsomgeving impact willen realiseren. ”We hebben met alle mensen die interesse tonen in de Master Leren en Innoveren een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bedoeld om elkaar een beetje te leren kennen, de verwachtingen over en weer in beeld te krijgen en om het met elkaar te hebben over het onderwijskundig verandervraagstuk. Binnen welke organisatie dan ook. De mix van studenten uit verschillende organisaties is van toegevoegde waarde voor alle MLI-studenten. De scope wordt breder en dat vergroot het leereffect.”

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228