Master of Advanced Nursing Practice

Studieprogramma Master of Advanced Nursing Practice

Het basisprofiel van de Master of Advanced Nursing Practice is gemaakt op basis van de landelijke eindkwalificaties ANP. Het studieprogramma van de opleiding is ingedeeld in de volgende drie leerlijnen:

Leerlijn Klinische Vorming

Leerlijn Klinische Vorming

Met de leerlijn Klinische Vorming krijg je alle kennis, inzicht en vaardigheden die je nodig hebt om het beroep van verpleegkundige goed te kunnen uitoefenen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat je Ethiekonderwijs volgt.

Onderwijsvormen
Deze leerlijn bevat de volgende onderwijsvormen:

 • uitvoeren van praktijkopdrachten, zoals het afnemen van een anamnese of het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek;
 • toepassen van technieken als 'motivational interviewing';
 • inzetten van meetinstrumenten op bijvoorbeeld het gebied van preventie en zelfmanagement.

Verpleegkundig specialisten mogen patiënten zelf medicatie voorschrijven. Daarom leer je ook over de farmacotherapie.

Leerlijn Wetenschappelijke Vorming en Innovatie

Leerlijn Wetenschappelijke Vorming en Innovatie

Jaar 1
De leerlijn Wetenschappelijke Vorming en Innovatie staat in het eerste leerjaar in het teken van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie. Ook leer je de vaardigheden aan, die je nodig zult hebben voor je 'evidence based practice'. Het kritisch kunnen lezen en beoordelen van onderzoeksartikelen is hier een belangrijk onderdeel van.

Jaar 2
Deze leerlijn rond je in het tweede jaar af met een praktijkgericht onderzoek. Je onderzoekt hoe een vernieuwing wordt doorgevoerd op je eigen afdeling. Daarover schrijf je een wetenschappelijk artikel. Daarin neem je een probleemanalyse, literatuurstudie en onderzoeksopzet op. Je levert zo een belangrijke bijdrage aan betere zorgkwaliteit en zorgvernieuwing.

Leerlijn Rolontwikkeling en Werkplekleren

Leerlijn Rolontwikkeling en Werkplekleren

In de leerlijn Rolontwikkeling en Werkplekleren staat de verpleegkundig specialist centraal. Je leert alles over de volgende zeven CanMEDS-rollen:

 • klinisch behandelaar
 • communicator
 • samenwerkingspartner
 • organisator
 • gezondheidsbevorderaar
 • praktijkonderzoeker
 • reflectieve professional

Werkplekleren
Tijdens het werkplek-leren gebruik je jouw nieuwe klinische vaardigheden in de praktijk. Deze toetsen we met behulp van Korte Praktijk Beoordelingen. Je maakt een portfolio, waarin je laat zien dat je je hebt ontwikkeld in je rol en in de praktijk.

Docenten

De docenten van de masteropleiding ANP hebben allen ruime ervaring in het master- en post-hbo-onderwijs en/of zijn verpleegkundig specialist, adviseur of onderzoeker. Deze professionals uit betrokken gezondheidszorgorganisaties als ziekenhuizen en huisartsenpraktijken begeleiden je tijdens het werkplek-leren.

Gastdocenten
Ook geven gastdocenten als medisch specialisten, artsen en sociale wetenschappers regelmatig masterclasses of werkcolleges. Samen met jou diepen zij een actuele casus uit. Voor het farmacotherapieonderwijs werken we samen met de afdeling Klinische Farmacologie en de apotheek van het VUmc.

Samenwerking GGZ-Verpleegkunde

Studenten Verpleegkundig Specialist GGZ kunnen intensief samenwerken met de onderzoekslijn GGZ-Verpleegkunde van Inholland. Je kunt dan:

 • deelnemen aan de kenniskring van de onderzoekslijn;
 • onder begeleiding van de onderzoekslijn praktijkonderzoek vormgeven en uitvoeren;
 • kennisbijeenkomsten van de onderzoekslijn bezoeken;
 • al tijdens je master beginnen met een promotietraject. Bij de VU kun je alvast extra-curriculaire modules onderzoeksmethodologie volgen.

Meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl.

Online Open Avond 12 oktober

Meld je aan!

Studieduur

De Master of Advanced Nursing Practice is een duale opleiding (combinatie werken-leren) en duurt twee jaar. Je volgt één dag per twee weken onderwijs; daarnaast werk je op een leerwerkplek in de gezondheidszorg. Je wordt daarin begeleid door een leermeester (arts of ervaren verpleegkundig specialist).

Lesdag

Eén dag per twee weken volg je onderwijs aan Inholland in Amsterdam. De onderwijsdag kan verschillen per studiejaar. Op dit moment is de lesdag in het eerste jaar op maandag, en in het tweede jaar op woensdag.

Bekijk een voorbeeld van een weekindeling

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!