Master of Advanced Nursing Practice

Studieprogramma Master of Advanced Nursing Practice

Het studieprogramma van de Master of Advanced Nursing Practice is gebaseerd op het beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist (2019) en het landelijk opleidingsprofiel (2020). Centraal in studieprogramma staan EPA's, Entrustable Professional Activity's. Een EPA is een specifieke beroepsactiviteit of taak die aan een VioS (Verpleegkundige in opleiding tot Specialist) wordt toevertrouwd, nadat is vastgesteld dat de VioS deze activiteit beheerst. De 5 kern EPA's staan centraal in het binnen-en buitenschools studieprogramma:

EPA 1: Diagnosticeren

EPA 2: Behandelen

EPA 3: Regie voeren

EPA 4: Zelfmanagement en eigen regie bevorderen

EPA 5: Kwaliteit van zorg bevorderen

Deze vijf kern EPA’s worden in het individuele praktijkleerplan uitgewerkt naar patiëntprobleem, diagnose, doelgroep en onderwerp. Per semester wordt er in de praktijk en tijdens cursorisch onderwijs gewerkt aan de EPA's.

 

Toetsing

Als pijler van toetsing bij de MANP worden een aantal aspecten van programmatisch toetsen gehanteerd. Zo zijn toetsen groter geworden en minder in aantal, en zijn de toetsen een (afgeleide van een) beroepsproduct.

Voorbeelden hiervan zijn het toetsen door middel van casuïstiek en het toetsen van praktische vaardigheden door de inzet van simulatiepatiënten. Toetsing wordt zowel gebruikt voor het stimuleren van de competentieontwikkeling, als voor het nemen van beslissingen over bekwaamheid en voortgang.

Docententeam

De docenten van de masteropleiding ANP hebben allen ruime ervaring in het master-onderwijs en/of zijn verpleegkundig specialist, arts, adviseur of onderzoeker. Ook geven gastdocenten als medisch specialisten, artsen en sociale wetenschappers regelmatig masterclasses of werkcolleges. Samen met jou diepen zij een actuele casus uit. Voor het farmacotherapieonderwijs werken we samen met de afdeling Klinische Farmacologie en de apotheek van het VUmc.

"Ik hoor van mijn studenten terug dat ze het heel fijn vinden dat ik goed begrijp waar ze doorheen gaan omdat ik zelf de opleiding heb gevolgd en veel praktijkervaring heb als verpleegkundig specialist."
Winne Kramer (VS AGZ én GGZ, docent en coach MANP)

Winne Kramer (VS AGZ én GGZ, docent en coach MANP)

Open Avond 13 december

Bekijk wat je kunt verwachten

Studieduur

De Master of Advanced Nursing Practice is een duale voltijdopleiding (combinatie werken-leren) en duurt twee jaar. Je volgt één dag per twee weken onderwijs; daarnaast werk je op een leerwerkplek in de gezondheidszorg. Je wordt daarin begeleid door een praktijkopleider (arts of ervaren verpleegkundig specialist).

Lesdag

Eén dag per twee weken volg je onderwijs aan Inholland in Amsterdam. De onderwijsdag kan verschillen per studiejaar. Op dit moment is de lesdag in het eerste jaar op maandag, en in het tweede jaar op woensdag.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228