Master of Advanced Nursing Practice

Studieprogramma Master of Advanced Nursing Practice

Het basisprofiel van de Master of Advanced Nursing Practice is afgeleid van de landelijke eindkwalificaties ANP. Het curriculum van de opleiding is ingedeeld in de volgende drie leerlijnen:

Leerlijn klinische vorming

Leerlijn klinische vorming

Door de leerlijn klinische vorming verwerf je noodzakelijke achtergronden, kennis, inzicht en vaardigheden. Deze zijn nodig voor een adequate medische en verpleegkundige beroepsuitoefening. Ethiekonderwijs bijvoorbeeld vervult hierin een belangrijke rol.

Onderwijsvormen
Deze leerlijn bevat de volgende onderwijsvormen:

 • uitvoeren van praktijkopdrachten, zoals het afnemen van een anamnese of het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek;
 • toepassen van technieken als 'motivational interviewing';
 • inzetten van meetinstrumenten op bijvoorbeeld het gebied van preventie en zelfmanagement.

Omdat verpleegkundig specialisten zelfstandig medicatie mogen voorschrijven, maakt onderwijs in de farmacotherapie expliciet onderdeel uit van het curriculum.

Leerlijn wetenschappelijke vorming en innovatie

Leerlijn wetenschappelijke vorming en innovatie

Jaar 1
De leerlijn wetenschappelijke vorming richt zich in het eerste leerjaar op de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie. Ook de vaardigheden die voor het 'evidence based practice' nodig zijn, staan dit jaar centraal. Het kritisch kunnen lezen en beoordelen van onderzoeksartikelen is hier een prominent onderdeel van.

Jaar 2
Deze leerlijn wordt in het tweede jaar afgerond met een praktijkgericht onderzoek in het kader van de implementatie van een innovatie binnen de eigen afdeling. De uitvoering en verslaglegging hiervan verwerk je in een wetenschappelijk artikel, waarin een probleemanalyse, literatuurstudie en onderzoeksopzet zijn opgenomen. Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan betere zorgkwaliteit en zorgvernieuwing.

Leerlijn rolontwikkeling & werkplekleren

Leerlijn rolontwikkeling & werkplekleren

In de leerlijn rolontwikkeling & werkplekleren staat de verpleegkundig specialist met bijbehorende kerncompetenties, en de ontwikkeling en integratie van de volgende zeven CanMEDS-rollen centraal:

 • klinisch behandelaar
 • communicator
 • samenwerkingspartner
 • organisator
 • gezondheidsbevorderaar
 • praktijkonderzoeker
 • reflectieve professional

Werkplekleren
Tijdens het werkplekleren gebruik je de aangeleerde klinische vaardigheden in de praktijk. Deze worden getoetst met behulp van Korte Praktijk Beoordelingen. Die bewijsstukken van rolontwikkeling en het praktijkleren verwerk je in een portfolio.

Docenten

De docenten van de masteropleiding ANP hebben allen ruime ervaring in het master- en post-hbo-onderwijs en/of zijn verpleegkundig specialist, adviseur of onderzoeker. Deze professionals uit betrokken gezondheidszorgorganisaties als ziekenhuizen en huisartsenpraktijken begeleiden je tijdens het werkplekleren.

Gastdocenten
Ook geven gastdocenten als medisch specialisten, artsen en sociale wetenschappers regelmatig masterclasses of werkcolleges. Samen met jou diepen zij een actuele casus uit. Voor het farmacotherapieonderwijs wordt intensief samengewerkt met de afdeling Klinische Farmacologie en de apotheek van het VUmc.

Samenwerking GGZ-Verpleegkunde

Studenten Verpleegkundig Specialist GGZ kunnen intensief samenwerken met de onderzoekslijn GGZ-Verpleegkunde van Inholland. Je kunt dan:

 • deelnemen aan de kenniskring van de onderzoekslijn;
 • onder begeleiding van de onderzoekslijn praktijkonderzoek vormgeven en uitvoeren;
 • kennisbijeenkomsten van de onderzoekslijn bijwonen;
 • al tijdens je master beginnen met een promotietraject. Bij de VU kun je alvast extra-curriculaire modules onderzoeksmethodologie volgen.

Meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl.

Online Open Dag 31 oktober

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Studieduur

De Master of Advanced Nursing Practice is een duale opleiding (combinatie werken-leren) en duurt twee jaar. Je volgt onderwijs gedurende één dag per twee weken en werkt daarnaast op een leerwerkplek in de gezondheidszorg. Dit gebeurt onder supervisie van een leermeester (arts of ervaren verpleegkundig specialist).

Lesdag

Eén dag per twee weken volg je onderwijs aan Hogeschool Inholland te Amsterdam. De onderwijsdag kan verschillen per studiejaar; op dit moment is de lesdag in het eerste jaar op maandag, en in het tweede jaar op woensdag.

Bekijk een voorbeeld van een weekindeling

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!