Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Je werkt in de veiligheidsbranche en wilt graag doorgroeien. Of wil je in deze branche werken?

Hbo Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Voor wie

Je werkt al in de veiligheidsbranche en je wilt doorgroeien naar een naar een hogere functie. Of misschien wil je je wel omscholen om in deze branche te kunnen werken. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, bent precies, gedisciplineerd en betrouwbaar. Je communiceert gemakkelijk. Je stelt hoge eisen aan jezelf en aan een ander, en je gaat goed om met opbouwende kritiek. Zowel in een team als individueel kun je goed uit de voeten. En boven alles speel je graag een rol in het vergroten van het gevoel van veiligheid in de samenleving.

Studieprogramma Integrale Veiligheidskunde deeltijd

De deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in ongeveer vier jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Het werkveld van Integrale Veiligheidskunde vraagt om een brede oriëntatie. Gedurende de eerste twee studiejaren leg je daarom een basis voor je verdere opleiding. Het eerste studiejaar sluit je af met een propedeusediploma. Omdat een deeltijdstudent Integrale Veiligheidskunde vaak al werkzaam is binnen het vakgebied, bieden wij een verdere verbreding en verdieping.

Denk bij ‘verdieping’ aan het analyseren van- en het adviseren over (recente) veiligheidsvraagstukken. Wat je nodig hebt om dat te kunnen is daarbij het uitgangspunt. Bij de ‘verbreding’ ligt de nadruk op de uitbreiding van kennis en inzicht in maatschappelijke, politieke, economische en organisatorische ontwikkelingen in relatie tot veiligheid.

Werkzaam in het vakgebied
Omdat je als deeltijdstudent in principe geen stage loopt in het derde studiejaar en we een praktijk gerelateerde opleiding zijn, moet je in het tweede studiejaar minstens 10 uur per week werkzaam zijn in het vakgebied.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste studiejaar, de propedeuse, leg jij een stevige basis voor de opleiding. Je start in periode 1 met het verkennen van het beroep. Wat hoort bij het beroep als veiligheidskundige en waar kom je terecht in het werkveld? In periode 2 gaan we dieper in op het beroep door (delen van) wijken te analyseren en tot aanbevelingen voor veiligheid te komen. In periode 3 komen andere aspecten van veiligheidskunde aan bod: risicomanagement en securitymanagement. We sluiten het jaar in periode 4 af met externe veiligheid.

In deze periode heb je ook studieloopbaanbegeleiding (SLB). Hierin wordt het hele jaar door aandacht besteed aan hoe de inhoud van het onderwijs zich verhoudt tot jouw persoonlijke (beroeps)ontwikkeling. Daarnaast nemen we bij SLB je studievoortgang door. Hoe zijn je resultaten? Wat heb je nodig?

Vakken

Deze vakken kun jij in het eerste jaar verwachten:

Inleiding VeiligheidskundeInleiding SecurityRecht & BestuurCriminologieCommunicatieEngels

Deze vakken worden hoofdzakelijk afgenomen met een kennistoets. We werken ook met beroepsproducten. In een projectgroep ga je aan de slag met opdrachten die gelinkt zijn aan het beroep: zaken waar een echte veiligheidskundige voor komt te staan. Deze groepen worden begeleid, zowel inhoudelijk als in de samenwerking. Dat noemen we Atelier.

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het tweede studiejaar doe je praktijkopdrachten op het gebied van veiligheid. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van. Je verbreedt je kennis op het gebied van veiligheid en je wordt voorbereid op het maken van een keuze voor een van de drie afstudeerrichtingen. Ook doe je praktijkopdrachten bij bedrijven en andere buitenschoolse studieopdrachten op het gebied van veiligheid.

Thema's
Jaar 2 kent 4 aansprekende thema’s waarmee je aan de slag gaat. Het begint met Quality, Health, Safety and Environment (QHSE). Je gaat een risico-inventarisatie uitvoeren. Daarna ga je aan de slag met het blok crisisbeheersing en rampenbestrijding, waar je zelf een crisissimulatie ondergaat. In de derde periode verken je veiligheid vanuit een internationaal perspectief, waar je ook met cybersecurity in aanraking komt. Zo krijg je een goed beeld van de Europese wetgeving en organisaties op dit gebied. Immigratie, individualisering, vergrijzing en terrorisme hebben grote invloed op (de gevoelens van) veiligheid in ons land. In de laatste periode leer je van alles over deze vorm: de sociale veiligheid.

