Master of Advanced Nursing Practice

Verpleegkundig specialisten vormen de toplaag van de verpleegkundige zorg en kunnen taken van artsen overnemen. 

Na je Master of Advanced Nursing Practice

Met de internationaal erkende titel Master of Science (MSc.) op zak kun je nu zelfstandig ingewikkelde verpleegkundige taken en eenvoudige medische handelingen uitvoeren bij bepaalde patiëntengroepen. Ook neem je taken over van artsen, zoals lichamelijk onderzoek en het voorschrijven van medicijnen.

Inschrijven register
Om de wettelijk beschermde titel van verpleegkundig specialist te mogen voeren, moet je je inschrijven in het Verpleegkundig Specialisten Register. Je kunt kiezen uit twee zorgspecialismen:

 • Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Online Open Avond 12 oktober

Meld je aan!

Keuze gemaakt?

Inschrijven

Wat houdt jouw functie straks in?

Algemene verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden verpleegkundig specialisten

Anders dan verpleegkundigen hebben verpleegkundig specialisten, wettelijk vastgelegd, de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Zij gaan een zelfstandige behandelrelatie aan met de patiënt.
 • Zij treden op als (mede-)behandelaar.
 • Zij hebben een specifiek deskundigheidsgebied waarbinnen zij zelfstandig beslissen over uit te voeren interventies.
 • Zij stellen binnen dit deskundigheidsgebied diagnoses.
 • Zij stellen binnen het eigen deskundigheidsgebied een behandeling in. Het indiceren van voorbehouden handelingen en medicamenteus behandelen kunnen hier deel uitmaken.
 • Zij voeren deze behandeling zelfstandig uit of geven opdrachten aan anderen.
 • Zij beëindigen binnen het eigen deskundigheidsgebied de behandeling.
 • Zij verwijzen door en/of consulteren andere disciplines. Andere disciplines kunnen ook rechtstreeks verwijzen naar de verpleegkundig specialist.

Handelingen per zorgspecialisme

Handelingen per zorgspecialisme

Algemene gezondheidszorg

 • Heelkundige handelingen
 • Endoscopieën
 • Katheterisaties
 • Injecties
 • Puncties
 • Electieve cardioversie
 • Defibrillatie
 • Voorschrijven UR-geneesmiddelen


Geestelijke gezondheidszorg

 • Injecties
 • Puncties
 • Voorschrijven UR-geneesmiddelen

"Het leukst aan mijn functie vind ik de diversiteit aan taken en het contact met de mensen."


Coördinator nierdonatie bij leven, AMC AmsterdamLees meer

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!