Studentenwelzijn

Het doel van 'Studentenwelzijn'

Onderwijzen gaat niet alleen om het behalen van academische prestaties, maar ook om het welzijn van de student in zijn geheel. Denk daarbij aan welzijn op intellectueel, fysiek, sociaal, emotioneel, moreel en spiritueel vlak. Tenslotte willen we professionals opleiden die niet alleen beschikken over de juiste kennis, maar ook stevig in hun schoenen staan en lekker in hun vel zitten. Daarbij presteert een student ook tijdens zijn studie beter als het met zijn welzijn goed gesteld is.

Recente studies wijzen uit dat het er met het welzijn van studenten niet goed voor staat. Psychische problemen zoals stress, angst, depressie en burnout lijken steeds vaker voor te komen. En dat beïnvloedt mogelijk hun studiesucces. Reden voor het lectoraat Studiesucces om een welzijnsonderzoek uit te voeren onder studenten van Hogeschool Inholland.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In dit onderzoek kijken we onder andere naar de belemmerende factoren (binnen en buiten de studie) voor het welzijn van studenten en hun studiesucces. Daarnaast onderzoeken we welke factoren bevorderend zijn voor het welzijn van studenten en voor hun studiesucces. Als conceptueel model gebruiken we het Student Wellbeing Model dat we ontwikkeld hebben om het welzijn van studenten in relatie tot studiesucces te onderzoeken.

We voeren een kwantitatief surveyonderzoek uit dat zowel beschrijvend als toetsend van aard is. Daarmee brengen we factoren in kaart (zowel binnen als buiten de studie) die het welzijn van studenten en hun studiesucces kunnen belemmeren of juist bevorderen. Voor opleidingen, docenten, studentbegeleiders en studenten zelf levert het onderzoek praktische kennis op die aanknopingspunten biedt om studentenwelzijn te bevorderen. Ook geeft het onderzoek handvaten voor interventies die men kan inzetten om het welzijn en studiesucces van studenten te bevorderen.

"Ik ben erg perfectionistisch en stel hoge eisen. Als ik deze niet haal, raak ik teleurgesteld in mijzelf. Dan doe ik maar gewoon helemaal niets voor mijn studie."

Student, respondent van het onderzoek.

De onderzoekers van Studentenwelzijn:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Studentenwelzijn: