Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken duaal

Je bent een doorzetter met technisch inzicht, hebt een grote interesse voor de werking van het menselijk lichaam en je kunt goed met mensen omgaan.

Hbo MBRT duaal

Voor wie

Jij wil graag werken en leren tegelijk. Je bent bereid om naast je studie 32 uur per week te werken in een van de deelnemende ziekenhuizen. Je bent een doorzetter met technisch inzicht, hebt een grote interesse voor de werking van het menselijk lichaam en je kunt goed met mensen omgaan. Zo werk je intensief samen met collega's, de radioloog, de radiotherapeut en de nucleair geneeskundige, en heb je veel contact binnen de multidisciplinaire teams van het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van de spoedeisende hulp, operatiekamer en intensive care.

Studieprogramma MBRT duaal

De vierjarige duale opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken combineert de praktijk met theorie. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De opleiding MBRT koppelt de theorie aan praktijkvraagstukken op het gebied van techniek en gezondheidszorg. Denk hierbij aan: hoe kun je met geluidsgolven weefselstructuren herkennen? Of: waarom kan kanker met straling behandeld worden? Omgang met patiënten en de werking van verschillende apparaten en onderzoekstechnieken zijn belangrijke aspecten waarover jij tijdens de opleiding zult leren. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een röntgenfoto van een gebroken been maakt, en een bestralingsplan opstelt voor de behandeling van een patiënt met kanker. Hoe je de berekening rond een te hardwerkende schildklier maakt, en een echografie van bloedvaten in de buik afneemt. Verder leer je hoe je een patiëntonderzoek kunt uitvoeren met behulp van een CT of een MRI-scan. 

Skillslab
Je volgt colleges en krijgt practica in geavanceerde praktijklokalen, het zogeheten Skillslab. Daar oefen je samen met medestudenten. Tijdens de eerste dertien lesweken van het eerste jaar ben je 'fulltime' op school. Na dertien weken opleiding op school ga je als student duaal aan de slag als student-werknemer. In het derde jaar loop je een verbredingsstage in een werkveld waarin je niet werkzaam ben. In het vierde jaar volg je keuzeonderwijs en studeer je af. 

Tijdens de opleiding verwerf je verschillende competenties. Je ontwikkelt kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen in onderlinge samenhang. Daarbij gaat het natuurlijk vooral om competenties die je als medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er) nodig hebt. Stralingsdeskundigheid maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. 

Wat kun je verwachten? 

  • Je maakt kennis met de verschillende vakgebieden en thema’s, zoals: gezondheidszorg, medisch beeldvormende technieken en sociale vaardigheden.
  • Je bestudeert de theorie, leert om realistische beroepscasuïstiek systematisch aan te pakken en oefent het gebruik van geavanceerde apparatuur in het Skillslab.
  • Na de eerste twaalf weken ga je werken op de afdeling waar je bent aangenomen. Dit combineer je met lesweken op de opleiding. De meeste tijd werk je op de afdeling.
  • Je volgt twee korte stages op andere afdelingen van het MBRT-werkveld waarin je niet werkzaam bent. 

Twijfel je nog?
De opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken is erg specifiek. Als je technisch inzicht hebt en ene grote interesse voor het menselijk lichaam, zijn er ook nog andere opleidingen die op Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken lijken, die misschien ook of beter bij jou passen. 

Jaar 1 - Start

Eerste jaar

In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende vakgebieden en thema's, zoals gezondheidszorg, medisch beeldvormende technieken en sociale vaardigheden. Ook leer je om beroepscausuïstiek systematisch aan te pakken en geavanceerde apparatuur in het Skillslab te gebruiken.

Op de afdeling
Nadat je de eerste twaalf lesweken alleen colleges hebt gevolgd, ga je werken op de afdeling waar je bent aangenomen. Dit combineer je met lesweken op de opleiding. De meeste tijd werk je op de afdeling. Daar koppel je op de werkvloer aan de theorie en krijg je begeleiding van de praktijk- en werkbegeleiders, voornamelijk een-op-een. 

Ten slotte volg je in het eerste jaar twee korte stages op andere afdelingen van het MBRT-werkveld waarin je werkzaam bent.

