Bouwkunde voltijd

Jouw ideeën zet je graag in om samen met anderen oplossingen te ontwikkelen voor een duurzame en gezonde gebouwde omgeving.

 

Hbo Bouwkunde

Voor wie

Je hebt een passie voor techniek en innovatie. Vooruitdenken en samenwerken is jouw motto. Samen met andere studenten en bedrijven werk je aan opdrachten die écht uit de praktijk komen. Bij deze vraagstukken gebruik je je creativiteit en gezonde verstand maar ook je vernuftig technisch inzicht en nieuwe digitale technieken.

Studieprogramma Bouwkunde

De vierjarige opleiding Bouwkunde combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. 

Studieopbouw

Met Bouwkunde leer je:

 •  Bouwtechnisch en bouwfysisch ontwerpen: het ruimtelijk-functioneel en bouwfysisch ontwerpen van gebouwen, het ontwerp uitwerken in technische zin en het bouwfysisch berekenen en toetsen van het ontwerp.
 • Constructief ontwerpen: het ontwerpen, berekenen en toetsen van gebouwen.
 • Uitvoeringsorganisatie: het ontwerp uitvoeringsgereedmaken, inclusief de kostenplanning, bouwmethodiek, logistiek, bouwplaatsinrichting en planning van de uitvoeringswerkzaamheden.

Kenmerken van de opleiding

De opleiding heeft 3 thema’s als uitgangspunt omdat deze alle drie behoren tot het ‘zijn’ van de bebouwde omgeving en dus ook van de bouwkunde:

 • Gezondheid:
  • Alles wat in de bouw wordt ondernomen is vooral gericht op het creëren van een gezond en veilig leefmilieu voor de gebruikers en werkomgeving voor de bouwers
 • Duurzaamheid:
  • Een onderwerp in bijna alle projecten en vakken in meerdere betekenissen: bestendig, stevig, blijvend, en zuinig met grondstoffen en energie. Maar dus ook kijkend met een andere bril: welke potentie heeft een gebouw, hoe kunnen we hergebruiken of herbestemmen?
 • Creativiteit:
  • Als bouwkundig ingenieur moet je in een wereld waarin veel is voorgeschreven hoe iets moet verlopen wel creatief zijn en outside-the-box kunnen denken.

Persoonlijk en kleinschalig

Hoe breed de opleiding ook is, de locaties in Alkmaar en Haarlem zijn kleinschalig en overzichtelijk en de sfeer is persoonlijk. Medestudenten en docenten kennen jou vanaf het begin bij naam. De lijnen zijn kort en de docenten zijn flexibel. Je voelt je snel thuis bij Inholland.

Sterke praktijkgerichtheid

 • Je doet twee keer een stage en studeert af in de beroepspraktijk. Tijdens deze stages oefen je naast je technische ook je organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Focus op bouwtechniek en duurzaamheid.

Je wordt opgeleid tot bouwkundig ingenieur met een robuuste technische basiskennis (zowel bouwtechnisch als bouwfysisch) waarmee je ook makkelijk kunt instromen in een vervolgopleiding zoals de TU of de Academie van Bouwkunst.

Integratie van BIM (Building information Modeling) in het onderwijs
BIM als manier van samenwerken is niet meer weg te denken in het bouwproces en is nog volop in ontwikkeling. Gedurende je opleiding zal je kennismaken met vaardigheden die nodig zijn als BIM-engineer en BIM-coördinator.

Digital Discovery LAB

Om bij te blijven bij de snelle ontwikkeling op het gebied van digitalisering in de bouw en om een bijdrage te leveren aan de bouwsector heeft een cluster een eigen LAB. In dit LAB wordt met studenten, docenten en bedrijven gewerkt aan actuele en innoverende vragenstukken (b.v.digital twins) rondom digitalisering in de bouw. Kennisdeling daarbij is key.

Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf (KOB)

Je kunt binnen de specialisatie ‘Uitvoeringsorganisatie’ het aannemersvakdiploma (KOB-certificaat) behalen.

Studievormen

Theorie

Een vast bestanddeel van elke opleiding is de theorie. Je volgt hoor- en gastcolleges gaat op excursies en je besteedt uren aan zelfstudie.

Projecten

Theorie volg je vooral individueel, aan projecten werk je samen met medestudenten. De projecten waaraan je werkt zijn realistische casussen uit de praktijk en zijn opbouwend in niveau en complexiteit verdeeld over de 4 studiejaren. Je krijgt daarbij ondersteuning: een coach leert je procesmatig werken en een deskundige geeft je desgevraagd technisch en inhoudelijk advies.

