LeerNetwerk Educatie

LeerNetwerk Educatie (LNE) is een webomgeving met daarin een aantal krachtige toepassingsgebieden voor de communicatie- en informatievoorziening, de leeromgeving en het praktijkleren ten behoeve van de pabo’s en lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland.

Teams maken scholen 

TMS biedt functionaliteit voor het ontwerpen van verhaallijnen en simulaties waarin die worden ingezet.

Naar Teams maken scholen

Onderwijsplein

In het Onderwijsplein worden alle studiehandleidingen en andere onderwijsdocumenten ontsloten.

Naar Onderwijsplein

Praktijkplein

Het Praktijkplein biedt informatie en alle benodigde functionaliteit voor de praktijkplaatsing en -beoordeling.

Naar Praktijkplein

Nieuws