Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Je werkt in het veiligheidsdomein en wilt graag doorgroeien. Of wil je juist de overstap maken naar veiligheid?

Hbo Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Voor wie

Je werkt in het veiligheidsdomein en wilt doorgroeien naar een andere of een hogere functie. Of je hebt ambities en wil je laten omscholen voor een baan in veiligheid.

Jij bent iemand die echt iets wil betekenen voor de samenleving, bijdragen aan meer veiligheid. Je houdt van organiseren, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.

Je voelt je thuis bij een opleiding die goed weet wat er speelt in de maatschappij. Je herkent je in de Rotterdamse mentaliteit van ‘niet lullen, maar poetsen’ en ‘geen woorden maar daden.’ Je voelt je thuis bij een opleiding met hart voor haar studenten. Waarden als ‘persoonlijk en dichtbij’ en ‘durf te leren’ zijn voor ons geen loze kreten. Je vindt het fijn dat we naast je staan, je uitdagen en ondersteunen waar nodig. Zo kom je tot de beste studieresultaten.

Wat je ook wel kan waarderen is dat je les krijgt in een fijn, modern gebouw. Ons mooie glazen pand kijkt uit over de havens. De metro stopt voor de deur. Heel handig!

Studieprogramma Integrale Veiligheidskunde deeltijd

De deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde combineert de praktijk met theorie.

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Het werkveld van Integrale Veiligheidskunde vraagt om een brede oriëntatie. Gedurende de eerste twee studiejaren leg je daarom een basis voor je verdere opleiding. Het eerste studiejaar sluit je af met een propedeusediploma. Omdat een deeltijdstudent Integrale Veiligheidskunde vaak al werkzaam is binnen het vakgebied, bieden wij een verdere verbreding en verdieping.

Denk bij ‘verdieping’ aan het analyseren van- en het adviseren over (recente) veiligheidsvraagstukken. Wat je nodig hebt om dat te kunnen is daarbij het uitgangspunt. Bij de ‘verbreding’ ligt de nadruk op de uitbreiding van kennis en inzicht in maatschappelijke, politieke, economische en organisatorische ontwikkelingen in relatie tot veiligheid.

Werkzaam in het vakgebied
Omdat je als deeltijdstudent in principe geen stage loopt in het derde studiejaar en we een praktijk gerelateerde opleiding zijn, moet je in het tweede studiejaar minstens 10 uur per week werkzaam zijn in het vakgebied.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste studiejaar, de propedeuse, leg jij een stevige basis voor de opleiding. Je start in periode 1 met het verkennen van het beroep. Wat hoort bij het beroep als veiligheidskundige en waar kom je terecht in het werkveld? In periode 2 gaan we dieper in op het beroep door (delen van) wijken te analyseren en tot aanbevelingen voor veiligheid te komen. In periode 3 komen andere aspecten van veiligheidskunde aan bod: risicomanagement en securitymanagement. We sluiten het jaar in periode 4 af met externe veiligheid.

In deze periode heb je ook studieloopbaanbegeleiding (SLB). Hierin wordt het hele jaar door aandacht besteed aan hoe de inhoud van het onderwijs zich verhoudt tot jouw persoonlijke (beroeps)ontwikkeling. Daarnaast nemen we bij SLB je studievoortgang door. Hoe zijn je resultaten? Wat heb je nodig?

Vakken

Deze vakken kun jij in het eerste jaar verwachten:

Inleiding VeiligheidskundeInleiding SecurityRecht & BestuurCriminologieCommunicatieEngels

Deze vakken worden hoofdzakelijk afgenomen met een kennistoets. We werken ook met beroepsproducten. In een projectgroep ga je aan de slag met opdrachten die gelinkt zijn aan het beroep: zaken waar een echte veiligheidskundige voor komt te staan. Deze groepen worden begeleid, zowel inhoudelijk als in de samenwerking. Dat noemen we Atelier.

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar zet je de lijn van de propedeuse voort. Je verbreedt je kennis op het gebied van veiligheid en je wordt voorbereid op de keuze voor een van de opties van keuzeonderwijs. Ook doe je praktijkopdrachten bij bedrijven en andere buitenschoolse studieopdrachten op het gebied van veiligheid.

Thema's
Jaar 2 kent 4 aansprekende thema’s waarmee je aan de slag gaat.

 • In de eerste periode verdiep je je in Information Security Management & Ethics. De periode gaat over hoe een kwaadwillende (ook wel social engineer genoemd) de zwakte in de psychologie kan misbruiken om een negatief effect te bewerkstelligen bij particulieren, bedrijven of de overheid. Tijdens deze periode voer je voor het eerst een opdracht uit met een ‘echte’ opdrachtgever uit het werkveld.
 • In periode 2 staat Security & Resilience centraal: dit gaat over hoe de continuïteit te waarborgen in geval van een calamiteit in organisaties met een internationale context.
 • De derde periode is gericht op de SHEQ-adviseur en welke rol deze persona aanneemt binnen het werkveld. Je gaat je verdiepen in arbeidsveiligheid en wet- en regelgeving die daarmee gepaard gaat.
 • Ten slotte staat in periode 4 de persona Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid centraal. Je gaat je verdiepen in de implementatie van lokale micro-interventies. Je zult erachter komen dat er vaak verschil is tussen het beleid op papier en de uitvoering ervan. Hoe komt dit en hoe moet hiermee om worden gegaan?

