Master Advanced Health Informatics Practice

Studieprogramma Master Advanced Health Informatics Practice

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De opleiding bestaat uit twee studiejaren. Elk studiejaar heeft twee onderwijsperioden (semesters). De onderwijsperioden zijn ingevuld vanuit voor de praktijk relevante beroepsproducten. In deze beroepsproducten werk je aan diverse rollen waar je als AHIP in de praktijk mee te maken krijgt.

De beroepsrollen binnen de AHIP zijn:

 • Analist              
 • Ontwerper
 • Adviseur
 • Implementatiespecialist
 • Projectmanager
 • Informatiemanager
 • Praktijkgericht onderzoeker
 • Professional master

Naast de lesdagen op locatie werk je in een digitale leeromgeving. Hierin kun je informatie ophalen, opdrachten doen, discussiëren met anderen en samenwerken met andere studenten en docenten.

In totaal moet je 60 EC halen.

Semester 1 - 3

In semester 1 tot en met 3 leer je alles over de beroepsrollen. Je doet dat door te werken aan opdrachten uit je eigen praktijk. Daarmee pas je wat je in een periode leert direct toe in je eigen organisatie. Tijdens elke periode ontwikkel je je ook in de rol van praktijkgericht onderzoeker en professional master.

Semester 4

In semester 4 werk je aan een innovatie- en onderzoeksproject uit je eigen organisatie. Je hebt hiervoor in semester 3 voorbereidende studieactiviteiten uitgevoerd.

In het onderwijs komt de relatie met de beroepspraktijk ook naar voren in:

 • het gebruik van actuele praktijkcases door docenten
 • de inbreng van praktijkervaringen en dilemma’s door studenten
 • de praktijkgerichte beroepsproducten
 • de keuze uit de onderwerpen in de afstudeerprojecten
 • de plek waar de uitvoering van de afstudeerprojecten plaatsvindt

Jaar 1

Jaar 1

Semester 1 - Analyseren en adviseren

 • Je analyseert informatie- en informatiesysteembehoeften van een organisatie. Daarbij kijk je tevens naar de (mogelijke) eHealthtoepassingen van de organisatie.
 • Je combineert kennis van en ervaring in (gezondheids)zorg, welzijn met analyse-vaardigheden en modelleermethodieken uit ICT-werkveld.
 • Je adviseert (gezondheids)zorg, welzijnsorganisaties.
 • Je verbindt taal, verwachtingen en expertise van de (gezondheids)zorg, welzijnsprofessionals en ICT-professionals op verschillende niveaus.

Opdrachten: Je schrijft een informatieanalyse en een eHealth advies voor/van jouw organisatie.

Semester 2 - Ontwerpen en evalueren

 • Je maakt gebruik van persuasive design en user centered design om een nieuwe eHealthtoepassing te ontwikkelen. Hierdoor krijg je inzicht in de stappen en de informatie die daarvoor nodig is.
 • Je vertaalt de voorgestelde oplosrichtingen van het vorige semester naar concrete ontwerpen voor informatiestructuren en systemen.
 • Je let op toepasbaarheid in (gezondheids)zorg, welzijn.
 • Je ontwikkelt en formuleert informatie- en informatietechnologiebeleid, afgeleid van de organisatiedoelstellingen en coördineert totstandkoming beleid.

Opdrachten: Ontwerp van een eHealth toepassing en maak een informatiemanagementplan.

Tijdens jaar 1 werk je ook aan een Visie praktijkvraagstuk waarin je op kritische wijze en vanuit meervoudige perspectieven kijkt naar een vraagstuk uit de praktijk en hierop reflecteert.

Jaar 2

Jaar 2

Semester 3 - Veranderen en implementeren

 • Je formuleert een implementatiestrategie en -plan voor in te voeren informatie- en informatiesysteemoplossingen in bestaande, veranderende organisatie.
 • Je geeft sturing aan de implementatie.

Opdracht: Opstellen  implementatiestrategie en implementatieplan.

 • Daarnaast maak je in semester 3 een start met het afstuderen door middel van een literatuuronderzoek en het opstellen van jouw onderzoeksplan.
 • Binnen de afstudeerfase komen de verschillende rollen bij elkaar, met focus op de rol van praktijkgericht onderzoeker.

Opdracht: Uitvoeren innovatie-/onderzoeksproject voor eigen organisatie.

 

Daarnaast werk je in het tweede jaar aan de visie op jouw persoonlijke ontwikkeling als AHIP.

Modules

Modules

Om de verschillende beroepsrollen adequaat te kunnen uitvoeren, worden inhoudelijke modules aangeboden. De voertaal van de opleiding is Nederlands. De literatuur is zowel Nederlands als Engels.

 • eHealth advies
 • Informatieanalyse
 • Ontwerpen en evalueren van een eHealthtoepassing
 • Informatiemanagement
 • Visie praktijkvraagstuk
 • Veranderen en implementeren
 • Specialisatie onderzoeksvaardigheden

Verbinding met praktijk en wetenschap

Verbinding met praktijk en wetenschap

De masteropleiding is praktijkgericht en heeft een sterke wetenschappelijke basis:

 • Wat je leert op de onderwijsinstelling pas je toe in de praktijk. Wat je opdoet aan praktijkervaringen spiegel je aan theoretische kaders.
 • Deelnemers komen uit verschillende sectoren. Deze diversiteit is een rijke leeromgeving voor discussies en opdrachten; je leert interprofessioneel.
 • Je gaat in de eigen organisatie aan de slag met praktijkopdrachten die ook uit de eigen organisatie komen. Je werkt samen met je directe collega’s en met collega’s uit andere domeinen; je werkt interprofessioneel.
 • De opleiding is ingebed in een wetenschappelijke omgeving en onderzoekspraktijk. De onderzoekslijn loopt door het gehele studieprogramma.
 • Tijdens de studie ontwikkel je je onderzoekskennis en -kunde en je rapportage- en presentatievaardigheden.
 • De opleiding is verbonden met de Inholland -onderzoekslijnen Medische Technologie en Robotica.

Voor de opleiding functioneert een Raad van Advies (RvA). De RvA bestaat uit vertegenwoordigers uit de beroepsgroep, aanpalende beroepsgroepen-werkvelden, beleidsinstanties en industrie.

Open Avond 13 december

Bekijk wat je kunt verwachten

Docenten

Je krijgt les van inhoudelijk- en didactisch bekwame docenten. Zij hebben verbinding met de beroepspraktijk en Inholland-onderzoekslijnen. Eén van de docenten is associate lector op het gebied van eHealth.

Gastdocenten
Regelmatig krijg je les van gastdocenten. Dit zijn specialisten op het gebied van onder andere EPD, eHealth, Quantified Self en implementatie van innovaties op het gebied van zorgtechnologie. Gastdocenten diepen tijdens een masterclass of werkcollege actuele casus uit.

Studiebelasting

De Master Advanced Health Informatics Practice is een tweejarige deeltijdopleiding met een omvang van 60 ECTS (studiepunten). De tijdsinvestering is gemiddeld zo’n 20 uur per week, inclusief de opleidingsdag.

Je volgt één dag per twee weken, op donderdag, onderwijs op onze nieuwe locatie in Amsterdam.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228