Inclusief - iedereen hoort erbij

Diversiteit zien wij als kracht, en blijft daarom continu op onze agenda.

Inholland is een toegankelijke hogeschool waar kansengelijkheid voor alle studenten en medewerkers het uitgangspunt is. Diversiteit benutten we om mooiere, veelzijdigere en betere oplossingen te ontwikkelen voor vraagstukken uit de maatschappij. Diversiteit geldt hierbij als kracht en we benutten ieders
talent, kwaliteit en perspectief om tot betere resultaten te komen

Onderwijs

De diversiteit van unieke personen maakt dat we kunnen leren van elkaar. Het verrijkt het onderwijs én het bedrijfsleven. Om die redenen investeren wij in docenten die divers zijn, zodat we voor iedere student bereikbaar zijn, en zodat iedere student een goed rolmodel heeft. Zij stimuleren studenten hun talenten te ontplooien en daarbij zijn (vaak zeer persoonlijke) hordes te nemen. Hierdoor bereiden wij de studenten goed voor op een carrière in een multiculturele en internationale samenleving,

Bekijk onze opleidingen

Onderzoek

De samenstelling van de Nederlandse bevolking, in het bijzonder die in de grote steden, wordt steeds meer divers. De verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden zorgen voor creativiteit en inspiratie, maar ook voor onzekerheid, handelingsverlegenheid en soms zelfs conflicten. Omdat hiervoor geen standaardoplossingen beschikbaar zijn, is het lectoraat Diversiteitsvraagstukken opgestart. Samen met het werkveld en maatschappelijke partners nemen wij het onderwijsproces van Inholland onder de loep. De kansen en knelpunten die hierdoor gevonden worden, geven Inholland én andere (onderwijs)instellingen inzicht in hoe ze het beste om kunnen gaan met een diverse populatie.

Lees meer over het lectoraat

131 nieuwsberichten