Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken duaal

| Haarlem |

Wat houdt de hbo-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken duaal in?

In de bacheloropleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) staan techniek, gezondheidszorg en mensen centraal. Je leert bijvoorbeeld hoe je een röntgenfoto van een gebroken been maakt of een bestralingsplan voor de behandeling van een patiënt met kanker. Ook de berekening rond een te hard werkende schildklier en een echografie van bloedvaten in de buik komen aan bod. Verder leer je hoe je een patiëntonderzoek kunt uitvoeren met behulp van een CT-scan of een MRI-scan. Omgang met patiënten en de werking van de verschillende apparaten en onderzoekstechnieken zijn belangrijke aspecten die tijdens deze duale hbo-opleiding aan bod komen.

Binnen het werkgebied van de medische beeldvorming en de bestraling vindt veel ontwikkeling plaats in onderzoekstechnieken en innovatie van apparatuur, waar je als beroepsbeoefenaar goed mee moet kunnen werken. Dit maakt het werk dynamisch. Gedurende de opleiding leer je omgaan met veranderingen, zodat je daar later op kunt inspelen.

Opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) duaal: iets voor jou?

Hoe kun je met geluidsgolven weefselstructuren herkennen? Waarom kun je met radioactieve stoffen de werking van organen onderzoeken? Wat kun je allemaal zien op een röntgenfoto? En waarom kan kanker met straling behandeld worden? Om dit soort vragen draait het bij deze opleiding. Wil je weten hoe het menselijk lichaam werkt? Heb je belangstelling voor techniek én kun je goed met mensen omgaan? En wil jij na je studie werken in een van de paramedisch-technische beroepen in de high tech healthcare? Dan is de vierjarige duale hbo-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken jou op het lijf geschreven.

Solliciteren voor een duale leerplek

Om je in te schrijven voor de duale variant moet je zijn aangenomen voor een duale leerplek. Hiervoor moet je zelf solliciteren. Dit doe je meestal pas als je weet welke voorkeur je hebt voor welk werkveld (radiologie, nucleaire geneeskunde of radiotherapie) en in welk ziekenhuis je dat wilt doen. De sollicitatieprocedure kan verschillen per ziekenhuis en afdeling. Informeer je goed over het werkveld en het duaal solliciteren voordat je de eerste sollicitatiebrief schrijft. Een dag meelopen op een afdeling is meestal een onderdeel van de sollicitatieprocedure. Kijk ook op www.inholland.nl/mbrtduaal voor meer informatie. De opleiding MBRT bemiddelt niet in een duale sollicitatieprocedure.

Extra eisen

Vanwege de technische aard van de opleiding is het van belang dat je voldoende vaardig bent in wiskunde. Daarom maakt wiskunde onderdeel uit van het onderwijs van MBRT. Naast wiskunde zijn aspecten van natuurkunde ook belangrijk. Te denken valt aan stralingsfysica. Zowel de wis- als natuurkundeonderdelen worden getoetst gedurende de gehele opleiding. Je moet er zelf voor zorgen dat je aan het begin van de studie wis- en natuurkunde op havoniveau beheerst.