Design thinking Open Resources Platform (DORP)

Lectoraat
Design Thinking
Duur
Mei 2022 t/m december 2024
Locatie
Diemen (Amsterdam)
Projectleider
Mark Jacobs

Het doel van Design thinking Open Resources Platform

In onze huidige wereld hebben we te maken met complexe vraagstukken die zich kenmerken door tegenstrijdige belangen en taaiheid. Deze worden vaak wicked problems genoemd. Betrokkenen ervaren niet alleen onzekerheid (door onbekendheid), maar ook ambiguïteit (door verschillende meningen).

Design thinking is een strategie gebaseerd op het creëren en testen van oplossingen voor én samen met anderen. De focus ligt niet zozeer op het verklaren van het bestaande, maar op het verbeelden van het mogelijke. Het exploratieve karakter leidt vaak tot innovatie. Dat verklaart de groeiende populariteit van design thinking in het bedrijfsleven, de zorg, de overheid en in het hoger onderwijs. Ook is deze strategie benoemd als een key enabling methodology (KEM), cruciaal in het aangaan van veranderopgave, door CLICK NL.

De vorm van de verbeelding – een schets, een model, een prototype, een film, een rollenspel – heeft grote invloed op het interpreteren en daarmee het denken. Een schetsje laat ruimte voor interpretatie en is ‘open voor suggesties’, maar overtuigt zelden. Een gelikte animatie enthousiasmeert en ‘verkoopt een idee’, maar is gesloten voor inbreng van anderen. Expressie - het kunnen verbeelden van ideeën - is essentieel voor design thinking.

Hoewel er veel aandacht is in het hogere onderwijs voor design thinking, beperkt dat zich tot de proces stappen die doorlopen worden, zoals in populaire modellen als de Double Diamond. Gezien de interesse en het groeiende aantal toepassingsgebieden van design thinking is er echter een grote behoefte aan het delen van voorbeelden.

We bouwen daarom met Design thinking Open Resources Platform (DORP) aan een community voor én met docenten die hun voorbeelden willen delen vanuit eigen werk met design thinking methodes en die in de toekomst gebruik willen maken van deze methodes. Het eindresultaat: een inspirerende collectie.

Hoe pakt Inholland dit onderzoeksproject aan?

Verbeelden en experimenteren staan centraal bij design thinking, om twee redenen. Ten eerste worden ideeën ontwikkeld tijdens het verbeelden van ideeën: ideeën gaan niet zozeer vooraf de verbeelding; ze ontstaan dankzij de verbeelding. Denken en doen zijn onlosmakelijk verbonden.

Ten tweede krijgen ideeën vorm middels schetsen, modellen en prototypen en die zorgen ervoor dat anderen – betrokkenen, gebruikers, opdrachtgevers - erop kunnen reflecteren. Hoe kunnen we weten wat we willen, totdat we zien en ervaren wat de opties zijn? Verbeelding gaat voorbij aan taal en biedt ruimte voor meervoudige interpretatie en dialoog tussen betrokkenen.

Dit doen we door 1) goede voorbeelden te scouten – in eerste instantie bij Inholland en Hogeschool van Amsterdam, maar zeker ook daarbuiten 2) vervolgens de content te cureren en 3) waar nodig aan te vullen te verbeteren kunnen we dit vervolgens open delen met de community. Dit noemen we ook wel Show & Share.

"Gezien de interesse en het groeiende aantal toepassingsgebieden van design thinking is er een grote behoefte aan het delen van voorbeelden. Dat is precies waarin we met Design thinking Open Resources Platform willen voorzien."

- Mark Jacobs, projectleider Design thinking Open Resources Platform

Wat is het belang voor het onderwijs?

De community is bedoeld voor (en met) docenten die al ervaring hebben met design thinking en graag hun voorbeelden delen. Of voor docenten die nog niet zo veel ervaring hebben, en hun studenten graag willen inspireren met voorbeelden van hoe andere studenten te werk zijn gegaan.

De aandacht voor design thinking in het hoger onderwijs beperkt zich momenteel tot de processtappen die doorlopen worden. Er wordt niet veel ingegaan op verbeelding en expressie. Dat is begrijpelijk: de veelal academisch opgeleide docenten zijn ‘talig’ en zijn nauwelijks bekend met andere vormen van expressie.

Dat wordt problematisch als het over maatschappelijke onderwerpen gaat: een glimmend opgepoetst prototype verbeeldt uitstekend het idee voor een auto op zonenergie, maar hoe verbeeld je een idee voor kansengelijkheid in het onderwijs? Gezien de interesse en het groeiende aantal toepassingsgebieden van design thinking is er een grote behoefte aan het delen van voorbeelden.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten met DORP de volgende resultaten en impact te bereiken:

  • Een rijke verzameling van verbeeldingen gepresenteerd als cases, variërend van infographics tot films
  • Een actieve community van docenten en onderzoekers die zich bezighouden met de toepassing van design thinking en applied design research in hun curricula
  • Een open en toegankelijke repository met de Show & Share-collectie
  • Het vergroten van kennis en kunde in het hoger onderwijs rondom verbeelden en prototyping via design methoden
  • Het op gang brengen van een cultuurverandering onder docenten om kennis en materialen te delen

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Nieuws over Design thinking Open Resources Platform

Werk samen met Mark

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0615279598