Studievormen
Tijdens de lesweken op school krijg je les in de vorm van colleges, practica, besprekingen met de onderwijsgroep en projecten. Naast het maken van individuele opdrachten werk je veel samen in groepjes. Het merendeel van de lessen vindt plaats in onderwijsgroepen; tijdens practica werk je met andere studenten samen. Omdat je tijdens jouw werkzaamheden met een van de vakgebieden bezig bent, volg je tijdens de lesweken ook de theorie en practica van de andere werkvelden. 

Vakken

Anatomie, fysiologie en pathologieMedisch beeldvormende techniekenRadiotherapeutische techniekenWiskunde en curven-analyseBeeldherkenning en -bewerkingStralingsdeskundigheid/stralingsfysicaAlgemene gezondheidszorgBeroepsoriëntatieWettelijke aspecten en kwaliteitszorgSociale vaardighedenStudieloopbaanbegeleiding

 

Jaar 2 - Verbreding

Tweede jaar

Je werkt aan de verbreding en verdieping van de theorie en praktische vaardigheden uit het eerste jaar. Complexere onderzoeken en patiëntengroepen staan centraal, bijvoorbeeld bij de practica. De lesweken worden om de vier tot vijf weken afgewisseld met jouw werkzaamheden in de praktijk. Aan het einde van het jaar bekijk je samen met het docententeam en jouw praktijkbegeleider of je klaar bent voor de stages in het volgende jaar.

Vakken

Anatomie, fysiologie en pathologieMedisch beeldvormende techniekenRadiotherapeutische techniekenWiskunde en curven-analyseBeeldherkenning en -bewerkingStralingsdeskundigheid/stralingsfysicaAlgemene gezondheidszorgBeroepsoriëntatieWettelijke aspecten en kwaliteitszorgSociale vaardighedenStudieloopbaanbegeleiding

Jaar 3 - Verdieping

Derde jaar

Je werkt verder aan je competenties op een hoger niveau, binnen jouw eigen afdeling en ook in een ander MBRT-werkveld. Je kunt het volgende verwachten: 

  • De lesweken worden om de vijf tot zeven weken afgewisseld met jouw werkzaamheden in de praktijk.
  • Je loopt stage voor minimaal zes weken binnen een ander MBRT-werkveld.
  • Je leert meer over de onderzoeksvaardigheden die worden toegepast in het vierde jaar.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

Je kiest zelf onderwijsprogramma's om te verbreden of verdiepen. Je verdiept je bijvoorbeeld in onderzoeks- of behandeltechnieken, of je gaat voor een verbreding van jouw bestaande werkzaamheden. Je studeert af; er zijn geen lesweken meer. Een tot twee dagen per week ben je druk met jouw keuzeprogramma’s en het afstudeertraject. 

Afstuderen
Je voert in groepsverband een afstudeeronderzoek uit naar aanleiding van een afstudeeropdracht uit het werkveld. Het project sluit je af met een individuele scriptie, een individueel eindgesprek en een presentatie. De opleiding MBRT is nauw verbonden met het lectoraat Medische Technologie. Het lectoraat speelt een rol in de afstudeerfase.

Bachelor of Science
Als je de opleiding Medisch Beeldvorming en Radiotherapeutische Technieken met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Science noemen! Ook ontvang je het diploma Stralingsdeskundigheid niveau 4. 

Na je opleiding
Als afgestudeerd medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) heb je een goed baanperspectief. Je kunt aan de slag in verschillende werkvelden: radiotherapie, radiologie, echografie of nucleaire geneeskunde.

 

Ontdek 24/7 opleidingen

Bezoek de Online Open Dag

Lees meer

Download de brochure

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit MBRT duaal

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen, adviseert een studentendecaan je graag. In het eerste halfjaar ondersteunen ook tweedejaarsstudenten jou.

 

Stage in het buitenland

Je kunt in het vierde jaar ook een aantal weken stagelopen in het buitenland. Deze stage maakt deel uit van het keuzeprogramma. De opleiding kent een uitwisselingsprogramma met diverse buitenlandse hogescholen, voornamelijk in Europa. Omdat je in dienst bent van een ziekenhuis, moet je dit wel overleggen met jouw praktijkbegeleider. 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!