Master Advanced Health Informatics Practice

Studieprogramma Master Advanced Health Informatics Practice

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De opleiding bestaat uit twee studiejaren. Elk studiejaar heeft vier onderwijsperioden. De onderwijsperioden zijn ingevuld vanuit voor de praktijk relevante beroepsrollen. Deze zijn aangevuld met de rol van praktijkgericht onderzoeker:

 • Analist               
 • Ontwerper
 • Adviseur
 • Implementatiespecialist
 • Informatiemanager
 • Projectmanager
 • Praktijkgericht onderzoeker

Naast de lesdagen op locatie werk je in een digitale leeromgeving. Hierin kun je informatie ophalen, discussiëren met anderen en samenwerken met andere studenten en docenten.

Periode 1 - 6
In periode 1 tot en met 6 leer je alles over de beroepsrollen. Je doet dat door te werken aan opdrachten uit je eigen praktijk. Daarmee pas je wat je in een periode leert direct toe in je eigen organisatie.Tijdens elke periode ontwikkel je je ook in de rol van praktijkgericht onderzoeker.

Periode 7 - 8
In periode 7 en 8 werk je aan een innovatie- en onderzoeksproject uit je eigen organisatie. Je hebt hiervoor in periode 5 en 6 voorbereidende studieactiviteiten uitgevoerd.

In het onderwijs komt de relatie met de beroepspraktijk ook naar voren in:

 • het gebruik van actuele praktijkcases door docenten
 • de inbreng van praktijkervaringen en dilemma’s door studenten
 • de keuze uit de onderwerpen in de afstudeerprojecten
 • de plek waar de uitvoering van de afstudeerprojecten plaatsvindt

Jaar 1

Jaar 1

Periode 1 - Rol analist

 • Je analyseert informatie- en informatiesysteembehoeften van een organisatie.
 • Je combineert kennis van en ervaring in (gezondheids)zorg, welzijn met analyse-vaardigheden en modelleermethodieken uit ICT-werkveld.
 • Opdracht: Uitvoeren informatiebehoeften-analyse.

Periode 2 - Rol ontwerper

 • Je vertaalt door analist voorgestelde oplosrichtingen naar concrete ontwerpen voor informatiestructuren en systemen.
 • Je let op toepasbaarheid in (gezondheids)zorg, welzijn.
 • Opdracht: Maken informatiesysteemontwerp.

Periode 3 - Rol adviseur

 • Je adviseert (gezondheids)zorg, welzijnsorganisaties.
 • Je verbindt taal, verwachtingen en expertise van de (gezondheids)zorg, welzijnsprofessionals en ICT-professionals op verschillende niveaus.
 • Opdracht: Formuleren advies over online zorg, welzijnstoepassing.

Periode 4 - Rol Implementatiespecialist

 • Je formuleert een implementatiestrategie en -plan voor in te voeren informatie- en informatiesysteemoplossingen in bestaande, veranderende organisatie.
 • Je geeft sturing aan de implementatie.
 • Opdracht: Opstellen  implementatiestrategie en implementatieplan.

Jaar 2

Jaar 2

Periode 5 - Rol informatiemanager

 • Je ontwikkelt en formuleert informatie- en informatietechnologiebeleid, afgeleid van de organisatiedoelstellingen en coördineert totstandkoming beleid.
 • Opdracht: Opstellen informatiebeleidsplan.

Periode 6 - Rol projectmanager

 • Je ontwikkelt en coördineert projecten op het gebied van ICT in (gezondheids)zorg, welzijn.
 • Opdracht: Ontwikkelen projectplan en onderzoeksopzet.

Periode 7 & 8 - Innovatie-/onderzoeksproject

 • Binnen de afstudeerfase komen de verschillende rollen bij elkaar, met focus op de rol van praktijkgericht onderzoeker.
 • Opdracht: Uitvoeren innovatie-/onderzoeksproject voor eigen organisatie.

Modules

Modules

Om de verschillende beroepsrollen adequaat te kunnen uitvoeren, worden inhoudelijke modules aangeboden. De voertaal van de opleiding is Nederlands. De literatuur is zowel Nederlands als Engels.

 • Oriëntatie op eHealth
 • Informatieanalyse
 • Organisatie en (Big)Data
 • Informatiesysteemontwerp
 • Databases
 • Registratie en uitwisseling
 • Selectie van informatiesystemen
 • Ontwerpen eHealth-toepassingen
 • Adviseren en communiceren
 • Implementatiemanagement
 • Informatiemanagement
 • Projectmanagement
 • Interoperabiliteit
 • Informatiearchitectuur
 • Informatiebeveiliging
 • ICT Wet- en regelgeving

Verbinding met praktijk en wetenschap

Verbinding met praktijk en wetenschap

De masteropleiding is praktijkgericht en heeft een sterke wetenschappelijke basis:

 • Wat je leert op de onderwijsinstelling pas je toe in de praktijk. Wat je opdoet aan praktijkervaringen spiegel je aan theoretische kaders.
 • Deelnemers komen uit verschillende sectoren. Deze diversiteit is een rijke leeromgeving voor discussies en opdrachten; je leert interprofessioneel.
 • Je gaat in de eigen organisatie aan de slag met praktijkopdrachten die ook uit de eigen organisatie komen. Je werkt samen met je directe collega’s en met collega’s uit andere domeinen; je werkt interprofessioneel.
 • De opleiding is ingebed in een wetenschappelijke omgeving en onderzoekspraktijk. De onderzoekslijn loopt door het gehele studieprogramma.
 • Tijdens de studie ontwikkel je je onderzoekskennis en -kunde en je rapportage- en presentatievaardigheden.
 • De opleiding is verbonden met de Inholland -onderzoekslijnen Medische Technologie en Robotica.

Voor de opleiding functioneert een Raad van Advies (RvA). De RvA bestaat uit vertegenwoordigers uit de beroepsgroep, aanpalende beroepsgroepen-werkvelden, beleidsinstanties en industrie.

Online Open Avond 12 oktober

Meld je aan!

Docenten

Je krijgt les van inhoudelijk en didactisch bekwame docenten. Zij hebben verbinding met de beroepspraktijk en Inholland-onderzoekslijnen. Eén van de docenten is associate lector op het gebied van eHealth.

Gastdocenten
Regelmatig krijg je les van gastdocenten. Dit zijn specialisten op het gebied van onder andere EPD, eHealth, Quantified Self en implementatie van innovaties op het gebied van zorgtechnologie. Gastdocenten diepen tijdens een masterclass of werkcollege actuele casus uit.

Studiebelasting

De Master Advanced Health Informatics Practice is een tweejarige deeltijdopleiding met een omvang van 60 ECTS (studiepunten). Dit komt neer op 1.680 uur over twee jaar en gemiddeld 18 uur per week. Je volgt één dag per twee weken, op een donderdag, onderwijs in Diemen.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!