Vakken (onder andere)

Beroepsproduct Social Engineering & EthicsInformation Risk ManagementContinuiteitsmanagementOnderzoeksvaardighedenBeroepsproduct CrisissimulatieBeroepsproduct Arbo-portfolioPrivaatrechtBeroepsproduct Victimologie & PreventieBeroepsproduct Monitoronderzoek en veiligheidsinterventiesStudieloopbaanbegeleiding

Jaar 3 - Keuzeonderwijs

Derde jaar

In het derde jaar combineer je jouw eigen praktijk met de theorie. Het grootste deel van je studie vindt plaats op afstand, gewoon bij jou op de werkvloer. Al werkend leer je. Het is de ideale kruisbestuiving tussen theorie en praktijk, waarbij een leercoach jou ondersteunt bij je voortgang. Het onderwijs is vormgegeven rondom beroepsproducten waarin meerdere leeruitkomsten en/of kerntaken geïntegreerd zijn. Je gaat samen met een Persoonlijke leercoach in gesprek over de keuzes die je wilt maken in jouw ontwikkeling en welke beroepsproducten daarbij horen. Beroepsproducten die je in je eigen werkomgeving kunt maken.

De beroepsproducten zijn gelinkt aan een van de persona’s die je in jaar 1 en 2 al hebt leren kennen. Je werkt aan beroepsproducten zoals een veiligheidsplan maken voor een evenement, een awareness programma implementeren, een onderzoek naar cybersecurity readiness van een organisatie of het uitvoeren van de herstructureringsopgave in een Europese stad.

Jaar 4 - Keuzeonderwijs en afstuderen

Vierde jaar

In het vierde studiejaar start je met het door jouw gekozen keuzeonderwijs. De tweede helft van het studiejaar staat in het teken van afstuderen. Dat doe je op basis van een vraagstuk uit de beroepspraktijk. Normaal gesproken is dat jouw eigen beroepspraktijk, maar als je de voorkeur geeft aan een andere organisatie is dat bespreekbaar. 

Het onderwijs bestaat uit verdieping in vraagstukken, werkzaamheden, kennis en theorieën binnen het keuzeonderwijs dat je zelf kiest.

 • City & Security
  Dit keuzeonderwijs gaat over het samen leven van mensen in de stad. Hier komen spanningen en conflicten uit voort die deels te maken hebben met de dichtheid van de bevolking van de stad, de diversiteit of de grote sociale ongelijkheid. Dit alles vanuit het groeiende belang van lokaal bestuur.
 • Mainport and Security
  Deze richting focust op veiligheidsvraagstukken in havens, luchthavens en aanverwante bedrijven. Je richt je in het bijzonder op de Rotterdamse haven, waar Inholland een goede connectie mee heeft. Maar 'Mainport’ omvat meer dan alleen de haven: het gaat om alle bedrijven die toegevoegde waarde leveren aan de goederen die een haven binnenkomen. Bij al deze activiteiten is sprake van potentieel risicovolle activiteiten waarin jij een essentiële functie vervult.

 • Law and Safety in Public Service
  Het Engelstalige keuzeonderwijs Law and Safety in Public Service staat open voor IVK en HBO-rechten studenten die samen met Erasmus exchange studenten aan de slag gaan met vraagstuk op het snijvlak van veiligheid en recht. Onderwerpen als terrorisme en georganiseerde misdaad worden onderzocht middels theorie onderzoek en veldwerk. Dit wordt aangevuld met typische juridische en sociale vraagstukken als human rights en integrity in public institutions. Dit keuzeonderwijs geeft daarnaast de mogelijkheid tot doorstroom met studieduurverkorting naar een master aan NUPS te Boedapest.

Het keuzeonderwijs bestaat uit 4 blokken van telkens een halfjaar: 1 blok verdiepend onderwijs per jaar. Voor jaar 3 is de invulling van het tweede blok in ontwikkeling. Tot slot in jaar 4 is het laatste blok voor het afstuderen.

Bachelor of Arts
Als je je opleiding Integrale Veiligheidskunde met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Arts noemen!

Kom 6 april naar de Open Dag

Meld je aan!

Samen werken aan jouw professionele ontwikkeling

Jij en Inholland werken samen aan deze spannende, volgende stap die jij aan het zetten bent. Daarbij gaan we je maximaal faciliteren, zodat jij het maximale uit je studie haalt. We blijven dan ook voor en tijdens je opleiding graag met je in contact, waar bij jij aangeeft wat je nodig hebt en we samen naar oplossingen zoeken.

Nieuws vanuit de opleiding Integrale Veiligheidskunde

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228