Praktijk

Je doet praktijkkennis en ervaring op door stage te lopen. Verder ga je op diverse excursies om werk in uitvoering live te volgen. Van actuele bouwprojecten in Nederland tot een bezoek aan een Europese stad maar ook internationale studiereizen.

Beroepsvaardigheden

Je leert vaardigheden die een ingenieur nodig heeft door veel te oefenen bij diverse practicum opdrachten zoals computerondersteunende vakken die gekoppeld zijn aan de theorie van BIM (Building Information Modeling).

 

Twijfel je nog?
Met wiskunde en natuurkunde heb jij de bouwstenen in handen om aan meerdere opleidingen te beginnen. Weet je nog niet zeker of Bouwkunde wel bij jou past, kijk dan eens bij opleidingen die op Bouwkunde lijken:

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

Met Bouwkunde word jij in vier jaar een bouwkundig ingenieur. Dat begint met een stevig theoretisch fundament met colleges in bijvoorbeeld bouwfysica, toegepaste mechanica en materiaalkunde. Het schooljaar is opgedeeld in blokken van tien weken. In het eerste jaar maak je zoveel mogelijk volle dagen op school. Je volgt dan niet alleen colleges. Je werkt ook met medestudenten aan opdrachten en realistische uit de markt gehaalde projecten. In het eerste studiejaar werk je in 4 projecten in verschillende beroepsrollen: architect, bouwtechnisch medewerker op een architectenbureau, constructeur en aannemer/werkvoorbereider. Op deze manier maak je kennis met de verschillende ‘bloedgroepen’ in de bouwsector om je na te laten denken welke van deze ‘bloedgroepen’ het beste bij jouw eigen interesses passen. Bovendien bereiden deze projecten je voor op de stage die je in het begin van het tweede studiejaar gaat doen. 

Spectaculair

Naast de theorielessen en diverse projecten worden gedurende het eerste studiejaar diverse excursies gedaan naar actuele bouwprojecten zowel in Nederland als een excursie naar een Europese stad. Zo zien we de praktijk op zijn spectaculairst. Zien, kijken en leren hoe zaken in het echt worden bedacht en gemaakt!

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Zo, en nu aan de slag. Al in het begin van het tweede studiejaar ga je naar de bouwplaats voor een oriënterende stage van twintig weken bij een aannemer. Hier zie je theorie en praktijk bij elkaar komen, leer je welke partijen betrokken zijn bij de uitvoering van een bouwprojecten, hoe zaken op elkaar moeten worden afgestemd en hoe belangrijk communicatie in dit geheel is. Je voert in deze stage vooral praktisch werk uit. Vraag bijvoorbeeld een offerte op met het juiste aantal materialen. Oefen je vaardigheden in digitaal informatie modelleren en coördineren, assisteer bij de projectuitvoering en wees vraagbaak voor medewerkers op de bouwplaats.

Projecten
Na je stage ga je aan de slag met twee projecten. De projecten zijn nu moeilijker dan jaar 1. Niet alleen technisch inhoudelijk maar er wordt ook meer zelfstandigheid van je verwacht bij de projecten. Zo werk je toe naar de competenties van een zelfstandig ingenieur in jaar 4. De focus van de projecten ligt op utiliteitsbouw (gebouwen zonder uitsluitend een woonfunctie) Verder volg je diverse colleges in het kader van verdere verbreding en verdieping van bouwfysica en duurzaamheid, BIM datamanagement, bouwbesluit, construeren en uitvoeringsorganisatie. 

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

Je begint het eerste half jaar met diverse vakken en projecten. De vakken waarmee je bezig bent zijn o.a.: Bouwtechniek en herbestemmen, bestaande constructies, beheer en onderhoud, BIM-coördinatie, klimaatinstallaties & energieconcepten en internationalisering. De focus van de projecten ligt op het thema ‘duurzaam herbestemmen’ . Daarna is het tijd voor je tweede stage, het moment om je te specialiseren. Binnen de opleiding kan je specialiseren in drie richtingen: bouwtechnisch ontwerpen, constructief ontwerpen en uitvoeringsorganisatie. Inmiddels heb je je weg in de beroepspraktijk gevonden en je specialisatie gekozen. Daardoor kun je bewust jouw stageplek kiezen. Ga je aan de slag bij een architecten- of constructiebureau, de overheid of wordt het misschien wel weer een aannemer? Extra spannend is dat je veel verantwoordelijkheden krijgt, meer dan ooit.

