TechValley

Het doel van het project TechValley

De regio Noord-Holland kent een groot aantal innovatieve machinebouwers. Van ontwikkelaars en bouwers van high-tech wielbouwmachines, robots voor stalreiniging en machines voor de verwerking van zaden of fruit, tot precisieapparatuur voor bloedanalyse of wetenschappelijke experimenten. Wereldwijd behoren deze bedrijven tot de leiders in hun nichemarkten en allemaal spelen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling en het toepasbaar maken van Smart Industry.

Ondanks de grote verscheidenheid in producten en markten, hebben deze bedrijven een aantal gelijksoortige uitdagingen en vraagstukken op het gebied van ‘slimme’ machinebouw. Door de krachten te bundelen, samen op te trekken en te innoveren in TechValley, kunnen ze hun producten, processen en diensten toekomstproof maken en daarmee hun koploperposities behouden of zelfs uitbouwen. Waarom zou je in je eentje het wiel uitvinden?

TechValley is een samenwerkingsverband van Technospitsen (ruim 35 Noord-Hollandse machinebouwers), Koninklijke Metaalunie en FME. Partners zijn Hogeschool Inholland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (penvoerder). Het doel van TechValley is een innovatieve, toekomstbestendige Noord-Hollandse machinebouwindustrie. Er wordt samengewerkt aan open innovatie en geïnvesteerd in automatisering en robotisering van de productiefaciliteiten om zodoende kosteneffectiever te kunnen produceren en concurrerend te blijven.

De drie doelen van het TechValley-project zijn:

  • Samenwerking in het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe technieken;
  • Samenwerking in het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe innovatie;
  • Clusterversterking.

Het project is mede gefinancierd door de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Provincie Noord-Holland.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het innovatieprogramma is verdeeld over drie werkpakketten, passend bij de doelstellingen van TechValley, te weten Praktijkgericht Onderzoek, Ontwikkeling Innovatieve Producten & Processen en Clusterversterking Techvalley. Inholland leidt het eerste werkpakket: Praktijkgericht Onderzoek. Binnen dit werkpakket verrichten we onderzoeksprojecten op het gebied van Robotica & Vision, Maintenance en Big Data.

Het onderzoek binnen het thema Robotica & Vision richt zich op Smart Industry en Industry 4.0. Wat zijn de kansen van deze technologie op het gebied van Robotica & Vision voor de machine-industrie in Noord-Holland, op welke wijze kan deze optimaal worden verzilverd, waarbij de kennis op een zodanige wijze toepasbaar wordt gemaakt dat deze zo breed mogelijk kan worden benut door de doelgroep? Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Robotica, in samenwerking met de lectoraten Data Driven Smart Society en Composiet.

Het domein Techniek, Ontwerpen en Informatica en het lectoraat Data Driven Smart Society doen onderzoek naar de kansen van de state-of-the-art technologie op het gebied van Maintenance - het voorkomen van systeemfalen door vooraf signalen van falen te detecteren - voor de machine-industrie in Noord-Holland. Op welke wijze kan deze optimaal worden verzilverd, waarbij de kennis op een zodanige wijze toepasbaar wordt gemaakt dat deze zo breed mogelijk kan worden benut door de doelgroep? 

Wat zijn de kansen van de state-of-the-art technologie op het gebied van Big Data voor de machineindustrie in Noord-Holland, op welke wijze kan deze optimaal worden verzilverd, waarbij de kennis op een zodanige wijze toepasbaar wordt gemaakt dat deze zo breed mogelijk kan worden benut door de doelgroep? Het praktijkgerichte onderzoek hiernaar wordt uitgevoerd binnen het lectoraat Data Driven Smart Society.

Als partner van Smart Suppliers, zijn betrokkenheid bij TechValley en vanuit zijn rol als lector zorgt Cock Heemskerk voor de doorwerking van kennis in de vorm van bijscholing van zowel medewerkers en machinebouwers.

Studenten:

Zoek je een innovatieve stage-, project- of afstudeeropdracht?

Bekijk openstaande opdrachten

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het innovatielab (Gebouw C) bij Inholland Alkmaar is dé plek waar lectoren, studenten, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten, kennis delen en kunnen samenwerken aan projecten op de focusgebieden (duurzame) energietransitie, techniek en innovatie (Smart Industry). De inzet van zowel Inholland als TechValley alsook Terra Technica is de creatie van een duurzame infrastructuur, waarbij ondernemers kunnen innoveren, studenten in een experimentele ruimte kennis kunnen nemen van bedrijfsontwikkelingen en gebruik kunnen maken van een hoogwaardige technische infrastructuur. Daarnaast lopen circa 20 studenten stage bij de bedrijven van TechValley.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Inholland doet voor elf van de aangesloten bedrijven onderzoek binnen de thema's Robotica & Vision, Maintenance en Big Data. Met de kennis en kunde die met deze projecten wordt opgebouwd, wil Inholland een duurzame verbinding met de praktijk en de bedrijven organiseren. Door gebruik te maken van een nieuwe opzet met innovatieteams, de TRIZ-methodiek en etalering van aanwezige kennis verwachten we beter zichtbaar te worden in de regio, bedrijven aan ons te binden en uiteindelijk ook op andere thema’s te excelleren. Door de koppeling met initiatieven als TechnoSpitsen, Materialenkringen en Terra Technica, zal de groep bedrijven die samenwerkt met Inholland groot zijn. 

Ben je benieuwd hoe de machinebouwers de samenwerking ervaren? Lees dan hier de testimonials.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

In het projectplan van TechValley staat opgenomen dat Inholland het volgende oplevert:

  • Publicaties (open access) van stage- en afstudeerverslagen in vakbladen;
  • Kennisdelingsbijeenkomsten met betrokken lectoren en docentonderzoekers op het gebied van Robotica & Vision, Maintenance en Big Data ten behoeve van de 11 participerende MKB-ers en het Technospitsennetwerk;
  • Lessen uit de verschillende onderzoeksprojecten worden verwerkt in de curricula van de betrokken opleidingen.

Daarnaast verwachten we een toename in studenteninstroom vanwege de aantrekkelijke samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven. Hierdoor worden meer technici binnen de regio opgeleid die vervolgens instromen in het Noord-Hollandse bedrijfsleven.

Uiteindelijk is het doel dat bedrijven met hun innovatievraagstukken laagdrempelig naar Inholland komen om zo met lectoren en studenten tot een werkbare oplossing te komen en de maakindustrie, studenten en Inholland verder te helpen. Inholland zal de leerervaringen die hierdoor ontstaan in haar systemen verwerken.

"Wil je kennismaken met Big Data-technieken die bedrijven inzetten om het faalgedrag van hun machines te kunnen voorspellen? Dan ben je bij TechyValley aan het juiste adres!"

Tjeerd van der Ploeg, associate lector Data Driven Smart Society

Over Techvalley

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit TechValley:

Wil je samenwerken binnen TechValley?

Kom in contact en stel je vragen

Petra Arntzen, projectleider TechValley Inholland:
Telefoon
0615279989