Vakken

SafetymanagementVerandermanagementPrivaatrechtPlanning & ControlMethoden en techniekenRisico- & crisiscommunicatieCrisismanagementLogistiek managementAuditingBestuurskundeEthiek Georganiseerde misdaadInternationaal rechtSociologieJeugdveiligheidJeugdrechtJeugdsociologie/criminologieEconomie

Jaar 3 - Verdiepen

Derde jaar

Voorafgaand aan de start van dit jaar kan je kiezen voor de afstudeerrichting Law & Safety in Public service. Dan volg je een aangepast lessenpakket. Mocht je daar niet voor kiezen dan maak je in het derde studiejaar een werkportfolio, waarin je reflecteert op de algemene en beroepscompetenties. Je geeft daarin aan in hoeverre je deze beheerst en de wijze waarop je deze verder wil ontwikkelen.

Afstudeerrichtingen

In de eerste helft van het derde jaar kies je een van de andere twee afstudeerrichtingen. Bij Jaar 4 staan alle afstudeerrichtingen beschreven.

Vakken

Security intelligenceTerreurRadicaliseringGovernanceBestuursrechtEthiek

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

In het vierde studiejaar studeer je af binnen een door jou gekozen afstudeerrichting. Deze kies je bij de aanvang van jaar 3 als je interesse uit gaat naar Law & Safety in Public service. In het eerste halfjaar van het derde jaar kies je voor één van de andere twee afstudeerrichtingen.

Het onderwijs bestaat uit verdieping in vraagstukken, werkzaamheden, kennis en theorieën binnen een afstudeerrichting die je zelf kiest.

  • City & Security
    Deze afstudeerrichting gaat over het samen leven van mensen in de stad. Hier komen spanningen en conflicten uit voort die deels te maken hebben met de dichtheid van de bevolking van de stad, de diversiteit of de grote sociale ongelijkheid. Dit alles vanuit het groeiende belang van lokaal bestuur.
  • Mainport and Security
    Deze afstudeerrichting focust op veiligheidsvraagstukken in havens, luchthavens en aanverwante bedrijven. Je richt je in het bijzonder op de Rotterdamse haven, waar Inholland een goede connectie mee heeft. Maar 'Mainport’ omvat meer dan alleen de haven: het gaat om alle bedrijven die toegevoegde waarde leveren aan de goederen die een haven binnenkomen. Bij al deze activiteiten is sprake van potentieel risicovolle activiteiten waarin jij een essentiële functie vervult.

  • Law and Safety in Public Service
    De Engelstalige afstudeerrichting Law and Safety in Public Service staat open voor IVK en HBO-rechten studenten die samen met Erasmus exchange studenten aan de slag gaan met vraagstuk op het snijvlak van veiligheid en recht. Onderwerpen als terrorisme en georganiseerde misdaad worden onderzocht middels theorie onderzoek en veldwerk. Dit wordt aangevuld met typische juridische en sociale vraagstukken als human rights en integrity in public institutions. Deze afstudeerrichting geeft daarnaast de mogelijkheid tot doorstroom met studieduurverkorting naar een master aan NUPS te Boedapest.

Een afstudeerrichting bestaat uit 4 blokken van telkens een halfjaar: 1 blok verdiepend onderwijs per jaar. Voor jaar 3 is de invulling van het tweede blok in ontwikkeling. Tot slot in jaar 4 is het laatste blok voor het afstuderen.

Bachelor of Arts
Als je je opleiding Integrale Veiligheidskunde met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Arts noemen!

Online Open Dag 6 november

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Samen werken aan jouw professionele ontwikkeling

Jij en Inholland werken samen aan deze spannende, volgende stap die jij aan het zetten bent. Daarbij gaan we je maximaal faciliteren, zodat jij het maximale uit je studie haalt. We blijven dan ook voor en tijdens je opleiding graag met je in contact, waar bij jij aangeeft wat je nodig hebt en we samen naar oplossingen zoeken.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!