Leraar Basisonderwijs (Pabo) deeltijd

Kom meer te weten over de toelatingseisen van pabo deeltijd.

Toelatingseisen pabo

Leerlingen inspireren en hen de beste basis meegeven. Daar ga jij voor. Daarom wil je aan de pabo gaan studeren. Om goed voorbereid naar de pabo te gaan, is het belangrijk dat je de juiste basiskennis in huis hebt. Zodat je straks (bijna) alle vragen van jouw leerlingen kunt beantwoorden. Of het nu gaat over werkwoordspelling of Nederlandse provincies. Daarom zijn er een aantal toelatingseisen voor de pabo-opleiding.

Havo

Toelaatbaar, maar wel verplicht om minimaal één keer voor de poort de toelatingstoetsen te maken voor de vakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis, en Natuur & Techniek* als je voor deze vakken geen eindexamen hebt gedaan (zie onderstaand extra toelatingseisen pabo).

* voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie


Vwo

Toelaatbaar, met diploma.

Mbo-4 en Ad PEP

Toelaatbaar, maar wel verplicht om voor de poort alle drie de toelatingstoetsen minimaal één keer te maken (zie onderstaand extra toelatingseisen Pabo).

21+ toets

Toelaatbaar, maar wel verplicht om voor de poort alle drie de toelatingstoetsen minimaal één keer te maken (zie onderstaand extra toelatingseisen Pabo).

Hbo/propedeuse

Toelaatbaar, met diploma.

Wo/bachelor/master

Toelaatbaar, met diploma.

Na je inschrijving bij Studielink doe je de Studiekeuzecheck, zodat je nog zekerder weet dat je de goede opleiding hebt gekozen. 

Bij je aanmelding in Studielink, kies je al een leerroute. Vervolgens nodigen wij je uit voor een intakebijeenkomst waarin we o.a. de opbouw van de opleiding en de leerroutes bespreken. Tijdens deze bijeenkomst krijg je ook een persoonlijk intakegesprek en bekijken we samen welke leerroute het best bij jouw situatie past. Het is dan nog mogelijk de eerder gekozen leerroute te wijzigen. Ook na de eerste onderwijseenheid is het mogelijk je leerroute aan te passen.

Heb je geen hbo-, wo- of vwo-diploma? Dit zijn de toelatingstoetsen:

Klik om de afbeelding om de infographic te bekijken.

Toetsen en eisen voor toelating tot de Pabo

Extra toelatingseisen voor de pabo

Je maakt de toelatingstoets:

 • Havo: als je geen eindexamen hebt gedaan in de vakken Geschiedenis of Aardrijkskunde moet je een toelatingstoets maken voor dit of deze vakken. Voor het vakgebied Natuur & Techniek moet je examen gedaan hebben in het vak Biologie of Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie (NLT), heb je in geen van deze vakken examen gedaan dan moet je de toelatingstoets voor Natuur en Techniek makenHeb je eindexamen gedaan in één van deze drie vakgebieden, ongeacht het resultaat dan hoef je geen toelatingstoets te maken. We gaan er dan vanuit dat je genoeg kennis hebt van het vakgebied;
 • Mbo-4: je maakt altijd de toelatingstoetsen tenzij op je diploma anders staat vermeld;
 • 21+ toets: je maakt altijd de toelatingstoets.

Aantal toetskansen

Voor de start van het studiejaar, heb je één kans `per vakgebied om de toelatingstoetsen te maken. Deze kans moet je benutten en is een toelatingseis wanneer je nog niet aan de extra toelatingseisen voldoet. Ongeacht of je een voldoende of onvoldoende haalt; je mag beginnen met de pabo. De uitslag van deze toelatingstoetsen geeft jou informatie over je beheersing van de vereiste kennis. Onze studentbeleiders gebruiken deze informatie om jou gericht ondersteuning te bieden ter voorbereiding op de toetsing in het eerste studiejaar. 

