Leraar Basisonderwijs (Pabo) deeltijd

"Je moet oprechte belangstelling hebben in de ontwikkeling en begeleiding van kinderen."

Afgestudeerde Mary Kleingeld-Veereschild

Waarom heb je gekozen voor de Pabo deeltijdopleiding van Hogeschool Inholland?
Naast mijn baan in de uitzendbranche heb ik diverse jaren als vrijwilliger op een peuterspeelzaal en op de basisschool van mijn kinderen gewerkt. Ik merkte dat ik uit het vrijwilligerswerk meer voldoening en energie haalde dan uit mijn officiële baan en daarom ging ik steeds meer vrijwilligerswerk doen.
Nadat ik 12 jaar in de uitzendbranche heb gewerkt, heb ik besloten om van mijn hobby mijn werk te maken. Dus…. op naar de Pabo! Maar welke?

Ik heb gesprekken gevoerd met bekenden die ook de Pabo opleiding volgden en de Inholland verhalen vergeleken met die van de HHS. Hogeschool Inholland sprak mij aan door de persoonlijke benadering van de studenten. Je bent geen nummer; de docenten weten wie je bent en wat er speelt. Daarnaast zijn er ruime mogelijkheden na je studie, doordat je het diploma christelijk onderwijs kunt halen. De leerkrachten van de basisschool van mijn eigen kinderen kwamen ook met positieve verhalen over Inholland. Tenslotte is de hogeschool goed bereikbaar en ligt in een prettige omgeving, ook 's avonds.

Is je perspectief van de toekomst tijdens je opleiding al veranderd?
Op zich niet. Ik had me tijdens mijn vrijwilligerswerk, voordat ik aan de Pabo begon, al goed georiënteerd. Ik heb veel gesprekken gevoerd met stagiaires en leerkrachten op de school van mijn dochters. Daardoor wist ik al redelijk wat ik kon verwachten.

Wat voor mij al bekend was, maar dit jaar nog duidelijker is geworden, is dat je met de Pabo meer kanten op kunt dan 'alleen maar voor de klas staan'. Daarnaast zijn er, binnen een basisschool, ontwikkelingsmogelijkheden genoeg. Leerkracht zijn is veel meer dan 'een lesje draaien'.

Wat vind je van de inhoud van de opleiding die je volgt?
Ik vind de opleiding qua niveau goed te doen. De meeste vakken zijn direct in de praktijk toepasbaar en daardoor zeer aansprekend. Tijdens de colleges is er altijd ruimte om je praktijkervaringen te koppelen aan de theorie. Door hier met elkaar over te praten leer je heel veel en gaat het leven. In de groep wissel je ook tips & tricks uit voor de praktijk.

Ik heb ervaren dat de meeste tijd zit in het maken van de werkstukken. Maar de werkstukken zorgen ervoor dat je bewust je praktijk en theorie aan elkaar koppelt. Je leert er dus erg veel van.

Als deeltijder loop je, vergeleken met de voltijd studenten, minder stage. Daarom moet je de planning van je opdrachten en lessen goed in de gaten houden.

Hoe ervaar jij de combinatie tussen werken (en/of gezinsleven) en studeren?
De Pabo is erg leuk, maar af en toe best zwaar. Het vraagt veel van je. En van je gezin! Zeker aan het einde van het jaar ligt de werkdruk erg hoog. Met mij zien vele andere studenten zich dan ook genoodzaakt om rondom de tentamenperiode extra vrije dagen op het werk aan te vragen of thuis even 'de boel de boel' te laten. Dit verlangt dus wel medewerking van het werk of gezin! Ik heb ervaren hoe belangrijk het is dat mijn partner en kinderen achter mij en mijn studie staan.

Wat vind je van de organisatie van de opleiding die je volgt?
Ik voel mij thuis bij Inholland. Het team van docenten toont betrokkenheid bij de studenten. Met je vragen kun je altijd terecht. Veel docenten geven zelf ook les op een basisschool. Deze ervaring nemen ze mee naar de colleges. De praktijksituaties die ze schetsen, zijn daardoor zeer leerzaam.

Ook nemen de docenten, buiten de lessen om, de tijd om je te helpen of advies te geven wanneer het even niet zo lekker loopt. Open communicatie is daarbij een belangrijk kenmerk.

Met de studenten onderling hebben we een goede band opgebouwd. Je steunt elkaar en geeft elkaar feedback. Ook hebben we ontzettend veel lol. Op de collegeavonden wordt ook heel wat afgelachen.

Zou je aankomende studenten willen aanraden dezelfde opleiding te kiezen?
Het onderwijs is geen 'baan' het zit 'in' je. Je moet oprechte belangstelling hebben in de ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Leerlingen merken het wanneer je voor de klas staat 'omdat je toch iets moet doen'. Daarnaast houdt het niet op aan het einde van de schooldag. Daarvoor en daarna moet er nog een heleboel gebeuren. Het onderwijs in gaan 'voor de vakanties' is geen goede optie!

Je moet in staat zijn om tijdens de studie, (maar ook tijdens je verdere loopbaan) kritisch naar jezelf te kijken en met feedback om te gaan. Je moet stevig in je schoenen staan.

Ik heb ervaren dat het belangrijk is om studie en privé goed op elkaar af te stemmen. Het is geen studie die je er 'even' bij doet. Zeker in tentamenperiodes is er altijd sprake van piekdruk. Het is wenselijk dat je gezin dan achter je staat en hier mee om kan gaan.

Welke tips kun je aankomende studenten geven bij hun studiekeuze?
Oriënteer je goed. Als je de mogelijkheid hebt, ga eens praten op een basisschool in je buurt. Klopt het beeld dat je van het vak hebt ook met de praktijk?

Plannen, plannen, plannen! Of het nu gaat om het inplannen van je stage, de lessen die je geeft, de afstemming tussen werk/studie en gezin of de planning van de te leren tentamens. De Pabo staat of valt met een goede planning!

Net als veel andere studenten zag ik op tegen de verplichte toetsen 'eigen vaardigheid rekenen en Nederlandse taal'. Daarom ben ik gelijk in de eerste periode naar de door Inholland aangeboden vrijwillige bijlessen gegaan. Ik merkte dat mijn kennis van deze vakken hierdoor werd opgefrist. Uiteraard blijft goed oefenen noodzakelijk! Door gelijk aan het begin van de studie deze vakken goed aan te pakken, behaalde ik beide toetsen bij de eerste poging. Dit is goed voor je zelfvertrouwen en verminderd de stress in de loop van het jaar.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228