Lilian Linders
Lilian Linders

Lilian Linders

lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Werk samen met Lilian

Even voorstellen

Lilian Linders is sinds 1 september 2018 lector Empowerment en Professionalisering. Haar lectoraat maakt deel uit van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. Sociaal werkers werken in een sterk veranderende samenleving. In die dynamiek is het belangrijk dat zij de mensen waar het om gaat in het vizier blijven houden en bijdragen aan hun empowerment, het vermogen van mensen om het eigen leven en de gewenste verandering daarin vorm te geven. Samen met haar onderzoekers doet Lilian onderzoek in het sociaal domein naar wat professionals (kunnen) doen om dit vermogen van mensen te versterken.

Bij empowerment gaat het om de kracht van mensen om zelf iets aan hun situatie te doen (the power within), hoe de omgeving daaraan bij kan dragen (the power with) en de maatschappelijke factoren die van invloed kunnen zijn op het realiseren van empowerment, zoals ongelijke kansen, uitsluitingsmechanismen of vooroordelen. Empowerment gaat dus niet alleen over kracht, maar ook over macht (the power to). Het doel van Lilian is om met praktijkgericht onderzoek en onderwijs bij te dragen aan de empowerment van mensen in een kwetsbare positie.

Samenwerken

Lilian Linders opereert niet alleen. Met haar team en andere onderzoeksgroepen werkt ze samen met gemeentes, organisaties actief in het sociaal domein, advies- en cliëntraden, professionals, vrijwilligers, burgers en andere onderwijsinstellingen. Samen vormen ze het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. In samenwerking halen ze kennis op over wat werkt en laten ze deze kennis ten goede komen aan de (regionale) praktijk en aan de opleiding Social Work.

Wie is Lilian Linders?

Expertise

De focus in het werk van Lilian Linders ligt onder meer op het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van empowerment, sociale veerkracht, samenwerking tussen professionals en informele hulpbronnen, en domeinoverstijgende multidisciplinaire samenwerking.

Naast het praktisch gericht onderzoek waar ze zich mee bezighoudt, organiseert ze ook actualiteitencolleges. Bijvoorbeeld over een onderwerp zoals ‘de kunst van het vragenstellen’ (14 december 2018).

Al haar hele werkzame leven zet Lilian Linders zich in voor het sociaal domein. Haar bekendste werk is haar proefschrift De betekenis van nabijheid uit 2010. Haar conclusies zijn nog steeds relevant voor het werkveld vandaag, ondanks alle veranderingen die het sociaal domein heeft doorgemaakt laatste jaren.

Ervaring

Linders is begonnen met de sociale academie. Daarna is ze afgestudeerd in de sociologie en filosofie. Ze heeft ruime ervaring opgedaan als lector Sociale Veerkracht bij Fontys Hogeschool Sociale Studies. Daar heeft ze een Centre of Expertise opgebouwd en een onderzoeksteam ingericht dat op basis van praktijkgericht onderzoek (handelings)kennis ontwikkelt die (aankomende) professionals toerust om burgers te versterken in het vaak weerbarstige en transformerende werkveld. Als lector was ze tevens programmaleider van de werkplaats sociaal Domein Noord-Brabant, het bijzondere domein Jeugd en MT-lid.

Over Lilian

In 2010 promoveerde Lilian Linders aan de Universiteit Tilburg. In haar proefschrift De betekenis van nabijheid introduceerde ze het begrip 'vraagverlegenheid'.

In 2015 verscheen onder haar redactie De kunst van het laten over het samenspel tussen professional, cliënten en sociaal netwerk, en in 2016 verscheen mede van haar hand Tussen regels en vertrouwen over hoe burgers, professionals en burgers worstelen met de nieuwe rollen die ze geacht worden te vervullen in een veranderende verzorgingsstaat. In juni 2019 sprak ze haar lectorale rede uit, getiteld Op zoek naar houvast.

Linders is lid van het Lectorenplatform Zorg en Welzijn en de redactielid van Sociale Vraagstukken. Tevens is ze lid van de Raad van Toezicht van Lumens, een brede welzijnsorganisatie in Noord-Brabant.

"Iemand is niet alleen maar cliënt. Maar die persoon is misschien ook een vader of moeder, een vrijwilliger, een professional. Als je zo kijkt, kun je de zorg en ondersteuning veel effectiever inzetten."

Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering

Alle publicaties van Lilian:

Werk samen met Lilian

Kom in contact en stel je vragen

Lilian Linders
Telefoon
0651026195