Tijdens het eerste studiejaar heb je twee kansen per vakgebied om alsnog aan de extra toelatingseisen te voldoen. Bij Inholland kun je kiezen voor een portfolio of de multiple choice toetsen van Cito. Aan het begin van je opleiding word je hierover verder geïnformeerd. We raden je echter aan om de toelatingstoetsen te halen vóórdat je begint aan de pabo-opleiding. Zo kun je je in je eerste jaar volledig richten op je studie en hoef je je geen zorgen meer te maken over de toelatingstoetsen. Let op: je moet in het eerste jaar de toelatingstoetsen behalen. Is dat niet gelukt dan moet je helaas aan het einde van het eerste studiejaar de opleiding alsnog verlaten, ongeacht je overige resultaten. 

Wil je meer weten? De meest actuele informatie over de toelatingstoetsen vind je op: goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Meer uitleg over toelating

Toelatingstoetsen: instroom vanaf september 2024

Instroom vanaf september 2024

 • Voldoe je niet aan de toelatingseisen voor één of meerdere vakgebieden (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek), dan doe je voor dat vakgebied een toelatingstoets. 
 • Er is één toetskans per vakgebied voordat je met de Pabo start.  
 • Haal je geen voldoende voordat je begint aan de opleiding? Dan mag je gewoon beginnen met de Pabo. Zorg dat je in je eerste jaar alsnog voldoendes haalt voor alle drie de vakgebieden. 
 • Als je in je eerste jaar van de Pabo de toelatingstoetsen voor één of meerdere vakgebieden niet haalt, stop je alsnog de opleiding. 

Ander diploma

Je hebt een diploma mbo zonder niveauaanduiding, of een ander Nederlands diploma

In het algemeen kun je met de opleiding starten als je diploma vergelijkbaar is met een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Nadat je je hebt aangemeld, beoordeelt Inholland je diploma. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je laten zien dat je toch geschikt bent om de opleiding te volgen via de Toelatingstoets.

Lees meer over de Toelatingstoets >

Buitenlandse vooropleiding

Je hebt een buitenlandse vooropleiding

Als je een diploma in het buitenland hebt gehaald en wilt studeren bij Inholland, ben je ook van harte welkom. Daarvoor moet je diploma wel gelijkwaardig zijn aan een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Om de lessen te kunnen volgen, moet je daarnaast het Nederlands voldoende verstaan, spreken en schrijven. Alleen dan haal jij het maximale uit je studie bij Inholland. Daarom moeten studenten met een buitenlandse vooropleiding laten zien dat zij de Nederlandse taal beheersen op niveau B2 (Europese Referentiekader). Dit kan onder andere met een diploma NT2-programma II (onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren). Je kunt een NT2-examen afleggen bij DUO.

Wanneer je een Nederlandstalige opleiding gaat volgen aan Hogeschool Inholland moet je kunnen aantonen dat alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2 op uiterlijk 1 september 2024 zijn behaald. Het Staatsexamen Nt2 wordt op het laatst in juli aangeboden.

Al werken als leraar

Al werken als leraar

Wil je al tijdens je studie als leraar werken? Dat kan als je al een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond en de (Verkorte) Deeltijd (Digi)Pabo volgt. In principe vanaf een half jaar na de start van je opleiding mag een schoolbestuur je in dienst nemen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Een schoolbestuur kan bij de locatie waar jij studeert een geschiktheidsverklaring aanvragen via onderstaande formulieren:

Studeer je bij Pabo Haarlem?

Mail dan naar de locatie voor informatie hoe het schoolbestuur jou kan aanmelden.

Mbo-pabo doorstroomprogramma

Kom je van het mbo?

Bereid de overstap naar het hbo goed voor met het Mbo-pabo doorstroomprogramma. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor mbo-4 studenten die zich willen voorbereiden op de toelatingstoetsen van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo). Ook als je tijdens jouw mbo-opleiding weinig onderwijsgerelateerde vakken hebt gehad, kun je dit traject volgen.

