Master of Advanced Nursing Practice

Bekijk de veelgestelde vragen over deze opleiding

Veelgestelde vragen over Master of Advanced Nursing Practice

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over onder andere toelatingseisen, studiekosten, lesdagen en functies. Misschien zit het antwoord op jouw vraag ertussen.

Heb je een andere vraag?

Neem dan contact op met de opleiding via masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden voor toelating tot de opleiding?

Er is een opleidingseis en een werkervaringseis. De jaren aan werkervaring tellen vanaf de afronding van je vooropleiding.

Bekijk de toelatingseisen

Wat zijn de kosten van de opleiding?

Op Praktische informatie vind je meer informatie over de kosten van deze opleiding. Maak bijvoorbeeld gebruik van de collegegeldwijzer en krijg een kostenindicatie van de boeken die je nodig hebt voor de studie.

Op welke dag heb ik les?

Elke week is er een lesdag, waarbij zelfstudie en lessen op locatie afgewisseld worden. Ook tijdens een zelfstudiedag kunnen toetsen gepland worden. De lesdag voor de Master of Advanced Nursing Practice is in het eerste jaar op maandag en in het tweede jaar op woensdag. 

Hoe kan ik me aanmelden voor de opleiding?

Je start je aanmelding voor de Master of Advanced Nursing Practice door je cv en informatie over je leerwerkplek te sturen naar masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl.

Je werkgever kan ook een opleidingsplek reserveren door een e-mail te sturen naar masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl. We ontvangen jouw naam (de kandidaat in spe) en mailadres graag vóór 1 maart.

Bekijk de verdere aanmeldprocedure

Wat is het verschil tussen een Verpleegkundig Specialist en een Physician Assistant?

Een Physician Assistant werkt in het medisch domein en neemt veelvoorkomende taken over van de medisch specialist. Een Physician Assistant heeft een generalistisch medisch opleidingsprofiel.

Een Verpleegkundig Specialist werkt vanuit het verpleegkundig domein en voert medische taken uit in het kader van taakherschikking. Het opleidingsprofiel van de Master of Advanced Nursing Practice kent twee verpleegkundige specialismes: Algemene Gezondheidszorg en Geestelijke Gezondheidszorg.

Kom meer te weten over deze beroepen

Hoeveel dagen moet ik in de praktijk werken?

Om de Master of Advanced Nursing Practice te kunnen volgen, heb je een arbeidsovereenkomst nodig van minimaal 32 uur per week. Die moet minstens geldig zijn tijdens de nominale duur van de opleiding. Hiervan ga je één dag naar school, en werk je drie dagen in de praktijk (waarbij je werktijd in het teken van de opleiding staat).

De opleiding vraagt een totale tijdsinvestering van 40 uur per week. De vijfde dag is een zelfstudiedag. Bij een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week is de vijfde dag dus onbetaald.

Aan welke eisen moet mijn werkplek voldoen?

Je werkplek moet aan een aantal eisen voldoen.

  • In het normale arbeidsproces van de organisatie kun jij een deel van de competenties bereiken die in het competentieprofiel van de opleiding staan.
  • Als je bij de werkplek geen brede klinische deskundigheid kunt opdoen, kun je jezelf die vaardigheden bij andere werkplekken eigen maken. Dit moet je zelf, in overleg met je werkgever, regelen.
  • De praktijkopleider neemt verantwoording voor jouw begeleiding en beoordeling in de praktijk;
  • De instelling kan aantonen dat zij voldoende tijd vrijmaken om jou te laten leren en om je te begeleiden in verschillende beroepsrollen.

Aan welke eisen moet mijn praktijkopleider voldoen?

De praktijkopleider van je werkplek heeft de taak om jou als verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS) te begeleiden en beoordelen. Dit doet de praktijkopleider volgens de beoordelingscriteria in het opleidingsprogramma. De praktijkopleider is een arts of medisch specialist die verbonden is aan je leerwerksetting, of een verpleegkundig specialist die minimaal 3 jaar in de patiëntenzorg werkt. De praktijkopleider functioneert eventueel in een opleidersgroep, die zo is georganiseerd dat jij je beoogde competenties kunt realiseren. Verdere eisen aan de werkplek en de praktijkopleider staan in het document Informatie voor praktijkopleiders.

Hoe werkt de subsidieregeling?

Heb jij nog geen bekostigde masteropleiding in gezondheidszorg of het onderwijs gevolgd? Dan heb je waarschijnlijk recht op een tegemoetkoming voor loonkosten en een vergoeding voor begeleiding op de werkplek.

Bekijk de vergoedingen

Welke literatuur staat er op de boekenlijst?

We delen de boekenlijst kort voor start van je opleiding via de MyStart-app. De Centrale Studentenadministratie stuurt jou tegen die tijd het verzoek om deze app te downloaden.

Naast boeken en een goede laptop heb je voor lessen klinische vorming een eigen stethoscoop nodig. Een lampje voor het doen van neurologisch onderzoek en een reflexhamer zijn handig maar vooralsnog niet verplicht.  

Wanneer start de opleiding?

De opleiding start jaarlijks in september. De introductiedag kan in augustus plaatsvinden.

Hoe is de begeleiding vanuit de opleiding geregeld?

Als hogeschool begeleiden en monitoren wij het werkplekleren. Jij krijgt als student coaching van ons over je rolontwikkeling in de praktijk. Tijdens intervisiebijeenkomsten bespreken en analyseren we je vorderingen, ervaringen en eventuele uitdagingen. Daarnaast koppelen we iedere student aan een persoonlijke studiecoach. Die is tijdens de opleiding jouw aanspreekpunt voor alles rondom je studievoortgang. De studiecoach is ook voor de praktijkopleider de aangewezen contactpersoon vanuit de opleiding en vertegenwoordigt de opleiding tijdens praktijkbezoeken op de werkplek.

De Master of Advanced Nursing Practice organiseert ieder jaar minimaal twee praktijkopleiderbijeenkomsten. Dan bespreken we actuele zaken in de opleiding en informeren we praktijkopleiders over landelijke ontwikkelingen, zoals taakherschikking, nieuwe zorgprofessionals en wetgeving.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228