Stagebedrijven
Dankzij de goede contacten met het bedrijfsleven heb je toegang tot veel interessante stageplaatsen. Studenten liepen eerder stage bij bijvoorbeeld Bouwbedrijf De Nijs, BAM, Heddes Bouw, Ballast Nedam, Dura Vermeer, diverse architectenbureaus en kleinere bouwbedrijven. Kijk ook gerust voorbij de horizon en ga voor een stageavontuur in het buitenland.


Kansen in het buitenland
Goed opgeleide bouwkundigen zijn overal in de wereld welkom. Ook als ze nog druk bezig zijn hun diploma te halen. Leer nieuwe uitdagingen over de grens kennen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Hoe gaan ze elders in Europa om met duurzaamheid, welke andere bouwtechnieken worden toegepast in bijvoorbeeld China? En hoe vind jij je weg tussen deze nieuwe collega's in een vreemde cultuur. Ervaar het tijdens jouw stage in het derde studiejaar. Probeer zelfstandig zo'n mooie plek te bemachtigen. Zo'n kans laat je toch niet liggen?

 

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

In het vierde jaar ga je door met jouw specialisatie, die je in het derde jaar in gang hebt gezet. Hier werk je aan projecten die je samen met studenten van andere specialisaties en andere opleidingen doet. Multidisciplinair werken is daarbij key. Als je gekozen hebt voor de specialisatie uitvoeringsorganisatie volg je in het eerste half jaar tevens het KOB-traject waarmee je het aannemingsvakdiploma behaalt. Verder wordt in dit eerste half jaar samen met docenten een spectaculaire studiereis georganiseerd. Deze studiereis is internationaal. In het verleden zijn bestemmingen zoals bijvoorbeeld New York, Japan, China, Dubai aan bod geweest. 

Afstuderen
Het laatste halfjaar staat in het teken van jouw afstuderen. Werk aan een afstudeerproject bij een bouwbedrijf dat jij zelf mag kiezen en in overleg met het bedrijf mag vormgeven. Het is jouw proeve van bekwaamheid: laat zien dat je uitgegroeid bent tot young professional.

Bachelor of Science
Rond je jouw afstudeeropdracht met succes af, dan mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen of ingenieur!

Vakken

Vakken

 • Toegepaste mechanica
 • Wiskunde
 • Organisatie van de bouw
 • Bouweconomie
 • Bouwmethodiek
 • Bouwkundig detailleren
 • BIM modelleren
 • Construeren Staal
 • Construeren Beton
 • Betontechonologie
 • Geschiedenis van het bouwen
 • Bouwfysica
 • Uitvoeringstechniek
 • Internationalisering
 • Bouwtechniek Utiliteitsbouw
 • Gebouwontwerp & brandveiligheid
 • BIM datamanagement
 • Kwaliteitsborging en certificaten
 • Begroten en plannen
 • Specificeren en contracteren
 • Onderzoek en rapportagetechniek
 • Investerings- en exploitatiekosten
 • Bouwtechniek en herbestemmen
 • Bestaande constructies
 • Ruimtelijke ordening en beleid
 • BIM coordinatie
 • Klimaatinstallaties en energieconcepten
 • Gebouwanalyse en bouwbesluit
 • BIM dataverzameling
 • Statisch onbepaalde constructies
 • Bouwmanagement

Open Avond 6 november

Meld je aan!

Leuke opleiding?

Op de hoogte blijven?

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Bouwkunde

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen, adviseert een studentendecaan je graag. In het eerste halfjaar ondersteunen ook tweedejaarsstudenten jou.

 

Studeren in het buitenland?

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Je staat er in zo'n avontuur natuurlijk niet alleen voor: vanuit Inholland krijg je begeleiding. Zo is een uitwisseling mogelijk met Hogeschule Joanneum in Graz, Oostenrijk. Je behaalde studiepunten tellen mee als je terugkomt in Nederland. En je ervaringen? Die pakt niemand je meer af.

Nieuws vanuit de opleiding Bouwkunde

Lijkt dit je een leuke opleiding?

We houden je graag op de hoogte van de opleiding Bouwkunde voltijd. Zo kun je ontdekken of de opleiding bij jou past en helpen we je bij je studiekeuze. Laat je e-mailadres achter en wij doen de rest.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228