Integraal kwaliteitsmanagement zorg en welzijn

Programma post-hbo Integraal kwaliteitsmanagement zorg en welzijn

De avondopleiding Integraal kwaliteitsmanagement zorg en welzijn is verdeeld over drie modules van elk zeven lesavonden en één module van zes lesavonden. Om je vaardigheden optimaal te ontwikkelen hebben de lessen het karakter van workshops met opdrachten gericht op jouw beroepspraktijk. 

Opbouw van de opleiding Integraal kwaliteitsmanagement zorg en welzijn

Module A: Inleiding kwaliteitskunde

Module A: Inleiding kwaliteitskunde

Module A is praktisch ingericht. In deze module krijg je overzicht en inzicht in kwaliteitssystemen, standaarden, modellen, methode en hun toepassingsgebieden. Je gaat aan de slag met:

 • INK-model
 • ISO 9000/9001
 • Balanced Scorecard, Strategy-mapping en Prestatie-indicatoren
 • Benchmarking
 • Investors In People (IIP)
 • SERVQUAL-model
 • Context-, stakeholders- en SWOT-analyse
 • Organisatie ontwikkelfasen en -onderzoeksmethodiek

Deze module bestaat uit zeven lessen. In deze module rond je het eerste deel van je eigen kwaliteitsplan af.

 

Module B: Kwaliteitsmanagement en organisatiecultuur

Module B: Kwaliteitsmanagement en organisatiecultuur

Hoe kom je tot een succesvolle vorm van kwaliteitsmanagement als blijkt dat regels en procedures alleen niet voldoende resultaat opleveren? In de module kwaliteitsmanagement en organisatiecultuur komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Persoonlijke kwaliteiten van de kwaliteitsmanager
 • Kwaliteit van de beroepsuitoefening: kwaliteitsmanagement en bedrijfscultuur, planning & control versus sturen op ambities
 • De organisatie van professionals: organisatievorm, cultuur, organisatieanalyse, systeemdenken, autonomie en leiderschap
 • Innovatie en verandermanagement

Module B bestaat uit zeven lessen. Je rondt de module af met deel B van je eigen kwaliteitsplan. Hierin analyseer je verschillende aspecten die behandeld zijn in de eigen organisatie. Hieruit trek je conclusies en doe je aanbevelingen.

Module C: Procesmanagement

Module C: Procesmanagement

In deze module wordt dieper ingegaan op bedrijfsprocessen. Hoe verbeter je die? Stapsgewijs leer je het organisatieproces te ontwerpen. Je bepaalt visie, identificeert processen en bepaalt het format. Tijdens de workshops identificeer, implementeer, toets en beschrijf je processen. En deze pas je vervolgens toe op je eigen organisatie

Deze module bestaat uit zeven lessen. In deze module rond je deel C van je eigen kwaliteitsplan af. Dit is het opstellen van vragen, het interviewen van iemand in de organisatie, het beschrijven van het proces en het opstellen van een veranderplan.

Module D: Interne auditing

Module D: Interne auditing

Module D staat in het teken van het thema: uitvoeren van interne audits, onafhankelijk van het achterliggende kwaliteitsmodel. Je krijgt training op basis van bedrijfscases die gebaseerd zijn op de INK en ISO kwaliteitssystemen. Tijdens deze training behandel je de volgende aspecten:

 • kennis hebben van het werken met ISO 19011
 • zelfevaluatie en rapportage
 • de eigenschappen van een auditor
 • opstellen van een auditplan voor het beheersen van het proces
 • opzetten van een auditsysteem
 • audittechnieken
 • voorbereiden en uitvoeren van een interne audit
 • training interne auditing

Module D bestaat uit zes lessen en wordt afgerond met het opstellen van een auditplan, audit voorbereiding, auditgesprek en het maken van een rapportage.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven