Master of Advanced Nursing Practice

Toelatingseisen Master of Advanced Nursing Practice

Je kunt de master ANP volgen als je aan onderstaande toelastingseisen voldoet:

Nog geen diploma vanwege COVID-19?

Lees hoe je alsnog in september kunt starten

Als je jouw diploma vooropleiding niet behaald hebt voor 1 september, kun je alsnog instromen bij een van onze opleidingen. Je overlegt dan, in plaats van een diploma, een afrondingsadvies dat is opgesteld door (de examencommissie van) je vooropleiding. Dit kun je tot uiterlijk 31 augustus doen. De voorwaarde is wel dat je vóór 1 januari 2021 alsnog voldoet aan de geldende toelatingseisen van de opleiding, door een kopie van je diploma in te sturen.

Deze regeling geldt als je:

- met een mbo 4 diploma met een kleine studievertraging wilt instromen in het hbo
- met een nog niet helemaal afgeronde hbo-bachelor wilt instromen bij een master in het hbo
- met een nog niet helemaal afgeronde hbo-bachelor wilt instromen in een verkorte hbo-bachelor
- met een nog niet helemaal afgeronde Ad-opleiding wilt instromen bij een hbo-bachelor
- met een nog niet helemaal afgeronde hbo-propedeuse wilt instromen bij een hbo-bachelor
- met een nog niet helemaal afgeronde vavo of staatsexamen wilt instromen bij een Ad-opleiding of hbo-bachelor

Instroomeisen

een afgeronde hbo-opleiding Verpleegkunde;

ingeschreven staan in het BIG-register als verpleegkundige;

minimaal twee jaar relevante praktijkervaring hebben;

de beschikking hebben over een opleidingsplaats en een leermeester (een verpleegkundig specialist met minimaal vijf jaar ervaring, of een arts);

minimaal 32 uur per week werken als verpleegkundig specialist in opleiding;

beheersing hebben van de Nederlandse en Engelse taal.

Ander diploma?

Oud-diploma Verpleegkundige A
Indien je geen hbo-diploma hebt, is het in sommige gevallen mogelijk om via een assessment jouw kennis en vaardigheden op hbo-niveau aan te tonen. Dit geldt voor verpleegkundigen met een oude Verpleegkundige-A opleiding. Bij Lancae, bureau voor loopbaanoriëntatie en counseling, kun je via een capaciteitenonderzoek jouw niveau laten toetsen. Dit gaat meestal in overleg met de opleidingsmanager van de masteropleiding.

Lees meer over het assessment

Mbo-diploma
Mbo-opgeleide verpleegkundigen komen niet in aanmerking voor de master ANP.

Online Open Dag 31 oktober

Meld je aan

Keuze gemaakt?

Inschrijven

extra_anp.JPG

Aanmelden

Je zet het aanmeldingsproces in gang als je een e-mail stuurt naar de Master Advanced Nursing Practice: masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl. Deze e-mail moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een recent en volledig cv;
  • een functie/taakomschrijving van de door jou in te vullen toekomstige functie als Verpleegkundig Specialist;
  • bij deze functie/taakomschrijving vermeld je tevens binnen welke organisatie en op welke afdeling je deze functie gaat uitoefenen.

Als je aan alle instroomeisen voldoet, zullen wij je telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen. Hierna kun je overgaan tot de inschrijvingsprocedure.

Hogeschool Inholland beschikt in 2020 over 54 opleidingsplaatsen voor de masteropleiding ANP. Het totale aantal opleidingsplaatsen is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de verdeling van de opleidingsplaatsen zijn landelijk afspraken gemaakt door de gezamenlijke opleidingen. 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!