Duurzame hogeschool

Als Hogeschool Inholland zijn wij van mening dat we als samenleving de juiste balans tussen people, planet en prosperity moeten vinden. Dus duurzaam werken met passie en respect voor het draagvermogen van de wereld, met tegelijkertijd een gezonde focus op (verdere) economische groei. Alleen dan kun je zorgen voor een goede kwaliteit van leven, voor nu en voor toekomstige generaties.

De inzet voor een duurzame leefomgeving komt niet alleen tot uiting in ons onderwijs en onderzoek, maar is verankerd in de hele organisatie. Onze duurzaamheidsvisie komt terug in onze bedrijfsvoering, aansturing én ons inhoudelijk werk. Al onze collega’s en studenten kunnen door werk en studie bijdragen aan het verbeteren van de balans tussen mens en natuur. We laten ons daarbij inspireren door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

In onderwijs en onderzoek werken onze studenten, onderzoekers en medewerkers aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze dragen bij aan goede kwaliteit van leven, voor nu en later. Denk aan voldoende, gezond en veilig voedsel óf energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie.

Hoe doen wij dit?

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Wij begeleiden studenten in hun groei tot deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste professionals die verantwoordelijke posities in de maatschappij innemen. Tijdens hun opleiding leren studenten wat de grote duurzaamheidsuitdagingen op hun terrein zijn, en leren ze transdisciplinair samenwerken met andere vakdisciplines uit andere domeinen.

Lees meer

CO2-neutraal

CO2-neutraal

Als hogeschool streven we naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2035. Jaarlijks communiceren we onze bijdragen in duurzaamheid in lijn met de gekozen Sustainable Development Goals.

Praktisch relevant

Praktisch relevant

We zoeken actief (transdisciplinair) contact met burgers, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties om praktijkrelevante kennis te produceren, te delen en te gebruiken.

Deze aanpak is nodig om systeemkennis te mobiliseren, creativiteit te bevorderen en draagvlak voor nieuwe duurzame oplossingen te creëren. Het gaat daarbij om praktijkrelevant onderzoek dat bijdraagt aan oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Lees meer

Leidend thema

Leidend thema

Duurzaamheid is standaard onderdeel van beleid in ieder organisatieonderdeel van Hogeschool Inholland. Zo is duurzaamheid een leidend thema en beleidsonderdeel in onze onderwijsdomeinen en stafdiensten.

Lees meer

Samenwerken

Samenwerken

Samenwerkingen met het werkveld passen in onze duurzaamheidsvisie en strategie. Ze geven uiting aan een nieuwe manier van organiseren die past bij de regeneratieve economie.

Lees meer

Voorbeelden duurzaam Inholland:

158 nieuwsberichten