#datmeenjeniet

Het doel van #datmeenjeniet

#datmeenjeniet wil discriminatie op sociale media tegengaan door bij jongeren de sociale norm dat online discriminatie niet acceptabel is te vergroten en hen vaardigheden en tools aanreiken om hier iets tegen te doen. Het hoofddoel is dat jongeren de sociale norm uitdragen dat online discriminatie niet acceptabel is en dat zij vaker in actie komen tegen online discriminatie op sociale media.

Subdoelen:

  1. Het versterken van een afwijzende attitude ten aanzien van online discriminatie (o.a. door informatie over de schadelijkheid ervan en het versterken van empathie voor slachtoffers).
  2. Het versterken van een positieve attitude ten aanzien van in actie komen tegen online discriminatie (o.a. door informatie over het nut ervan).
  3. Het vergroten van vaardigheden onder jongeren om in actie te komen bij online discriminatie.
  4. Het vergroten van het vertrouwen van jongeren dat zij in staat zijn om in actie te komen bij online discriminatie.
  5. Het versterken van de (perceptie) van de sociale norm dat online discriminatie niet oké is en in actie komen bij online discriminatie wél.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Bij #datmeenjeniet wordt jaarlijks een groep jongeren getraind om via hun eigen sociale media kanalen in actie te komen tegen discriminatie. Via deze upstanders willen we de sociale norm onder andere jongeren in Nederland verspreiden dat discriminatie onacceptabel is en hen vaardigheden en tools geven om hiertegen in actie te komen. #datmeenjeniet kent een looptijd van drie jaar. De upstanders vormen daarbij het hart van onze aanpak om het projectdoel te bereiken.

 

Video's over #datmeenjeniet

Wat is het belang voor het onderwijs?

Met de ontwikkelde en getoetste kennis over hoe jongeren in actie kunnen komen tegen discriminatie op sociale media, maken we een e-learning. Jongeren die deze e-learning volgen, leren hoe zij zelf upstander kunnen worden, en zo in actie kunnen komen tegen online discriminatie. De e-learning wordt gepilot en getest onder een diverse groep jongeren binnen en in samenwerking met studenten van Inholland.

In de studieloopbaan- en professionaliseringstrajecten van Inholland-studenten is vraag naar krachtige manieren om om te gaan met sociale verantwoordelijkheid in de gemediatiseerde samenleving. In de domeinen Creative Business en Business, Finance & Law en in samenwerking met het domein Gezondheid, Sport en Welzijn kan na de pilotfase binnen Inholland, de e-learning worden gebruikt in alle Inholland-domeinen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Om het project #datmeenjeniet tot een succes te maken, werken Movisie (penvoerder), Inholland en Diversity Media samen. Deze organisaties hebben eerder samengewerkt en vullen elkaar aan in expertise en netwerken. Zo heeft Movisie als hét landelijke kennisinstituut voor het sociaal domein jarenlange ervaring en kennis in de aanpak van een groot maatschappelijk probleem als discriminatie. De Inholland-onderzoekers hebben een sterke trackrecord van projecten met studenten in en op online omgevingen. Gecombineerd met de media-expertise van Diversity Media maken de partners van het project #datmeenjeniet een succes.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het eindresultaat is een borgingsplan waarin concreet wordt ingegaan op hoe de resultaten worden geborgd voor de lange termijn. Hierbij borduren we voort op ‘Intervention Mapping’. Dit betekent dat ook hier wordt bekeken welk concreet gedrag nodig is voor borging en hoe dit het beste bereikt kan worden (op basis van de gedragswetenschappen).

In een slotconferentie delen we de opgedane kennis en aanpak met vertegenwoordigers van organisaties en onderwijs- en (semi)overheidsinstellingen die zich bezighouden met het vergroten van de sociale stabiliteit in de samenleving en het verminderen van vooroordelen en discriminatie. Movisie heeft goede contacten met Platform JEP, Stichting School en Veiligheid, Vereniging Hogescholen, MBO Raad, Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), Amnesty International, Anne Frank Stichting en organisaties voor jongerenwerkers (o.a. BVJong, NJI, Sociaal Werk Nederland). Via deze organisaties kunnen we de kennis en inzet van #datmeenjeniet verder implementeren. Ook kunnen we de e-learning via deze platforms aanbieden. De e-learning wordt ook openbaar gemaakt en verder onder de aandacht gebracht via onder andere de Movisie Academie, de reguliere mediakanalen en relevante netwerken van de partners.

"#datmeenjeniet werkt vanuit de doelgroep zelf op een frisse en laagdrempelige manier aan het versterken van de sociale norm dat online discriminatie niet acceptabel is."

Thomas Glaudemans, onderzoeker Diversiteitsvraagstukken

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Movisie en Diversity Media

Nieuws over #datmeenjeniet

Werk samen met Marette

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279134