Expertise Network Sustainable Urban Tourism

Lecotraat
New Urban Tourism
Duur
Doorlopend
Locatie
Inholland-breed
Contact
Iris Kerst

Het doel van Expertise Network Sustainable Urban Tourism 

Het Expertise Network Sustainable Urban Tourism (ENSUT) is een initiatief vanuit het domein Creative Business van Hogeschool Inholland. Wij onderzoeken hoe toerisme waarde kan toevoegen aan een stedelijk gebied. Dit doen we met een groeiend netwerk van kennisinstellingen, overheden, bedrijven, bewoners, ondernemers, onderzoekers en studenten.

ENSUT wil graag een krachtig antwoord geven op de vraag: ‘Hoe kunnen we stedelijk toerisme op een duurzame en veerkrachtige manier (opnieuw) vormgeven?’ Vanuit diverse disciplines en stadsbesturen is er de behoefte om toerisme vanuit een systemisch perspectief te onderzoeken en te herdefiniëren. Op deze manier kan worden aangetoond welke waarde toerisme kan toevoegen aan een stedelijk gebied.

ENSUT is gelinkt aan het lectoraat New Urban Tourism van lector Ko Koens. Binnen dit lectoraat heeft stedelijk duurzaam toerisme een grote rol. Ko Koens is tevens initiatiefnemer van het netwerk.

English? Read more here

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

ENSUT wil aan deze behoeften voldoen door slimme samenwerkingen aan te gaan en innovatieve oplossingen te ontdekken. Dit doen we op verschillende schaalniveaus. Zo werken we samen met internationale partners in projecten zoals SmartCulTour en SMARTDEST maar zijn we ook zichtbaar midden in steden als Amsterdam en Rotterdam via onze Urban Leisure & Tourism Labs. Ongeacht het schaalniveau ontstaan er bruikbare onderzoeksrapporten, maar ook handige tools die ondernemers, gemeenten en bedrijven kunnen gebruiken om zelf aan de slag te gaan.

Het begrip Sustainable Urban Tourism is gebaseerd op de volgende kernprincipes:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven van de gemeenschap op de bestemming;
  • Het bieden van een hoge belevingswaarde aan de stedelijke gebruikers;
  • Het behoud en de kwaliteit van de natuurlijke omgeving, waarvan zowel de gemeenschap als de bezoekers afhankelijk zijn.

Door in te zoomen op deze principes hoopt ENSUT een beter begrip te krijgen van regeneratief toerisme en tools aan te kunnen reiken die helpen het fenomeen verder te ontwikkelen.

"Met ENSUT hopen we eindelijk echte verbindingen te maken tussen werkveld, onderzoekers en studenten. Zo willen we bijdragen aan een duurzame toekomst, waarin toerisme positief bijdraagt aan de maatschappij."

- Iris Kerst, Programma Manager ENSUT

Wat is het belang voor het onderwijs?

ENSUT betrekt het Urban Leisure & Tourism Lab (ULT lab) in Amsterdam en Rotterdam. Via de living labs wordt lokaal onderzoek gedaan naar de impact die toerisme kan hebben op de verschillende wijken waarin de living labs te vinden zijn. In dit lab brengen we studenten, docenten en onderzoekers van Inholland samen met iedereen die belang heeft bij een aantrekkelijke stad: bewoners, bezoekers, ondernemers, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en overheden.

Zo werkt het ULT lab al sinds 2018 werken studenten, docentonderzoekers en (associate) lectoren samen met Fairbnb, een platform waar reizigers accommodatie kunnen boeken bij bewoners. Het doel is om toerisme een stukje eerlijker te maken. Ook gaan studenten in het ULT Lab aan de slag om mensen bewust maken van voedsel in de toekomst en de rol van de stad door een ‘Urban food concept’ te ontwikkelen.

Meer informatie over het ULT lab

 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten de volgende resultaten:

  • Capacity building: door middel van evenementen, workshops en ook ondersteuning van instellingen die living labs op het gebied van leisure & tourism willen opzetten.
  • Toolbox der toolboxen: op het platform van ENSUT hopen we onder andere methoden en toolboxes te verzamelen, zodat we de laatste methoden op het gebied van toerisme kunnen aanbieden.
  • Onderzoek: op het gebied van de drie genoemde thema's en via het Lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme.

Lees meer over tussentijdse resultaten in dit artikel

 

Hoe betrekken we het werkveld?

We betrekken het werkveld via de volgende thema's:

Regenerative Placemaking
De pijler Regenerative Placemaking werkt vanuit een systemisch perspectief om de bezoekerseconomie (in de breedste zin van het woord) in metropoolregio’s te begrijpen en te ontwikkelen op een wijze die de kwaliteit van plaats en leven versterkt, onder andere met behulp van placemaking.

Smart Citizenship & Governance
De pijler Smart Citizenship & Governance richt zich op de organisatie van toerisme. Het streven is om verder te gaan dan oplossingsgerichtheid (solutionisme) en participatiegerichtheid (participatisme). Dit wordt gedaan door een constructief kritische beschouwing van governance processen en manieren om belanghebbenden op een zinvolle wijze betrekken en gezamenlijk eigenaarschap te stimuleren.

 

Disruptive Innovations
Binnen de pijler Disruptive Innovations ligt de nadruk op manieren waarop sociale en technologische innovaties bijdragen aan veranderingen in de bezoekerseconomie. Ook wordt toegewerkt naar het stimuleren van innovaties die een meer inclusief, rechtvaardig en duurzaam toeristisch en leisure ecosysteem creëren.

In onze living labs hebben we al een groot netwerk opgebouwd. Door in deze labs aan de thema's te werken, hopen we nieuwe tools, methoden en innovaties werkelijk te maken. We vinden het juist belangrijk dat deze thema's niet alleen vanuit de kennisinstellingen wordt onderzocht, maar ook een doorvertaling krijgen, bijvoorbeeld in waar de behoeften liggen van ondernemers.

Hoe kan de stedeling van de toekomst wél samenleven met vakantiegangers?

Ko Koens was te gast bij het programma De Koplopers van De Balie, waar hij in gesprek ging over duurzame oplossingen voor de stad en de bewoner. Want de immorele toerist lijkt de stad over te nemen, terwijl de bewoner verzuurt.

Onze behoefte aan een andere aanpak van toerisme groeit met de dag (net als de frustraties), ziet Ko Koens, maar toerisme zal wel een integraal deel van de stad blijven. We zullen pas serieus over oplossingen kunnen nadenken als we bezoekers als wezenlijk onderdeel van de stad omarmen. Bekijk de aflevering in deze video.

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Nieuws over Expertise Network Sustainable Urban Tourism

Werk samen met ENSUT

Kom in contact met Iris en stel al je vragen

Programma Manager Expertise Network Sustainable Urban Tourism