Muziek voltijd

Toelatingseisen Muziek

Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt. Je kunt de opleiding starten met:

Nog geen diploma vanwege COVID-19?

Lees hoe je alsnog in september kunt starten

Als je jouw diploma vooropleiding niet behaald hebt voor 1 september, kun je alsnog instromen bij een van onze opleidingen. Je overlegt dan, in plaats van een diploma, een afrondingsadvies dat is opgesteld door (de examencommissie van) je vooropleiding. Dit kun je tot uiterlijk 31 augustus doen. De voorwaarde is wel dat je vóór 1 januari 2021 alsnog voldoet aan de geldende toelatingseisen van de opleiding, door een kopie van je diploma in te sturen.

Deze regeling geldt als je:

- met een mbo 4 diploma met een kleine studievertraging wilt instromen in het hbo
- met een nog niet helemaal afgeronde hbo-bachelor wilt instromen bij een master in het hbo
- met een nog niet helemaal afgeronde hbo-bachelor wilt instromen in een verkorte hbo-bachelor
- met een nog niet helemaal afgeronde Ad-opleiding wilt instromen bij een hbo-bachelor
- met een nog niet helemaal afgeronde hbo-propedeuse wilt instromen bij een hbo-bachelor
- met een nog niet helemaal afgeronde vavo of staatsexamen wilt instromen bij een Ad-opleiding of hbo-bachelor

Over toelating Conservatorium Haarlem

Auditie

Om een opleiding te kunnen volgen aan Conservatorium Haarlem is het nodig auditie te doen.  Je kunt je daarvoor aanmelden via onze website. De eerstvolgende auditie vindt plaats in april 2020. Aanmelden voor de auditie kan vóór 1 maart 2020.

Er wordt bij de auditie gekeken naar je muzikaliteit en de beheersing van je stem of je instrument of je vaardigheden op het gebied van muziekproductie . Daarnaast wordt getoetst of je over een goed muzikaal gehoor en voldoende theoretische kennis beschikt.

Meer informatie over de toelatingseisen 
Aanmelden voor de audities

Toelatingseisen per richting en instrument

Vooropleiding en Proefstuderen

Vooropleiding Pop en Creative Artist

Conservatorium Haarlem biedt de mogelijkheid voor toekomstige studenten Pop of Creative Artist, die nog niet aan alle eisen voldoen, eerst een jaar de vooropleiding te volgen. Voor E-music is er geen vooropleiding.

In principe gelden voor de auditie van de vooropleiding dezelfde eisen als voor de voltijdopleiding. Je dient in ieder geval blijk te geven van muzikaal talent en een muziektheoretische basis. Er zijn studenten die zelf besluiten eerst de vooropleiding te doen. Maar het kan ook zijn dat tijdens de auditie blijkt dat je nog niet over voldoende vaardigheden beschikt. Dan kan de vooropleiding een goede voorbereiding zijn. De commissie zal je daar dan in adviseren.

Vakken

De vooropleiding bestaat uit 45 minuten hoofdvakles per week, een wekelijkse theorieles en er wordt van alle vooropleidingsstudenten een band samengesteld die wekelijks bandles krijgen. De lessen starten in de eerste lesweek van het schooljaar en lopen tot aan de toelatingsexamens in april. 

De bandlessen en theorielessen worden geroosterd op dinsdagmiddag (ongeveer tussen 15.00 uur en 20.00 uur), met aansluitend de hoofdvakles. Helaas kan dit niet altijd en worden sommige hoofdvaklessen op een ander moment in de week gegeven (i.v.m. de beschikbaarheid van docenten en studenten).

De kosten van de vooropleiding voor het aankomend studiejaar bedraagt € 1.250,-. De factuur die je ontvangt mag in drie termijnen betaald worden. Om deel te nemen aan deze cursus dien je je aan te melden voor de auditie.

Proefstuderen

Als je wil komen proefstuderen word je gekoppeld aan een student van Conservatorium Haarlem. Je maakt dan een individuele afspraak. Proefstuderen kan bestaan uit een college of een rondleiding. Je kunt ook meelopen in het actuele lesrooster. Bovendien heb je gelegenheid om te praten met studenten en docenten. Je krijgt zo een goed beeld van wat de opleiding inhoudt. En je kunt na afloop beter inschatten of de opleiding echt wat voor je is.

