Lilian Linders
Lilian Linders

Lilian Linders

lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Werk samen met Lilian

Even voorstellen

Lilian Linders is sinds 1 september 2018 lector Empowerment & Professionalisering. Haar onderzoekslijn maakt deel uit van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving. In een steeds veranderend sociaal domein, wil Linders de blik weer richten op de mens, in plaats van op al die veranderingen. Met haar onderzoek zoekt ze daarom de verbinding met het onderwijs: ze wil bijdragen aan de ontwikkeling van professionals die kunnen omgaan met een snel veranderende werkomgeving.

Daarnaast wil ze door praktijkgericht onderzoek toepassingen ontwikkelen die direct bruikbaar zijn in het werkveld. Ze richt daarin zich niet alleen op de sociaal werkers, maar zoekt de samenwerking met landelijke kennisinstellingen, zorgorganisaties, gemeenten, GGZ en andere onderzoeksgroepen.

Samenwerken

Lilian Linders werkt veel samen met sociale organisaties en gemeentes die zich hebben verenigd in het kennisplatform Sociaal Domein. Dat wil ze graag uitbreiden, bijvoorbeeld door ook meer met de GGZ samen te werken. Ook zoekt ze de samenwerking met andere onderzoekslijnen en –groepen.

Wie is Lilian Linders?

Expertise

Naast het praktisch gericht onderzoek waar Lilian Linders zich mee bezighoudt, organiseert ze ook actualiteitencolleges. Bijvoorbeeld over een onderwerp zoals ‘de kunst van het vragenstellen’ (14 december 2018).

Ervaring

Linders is begonnen met de sociale academie. Daarna is ze afgestudeerd in de sociologie en filosofie. Ze heeft ruime ervaring opgedaan als lector Sociale Veerkracht bij Fontys Hogeschool Sociale Studies. Daar heeft ze een Centre of Expertise opgebouwd en een onderzoeksteam ingericht dat op basis van praktijkgericht onderzoek (handelings)kennis ontwikkelt die (aankomende) professionals toerust om burgers te versterken in het vaak weerbarstige en transformerende werkveld. Als lector was ze tevens programmaleider van de werkplaats sociaal Domein Noord-Brabant, het bijzondere domein Jeugd en MT-lid.

Al haar hele werkzame leven zet Lilian Linders zich in voor het sociaal domein. Haar bekendste werk is haar proefschrift ‘De betekenis van nabijheid’ uit 2010. Haar conclusies zijn nog steeds relevant voor het werkveld vandaag, ondanks alle veranderingen die het sociaal domein heeft doorgemaakt laatste jaren.

"Iemand is niet alleen maar cliënt. Maar die persoon is misschien ook een vader of moeder, een vrijwilliger, een professional. Als je zo kijkt, kun je de zorg en ondersteuning veel effectiever inzetten."

Lilian Linders, lector Empowerment & Professionalisering Sociaal Domein

Onderzoeksprojecten waar Lilian Linders bij betrokken is:

Werk samen met Lilian

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651026195