Internationaal Arbeidsrecht

Let op: dit programma is bijzonder geschikt om als incompany- of maatwerktraject te volgen. Het is niet meer mogelijk om individueel in te schrijven.

Internationaal Arbeidsrecht: verkrijg belangrijke kennis voor een goed internationaal personeelsbeleid!

Als werkgever of werknemer van een internationale onderneming heb je te maken met grensoverschrijdend arbeidsrecht. Naast het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gelden er in dat geval diverse Europese regelingen voor de arbeidsovereenkomst. Je moet weten welke regels rondom loonbelasting en sociale verzekeringen van toepassing zijn. Zijn voor jouw collega’s bijvoorbeeld werk- en verblijfsvergunningen noodzakelijk? En hoe verkrijg je deze vergunningen?

In principe geldt het recht van het land dat partijen in de arbeidsovereenkomst hebben gekozen. Meestal is dat het land waar de werknemers werken of wonen. Soms is de arbeidsovereenkomst echter hechter verbonden met een ander land dan gekozen. In dat geval kan het recht van dat land het gekozen recht opzij zetten. Als partijen geen toepasselijk recht hebben gekozen, geldt het recht van het land waarmee de arbeidsovereenkomst de meeste aanknopingspunten heeft. Het komt regelmatig voor dat een werknemer die in meerdere landen werkzaam is, in verschillende landen wordt belast, ondanks dat er vaak bilaterale belastingverdragen bestaan die de dubbele belastingplicht zouden moeten voorkomen. Ook gebeurt het dat de werknemer in het ene land belasting betaalt en in het andere sociale premies moet afdragen.

Het internationale arbeidsrecht is dan ook zeer complex. Deze post-hbo cursus Internationaal Arbeidsrecht geeft je uitgebreid inzicht in de meest relevante verordeningen, verdragen en regels.

Doelgroep post-hbo Internationaal Arbeidsrecht

De post-hbo cursus Internationaal Arbeidsrecht is bestemd voor professionals die in de dagelijkse praktijk regelmatig in aanraking komen met het internationale arbeidsrecht. De deelnemers zijn o.a. werkzaam als HRM-medewerker/-adviseur, juridisch beleidsmedewerker, manager of leidinggevende bij een bedrijf of organisatie die expats in dienst heeft of werknemers die in meerdere landen actief zijn. 

Programma/onderdelen

Tijdens de post-hbo cursus Internationaal Arbeidsrecht komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • algemene inleiding in het internationale recht
 • specifieke inleiding in enerzijds het internationaal privaatrecht en anderzijds het Europees recht
 • conflictenrecht inzake het toepasselijk recht met betrekking tot internationale arbeidsovereenkomsten
 • jurisdictierecht met betrekking tot internationale arbeidsovereenkomsten
 • internationale regelgeving, waaronder relevant verdragsrecht, het Europees Sociaal Handvest, met betrekking tot internationale arbeidsovereenkomsten
 • de werking van voorrangsregels inzake internationale arbeidsovereenkomsten
 • diverse internationale, waaronder Europeesrechtelijke, thema’s op het gebied van een internationale arbeidsovereenkomst
 • vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal binnen de EU
 • diverse relevante thema’s rondom het sociaal zekerheidsrecht in verband met de grensoverschrijdende werknemer
 • de Rome 1-Verordening
 • het VWEU-Verdrag
 • oefening in het oplossen van diverse casusposities op internationaalrechtelijk gebied 

Resultaat/einddoel post-hbo Internationaal Arbeidsrecht

Na afloop van de post-hbo cursus Internationaal Arbeidsrecht heb je praktijkgerichte kennis opgedaan over diverse relevante internationale thema’s op het gebied van internationale arbeidsovereenkomsten, waaronder:

 • het conflictenrecht in verband met het toepasselijk recht betreffende internationale arbeidscontracten
 • relevant jurisdictierecht in verband met oplossing van internationale arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer
 • de werking van voorrangsregels en internationale thema’s op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht.

Persoonlijk advies of meer informatie?

Deze cursus wordt uitsluitend als maatwerktraject aangeboden. Dit kan zowel incompany zijn bij je organisatie als op één van onze locaties. Neem voor meer informatie contact met ons op via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl