Tuinbouw & Agribusiness deeltijd

Voor jouw volgende carrièrestap hoef je echt niet terug in de schoolbanken.

Hbo Tuinbouw & Agribusiness deeltijd

Voor wie

De flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness is geen standaard opleiding, integendeel. Werkzaam zijn in de tuinbouw of agribusiness is een vereiste, want leren en jezelf ontwikkelen doe je voornamelijk in de praktijk, dé plek waar de nieuwste ontwikkelingen plaatsvinden. Wij gaan uit van alle kennis, kwaliteiten en vaardigheden die jij al tijdens je werk en eventuele eerdere opleidingen hebt opgedaan. Jouw eigen leerbehoefte, persoonlijke werksituatie en vooral ook je drive en ambities staan centraal. We brengen dat allemaal in kaart tijdens een uitgebreid intakegesprek. Op basis daarvan bepalen we samen met jou en je werkgever je leerdoelen. Uiteraard hebben wij ook onze eisen. Want het uiteindelijke doel is dat jij een hbo-diploma haalt.

Studieprogramma Tuinbouw & Agribusiness deeltijd

De flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness is op maat gemaakt. Het grootste deel van je studie vindt zelfs plaats op de werkvloer. Hieronder lees je wat je tijdens de studie doet.

Persoonlijk traject

Persoonlijk traject

We stellen een individueel opleidingstraject samen waarin jij het beste uit jezelf kunt halen. De nieuwe kennis en ervaring die je opdoet kun je direct toepassen in je werk. Juist daarom ben je het grootste deel van de tijd actief op die ene, uitdagende plek waar je in onze visie het meeste leert en jezelf optimaal ontwikkelt: de echte praktijk.

Je gaat aan de slag met één of meerdere onderzoeks- en praktijkopdrachten. Echte vraagstukken die jij gaat oplossen in het bedrijf waar je werkt. Maar ook een andere werkomgeving binnen de keten of branche waarin jij werkt, kan fungeren als de plek om werkend te leren. Bijvoorbeeld als jij en je werkgever het tijd vinden voor kennisverbreding, meer verdieping en nieuwe inspiratie.

Heb je daarbij aanvullende theorie nodig?
Dan bieden we je een mix van vaklessen, masterclasses, workshops, e-learning en leerstof en boeken voor zelfstudie. Helemaal afgestemd op jouw individuele leerdoelen en behoeften. Ook hierbij vind je steeds weer de aansluiting met kennis- en praktijkexperts en studiegenoten waarmee je kennis en ervaring uitwisselt en leert van elkaar.

Werkend leren

Werkend leren

Leren doe je vooral 'on the job'. We bieden je daarom een brede basis op tal van interessante specialistische vakgebieden binnen de teelt, productie en veredeling. Of juist aan de businesszijde, op terreinen als marketing, logistiek, procesontwikkeling, financiën en personeelsmanagement.

De colleges vinden meestal 1x in de twee weken plaats op vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur bij Inholland Delft.

Je hebt ook regelmatig contact met je collega-studenten, ervaren experts en vak- en branchegenoten. Zo bouw je een netwerk op, doe je een schat aan nieuwe kennis en ervaring op en ontwikkel je nieuwe inzichten en vaardigheden.

 

Studeren bij Inholland

Studeren bij Inholland

Hogeschool Inholland is hét kenniscentrum op het gebied van groene opleidingen en expert in het ontwikkelen en organiseren van leerprocessen. Bovendien beschikken we over uitgebreide leer- en ervaringsnetwerken waarbij jij kunt aansluiten.

Projecten uit de praktijk
Werkgevers kunnen ook projectideeën inbrengen waar jij zelf of samen met je studiegenoten aan gaat werken. Hogeschool Inholland zet kenniswerkplaatsen op en werkt met subsidieprogramma's zodat de kans groot is dat jouw project financieel wordt ondersteund. Dat maakt het mogelijk experts in te zetten voor je eigen project of zelf mee te draaien in een groter project met experts. 

Vanuit Inholland krijg je tevens een persoonlijke leercoach waarmee je contact hebt over jouw voortgang, prestaties en leerbehoeften.

Studieduur

De duur van de opleiding hangt af van jouw werkervaring, kennis en vaardigheden. Op basis daarvan ontwikkelen we een opleidingstraject op maat, waarbij werkend leren voorop staat en waarin je toewerkt naar een hbo-diploma. Er is geen vaste opleidingsduur, maar de minimale duur is zes maanden. De inspanning die we van je vragen is minimaal 10 tot 15 uur per week.

 

Toetsing

Je wordt tijdens de opleiding regelmatig getoetst. Niet tijdens traditionele, schriftelijke tentamens, maar tijdens intensieve interviews, afgenomen door docenten. Je moet dan je kennis en vaardigheden bewijzen en de juiste oplossingsaanpak voor praktijkvraagstukken kiezen. Daarmee toon jij aan nieuwe (deel)taken en verantwoordelijkheden aan te kunnen in je werk.

Het belang van elk studieonderdeel wordt uitgedrukt in studiepunten, zogenoemde credits. In totaal moet je 240 credits behalen voor je hbo-diploma. 

Open Avond 13 december

Bekijk wat je kunt verwachten

Nieuws vanuit de opleiding Tuinbouw & Agribusiness

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228