Lees meer en meld je aan

Theoriecursus

Conservatorium Haarlem biedt een voorbereidende theoriecursus aan, waarin je in vijf lessen van anderhalf uur wordt klaargestoomd voor het theoretisch gedeelte van de auditie. 

De eerstvolgende theoriecursus start in januari 2020. 

Les tijd: maandagavonden (tijd wordt nog nader bepaald)

  • 24 februari 2020
  • 2 maart 2020
  • 9 maart 2020
  • 16 maart 2020
  • 23 maart 2020

Kosten voor de serie van 5 lessen : 120,-

Voor informatie of aanmelden kun je contact opnemen met conservatorium@inholland.nl.

Deficiëntie

Je hebt een vooropleiding zonder de vereiste inhoud (deficiëntie)

Dit is het geval als je een diploma havo of vwo zonder passend profiel of vakkenpakket hebt, of als je hbo-/wo-propedeuse of bachelor niet aansluit bij de opleiding. Dan werk je je achterstand weg en toon je dat aan door een deficiëntietoets met succes af te leggen voordat je studie begint.

Lees meer over deficiëntietoetsen >

 

Ander diploma

Je hebt een diploma mbo zonder niveauaanduiding, of een ander Nederlands diploma

In het algemeen kun je met de opleiding starten als je diploma vergelijkbaar is met een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Nadat je je hebt aangemeld, beoordeelt Inholland je diploma. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je laten zien dat je toch geschikt bent om de opleiding te volgen via de Toelatingstoets.

Lees meer over de Toelatingstoets >

 

Buitenlandse vooropleiding

Je hebt een buitenlandse vooropleiding

Als je een diploma in het buitenland hebt gehaald en wilt studeren bij Inholland, ben je ook van harte welkom. Daarvoor moet je diploma wel gelijkwaardig zijn aan een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Om de lessen te kunnen volgen, moet je daarnaast het Nederlands voldoende verstaan, spreken en schrijven. Alleen dan haal jij het maximale uit je studie bij Inholland. Daarom moeten studenten met een buitenlandse vooropleiding laten zien dat zij de Nederlandse taal beheersen op niveau B2 (Europese Referentiekader). Dit kan onder andere met een diploma NT2-programma II (onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren). Je kunt een NT2-examen afleggen bij DUO.

Havo

Profiel Economie & Maatschappij

Profiel Cultuur & Maatschappij

Profiel Natuur & Gezondheid

Profiel Natuur & Techniek 

Diploma zonder profiel
Mits je geen deficiëntie hebt

Vwo

Profiel Economie & Maatschappij

Profiel Cultuur & Maatschappij

Profiel Natuur & Gezondheid

Profiel Natuur & Techniek 

Diploma zonder profiel
Mits je geen deficiëntie hebt

Mbo en andere

Mbo-4 diploma

Hbo- of wo-propedeuse
Mits je geen deficiëntie hebt

Hbo- of wo-bachelor
Mits je geen deficiëntie hebt

Diploma gelijkwaardig aan bovengenoemde diploma's. 

Mbo 3 of lager

Online Open Dag 31 oktober

Meld je aan

Schrijf je in voor 1 maart

Inschrijven

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Algemeen (5).jpg

Hulp nodig bij je studiekeuze?

  • Weet je nog niet wat en waar je wilt studeren? Doe dan de online Studiekeuzetest, of volg een Studiekeuzeworkshop met andere studiekiezers.
  • Heb je al een beetje een idee welke opleiding je wilt volgen, en wil je nog een paar laatste punten checken? Stel dan je vraag aan een student of aan het Studie-informatiepunt. Ook kun je voor je studiekeuzevragen terecht bij één van onze vijf Studiekeuze Adviescentra.
  • Wil je kennismaken met de opleiding en de sfeer proeven? Bezoek dan een Open Dag.
  • Wil je weten of deze opleiding echt bij je past? Kom dan een dag Proefstuderen. Zo ervaar je hoe het is wanneer je voor deze studie kiest.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!