Master of Advanced Nursing Practice

Verpleegkundig specialisten vormen de toplaag van de verpleegkundige zorg. Ze hebben een zelfstandige bevoegdheid en kunnen taken van artsen overnemen. 

Na je Master of Advanced Nursing Practice

Met de internationaal erkende titel Master of Science (MSc) op zak kun je als regievoerend verpleegkundig specialist en als (mede)behandelaar zelfstandig medische-verpleegkundige zorg verlenen.

Inschrijven register
Om de wettelijk beschermde titel van verpleegkundig specialist te mogen voeren, moet je je inschrijven in het Verpleegkundig Specialisten Register. Je kunt kiezen uit twee zorgspecialismen:

 • Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Open Avond 13 december

Bekijk wat je kunt verwachten

Keuze gemaakt?

Inschrijven

Wat houdt jouw functie straks in?

Algemene verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden verpleegkundig specialisten

Anders dan verpleegkundigen hebben verpleegkundig specialisten, wettelijk vastgelegd, de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Zij gaan een zelfstandige behandelrelatie aan met de patiënt.
 • Zij treden op als (mede-)behandelaar.
 • Zij hebben een specifiek deskundigheidsgebied (AGZ of GGZ) waarbinnen zij zelfstandig beslissen over uit te voeren interventies.
 • Binnen het deskundigheidsgebied besteed de VS aandacht aan een gebied waar de eerste focus voor de expertise ligt bijv in de acute zorg, eerstelijnszorg of kinder-en jeugdpsychiatrie.
 • Zij stellen binnen dit deskundigheidsgebied diagnoses.
 • Zij verrichten zelfstandig verpleegkundige en medische diagnostiek en daaruit voortvloeiende behandeling, begeleiding en ondersteuning van zorgvragers met lichamelijke of psychische klachten en aandoeningen.
 • Zij voeren deze behandeling zelfstandig uit of geven opdrachten aan anderen.
 • Zij beëindigen binnen het eigen deskundigheidsgebied de behandeling.
 • Zij verwijzen door en/of consulteren andere disciplines. Andere disciplines kunnen ook rechtstreeks verwijzen naar de verpleegkundig specialist.

Bekijk voor voorbeelden van het aandachtsgebied, expertisegebied en behandelspectrum dit schema.

Handelingen per zorgspecialisme

Handelingen per zorgspecialisme

Algemene gezondheidszorg

 • Heelkundige handelingen
 • Endoscopieën
 • Katheterisaties
 • Injecties
 • Puncties
 • Electieve cardioversie
 • Defibrillatie
 • Voorschrijven UR-geneesmiddelen

Geestelijke gezondheidszorg

 • Injecties
 • Puncties
 • Voorschrijven UR-geneesmiddelen

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228