Master Leren en Innoveren

Ewald Edink

Docent en onderzoekend onderwijsontwerper


Ewald is docent chemie bij Inholland en begeleidt studenten graag tijdens hun groeiproces van onwennige eerstejaars tot volwaardige HBO-professional in het onderzoekslab. Om zich verder te verdiepen in didactiek en het ontwerpen van onderwijs heeft hij een module bij de Master Leren en innoveren gevolgd.  Zijn eindrapport is bijna klaar en de onderwijsinterventie die hij ontwierp, wordt inmiddels al in praktijk gebracht!

"Lesstof meteen in de praktijk toepassen, werkt heel goed!"

“Ik heb een module van de MLI gevolgd, waarbij ik meedraaide met het reguliere programma. Dit gaf mij de kans om kennis en ervaringen uit te wisselen met deelnemers uit verschillende takken van het onderwijs. Het is heel waardevol om contact met mensen vanuit andere organisaties en werkvelden te hebben.”

Onderwijsontwerp
“De module die ik volgde richt zich op het onderwijsontwerp. Je gaat hierbij aan de slag met een probleem binnen je eigen onderwijssetting. Door de literatuur in te duiken en het probleem met collega’s en studenten in beeld te brengen, bedenk je een ontwerp waarmee je een interventie in het onderwijs kan uitvoeren. Lesstof meteen in de praktijk toepassen, werkt heel goed. Zo werk je aan onderwerpen die relevant zijn voor jouw opleiding!”

Probleem
“Bij de opleiding Chemie is chemisch rekenen een belangrijk onderdeel waar studenten vaak moeite mee hebben. Je merkt dat studenten veel hebben aan persoonlijke aandacht en oefenen in de klas, maar vanwege het grote aantal studenten lukt het als docent niet altijd om genoeg begeleiding  te geven. Ik heb daarom gekeken of een adaptieve digitale leermethode (gebaseerd op het digitale platform Enlight Ed) hierbij kan helpen. Deze tool maakt het mogelijk om interactieve opdrachten te ontwerpen waar studenten vervolgens zelf mee kunnen oefenen en wanneer nodig extra instructies krijgen. De MLI heeft mij geholpen om via de literatuur te bekijken waarom veel van onze studenten vastlopen bij het chemisch rekenen; wat zijn hier de oorzaken van en waar moet je nu op letten bij het ontwikkelen van zo’n adaptieve methode? Veel van mijn bevindingen hebben we direct toegepast en een aantal staan nog op de to-do lijst dus op die manier heeft het volgen van de MLI-module zeker invloed op onze onderwijspraktijk.”

“Ik koos voor deze opleiding omdat ik wat didactiek betreft, meer de diepte in wilde."

Combineren
“Het is best zwaar om je baan met een opleiding te combineren en bij mijn rooster is er iets mis gegaan waardoor het nog intensiever werd. Als je een module volgt, heb je met deadlines te maken en ik wil de lessen ook goed voorbereiden en de literatuur vooraf lezen. Als je bent ingelezen, voegt dat namelijk heel veel toe. De lesstof landt beter en wanneer deze vragen oproept, kan je die bij de eerstvolgende les stellen aan de experts, zo maak je echt een verdiepingsslag. Het was pittig, maar ik vond het zeker de moeite waard.”

Samenwerken
“Ik koos voor deze opleiding omdat ik wat didactiek betreft, meer de diepte in wilde. De opleiding is ook bedoeld voor docenten die binnen het team een aanspreekpunt voor onderwijsontwikkelingen willen worden. Wat voor mij een hele belangrijke les is geweest, is dat ik mijn collega’s eerder moet betrekken bij het ontwikkelen van onderwijs. Hierdoor voelen zij meer eigenaarschap en is de kans veel groter dat ze het ontwerp met enthousiasme zullen inzetten in hun eigen lessen. Ook al vraagt dit een tijdsinvestering, uiteindelijk is het veel effectiever om in een vroeg stadium de samenwerking op te zoeken en ze bij het proces te betrekken. Bij de MLI ontwikkel je jezelf zodat je die rol binnen je team kunt vervullen. Heb je die ambitie, dan is dit echt een aanrader.”

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228