Master Leren en Innoveren

“Het zoeken naar verbinding tussen theorie en praktijk liep als een rode draad door mijn studie”

Hans Smeele

Senior leraar en coördinator

Hans Smeele werkt bij de Stichting Heliomare Onderwijs. De stichting biedt speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Hans is senior leraar en coördinator van de expertgroep ICT & Educatie. In 2016 studeerde hij af bij de Master Leren en Innoveren met zijn innovatieve Stap-voor-Stap-app.

Inzicht en vaardigheden
Hans: "In 2013 nam ik de taak van coördinator van de expertgroep ICT & Educatie op mij. Ik stelde onder andere een beleidsplan op. De voornaamste reden voor mij om de Master Leren en Innoveren te gaan volgen, was om inzicht en vaardigheden te ontwikkelen om de zaken die in het beleidsplan stonden voor onze zeer brede doelgroep leerlingen te kunnen realiseren."

Verbinding theorie en praktijk
"Tijdens de studie zoog ik met plezier de aangeboden kennis op en probeerde hiervoor ankerpunten in mijn praktijk te vinden. Het zoeken naar verbinding tussen theorie en praktijk liep als een rode draad door mijn studie. Deze zoektocht geldt ook voor mijn werk. Naast mijn andere werkzaamheden geef ik ook les, want ik wil 'met de poten in het werkveld' staan om daarmee 'feeling' te houden."

Niet alles zelf doen
"Voordat ik aan de master begon, was ik een innovator, een pionier, die vaak op het team vooruit liep. Ik was het team onderweg dan ook regelmatig letterlijk kwijt. Dankzij de studie slaag ik er nu veel beter in om de verantwoordelijkheid over te dragen, in plaats van alles zelf te willen doen. Taken delegeren en beseffen dat een ontwerpproces en implementatie van een verandering tijd nodig hebben, zorgen dat de focus op het gezamenlijke doel kan komen liggen."

Waardevolle feedback
"Niet alles zelf willen doen, heb ik onder andere geleerd tijdens studiemomenten met peers, experts en begeleiders. Ik stelde mij leerbaar op, onderzocht mijn eigen handelen en deed mijn best deze op basis van feedback die ik kreeg, bij te stellen. Dat vond ik in het begin lastig, omdat ik gewend was zaken alleen aan te pakken. Gaandeweg de studie werd ik er steeds vaardiger in."

Leerzaam
"De feedback die ik kreeg, bleek heel waardevol en hierdoor heeft mijn onderzoek in het kader van de studie aan kwaliteit gewonnen. Ook ervaarde ik dat het geven van feedback aan medestudenten net zo waardevol was. Het volgen van het onderzoek van anderen en daarop reflecteren, was voor mij heel leerzaam."

Stap-voor-Stap-app
"Voor mijn masterthesis deed ik onderzoek naar de karakteristieken van betekenisvol multimediaal instructiemateriaal. Dit materiaal moest gericht zijn op het aanleren van praktische vaardigheden die leiden tot een grotere zelfstandigheid van zeer moeilijk lerende kinderen. Ik ontwikkelde de Stap-voor-Stap-app in samenwerking met zes andere onderwijsorganisaties. Met behulp hiervan kunnen leerlingen via visuele en gesproken instructies stap voor stap vaardigheden oefenen. Ik ben trots op het resultaat. Mijn onderzoek heeft bijgedragen aan de verrijking, verbetering en vernieuwing van het onderwijsleeraanbod van het Heliomare College."

Over zijn innovatieve Stap-voor-Stap-app maakte Hans een inspirerend filmpje. Je leest meer over de app in dit artikel en op www.stapvoorstapapp.nl.

 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228