Lees meer over het Mbo-pabo doorstroomprogramma

Voorbereidingscursussen

Moet je een toelatings- of deficiëntietoets maken?

Volg dan een van onze korte voorbereidingscursussen. Hiermee kun je de slagingskans van de toelatings- of deficiëntietoets namelijk flink verhogen. Ook als je je wilt bijscholen of je kennis wilt opfrissen, dan kun je bij ons terecht.

Bekijk onze voorbereidingscursussen >

Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo

Tot op heden moesten studenten voor een Bindend Studie Advies 120 punten voor de Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo halen, maar deze norm is verlaagd naar 103 punten. Met deze beleidswijziging hopen we het voor aankomend studenten makkelijker te maken om voor de pabo te kiezen. Zo kunnen we meer toekomstige onderwijsprofessionals/leraren opleiden en bijdragen aan een afname van het lerarentekort. Ook voor de zittende student is de norm verlaagd en kan dit gevolgen hebben voor een Bindend Studie Advies.

Los daarvan willen we dat studenten die de pabo verlaten het gewenste rekenniveau bereiken. Voor het behalen van je propedeuse blijft de norm van 120 punten daarom gelden. Verder moet je naast de Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo, ook de landelijke kennisbasistoets in fase 2B met een goed resultaat afsluiten. Om je zo goed mogelijk op deze toets voor te bereiden, bieden we je, indien nodig, begeleiding en bijscholing. Zo begeleiden we je stapsgewijs met inspirerend rekenonderwijs, waarmee je aan het eind van je opleiding hopelijk het gewenste niveau bereikt.

Wil je straks een vliegende start maken? 

Bereid je dan voor op je nieuwe studie met een van onze zomercursussen. Speciaal voor de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) bieden wij de volgende cursussen aan: Zomercursus Rekenen (pabo).

Bekijk al onze zomercursussen

Voorbereiden op toelatingstoetsen

Locatie Rotterdam
Bij de drie pabo’s in Rotterdam kun je een korte cursus volgen voor elk vak dat getoetst wordt bij de landelijke toelatingstoetsen. Een goede docent neemt je dan in vogelvlucht mee door de inhoudelijke stof die je moet kennen. En je hebt meteen contact met anderen die zich ook op de toetsen voorbereiden. 

Meer informatie

Locatie Dordrecht
Ook bij de pabo in Dordrecht kun je korte cursussen volgen om je voor te bereiden op de landelijke toelatingstoetsen. Voor de volgende vakken zijn er cursussen: aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis.

Data en tijden

Aardrijkskunde

 • 17 april 18.00 - 19.00 uur
 • 12 juni 18.00 - 19.00 uur
 • 10 juli 18.00 - 19.00 uur

Natuur & techniek

 • 17 april 20.30 - 21.30 uur
 • 12 juni 20.30 - 21.30 uur
 • 10 juli 20.30 - 21.30 uur

Geschiedenis

 • 17 april 19.15 - 20.15 uur
 • 12 juni 19.15 - 20.15 uur
 • 10 juli 19.15 - 20.15 uur

Aanmelden
Meld je aan door je via dit formulier op te geven voor de trainingen.

Kom 5 juni naar de Open Avond

Meld je aan!

Hoe schrijf je je in?

Inschrijven

Hulp nodig bij je studiekeuze?

 • Weet je nog niet wat en waar je wilt studeren? Doe dan de online Studiekeuzetest, of volg een Studiekeuzeworkshop met andere studiekiezers.
 • Heb je al een beetje een idee welke opleiding je wilt volgen, en wil je nog een paar laatste punten checken? Stel dan je vraag aan een student of aan het Studie-informatiepunt. Ook kun je voor je studiekeuzevragen terecht bij één van onze vijf Studiekeuze Adviescentra.
 • Wil je kennismaken met de opleiding en de sfeer proeven? Bezoek dan een (online) Open Dag.
 • Heb je vragen en wil je persoonlijk contact met de opleiding? Laat je gegevens achter en we nemen spoedig contact met je op.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228