Leraar Basisonderwijs (Pabo) deeltijd

De Inholland digipabo, leren op afstand

Wil jij lesgeven op de basisschool? Bij de Inholland pabo kun je op afstand leren en in je eigen tijd aan een carrière voor de klas werken.

Voor wie

Je leert jonge kinderen maar wat graag lezen en schrijven. Je wilt ze kennis laten maken met de wereld van natuur, geschiedenis en muziek. De intellectuele en emotionele ontwikkeling van kinderen aanmoedigen. Werk doen dat nuttig is voor de wereld. Dát geeft betekenis aan je werk en daar heb je een carrièreswitch voor over. Je wilt en kunt je huidige baan, privéleven én een stevige studie met elkaar combineren.

Studieprogramma Leraar Basisonderwijs

De opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) combineert de praktijk met theorie. Al in het eerste jaar loop je één dag per week stage.

Leren in de praktijk

Leren in de praktijk

Voorafgaand aan de opleiding neem je deel aan een driedaags startseminar in Den Haag.
Je studie vindt plaats op de hogeschool of online, via de digitale leeromgeving en in de praktijk. Dit hangt af van je  leerroute. Bij de Inholland pabo studeer je uiteraard veel thuis, of op een andere plek naar keuze, maar het is altijd mogelijk om naar de opleiding te komen. Er is geen vast lesrooster met colleges, maar je volgt wel een programma samen met anderen en via begeleiding op digitale leerplatforms én in de praktijk.

Je maakt onderdeel uit van een studiegroep met studenten die in dezelfde studiefase zitten als jij en een vergelijkbare leerroute doorlopen. In een studiegroep zitten ongeveer 15 studenten. Daarnaast ben je, indien mogelijk in de praktijk in teamverband actief met medestudenten. Misschien vind je een stageplek op een leuke school bij jou in de buurt. Maar natuurlijk kan het praktijkbureau van de Inholland pabo jou ook met een school matchen.

De verdeling over de leeromgevingen verschilt, afhankelijk van je ervaring en de manier waarop jij het liefst studeert. De gekozen leerroute heeft invloed op waar, wanneer en met wie je studeert. De groepsleerkracht van de praktijkschool begeleidt je, een schoolopleider verbonden aan het basisschoolbestuur beoordeelt je. Zo leert het bestuur jou goed kennen. Dat vergroot je kansen op een baan na het afronden van je opleiding. Studeer je in het buitenland? Dan zal een docent van de Inholland pabo je beoordelen.

Lees meer over onze leerroutes

Programma  

Programma  

 • De studie bestaat uit drie fases met in totaal elf onderwijseenheden: fase 1 is de propedeuse (60 EC), het vervolg van de opleiding is in twee fasen ingedeeld, een fase van 60 EC en de afrondende fase van 120 EC. Om naar fase 2 door te stromen, heb je 30 van de 60 EC en 1 EC voor de landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo nodig.
  Volg je de opleiding verkort, dan adviseren we je om een half jaar over fase 1 en een half jaar over fase 2 te doen, zodat je fase 3 binnen één jaar kunt afronden. (m.b.v. vrijstellingen).
 • Leidraad van de studie zijn de acht beroepstaken van de leerkracht primair onderwijs die je als startbekwame leerkracht in de praktijk moet kunnen vervullen. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas. En het kunnen ontwerpen van leertrajecten voor leerlingen.  
 • Tijdens iedere onderwijseenheid staat een vraagstuk uit de praktijk centraal. Bijvoorbeeld: Hoe organiseer ik leeractiviteiten die pedagogisch en/of didactisch afgestemd zijn op leerdoelen, -niveau en belevingswereld van de groep? De onderwijseenheden vormen samen een compleet traject waarbinnen jij je kan ontwikkelen tot de leerkracht die jij wil zijn. 
 • Per fase neemt de complexiteit van de materie en de zelfstandigheid van werken verder toe en ontwikkel je je steeds meer tot die startbekwame, toekomstbestendige leraar.

Drie fases

Drie fases

De Inholland pabo bestaat uit drie fases:

 • Propedeusefase (60 studiepunten)
 • Hoofdfase (60 studiepunten)
 • Startbekwaamheidsfase (120 studiepunten)

De fases laten zien hoe de opleiding is opgebouwd en zijn duidelijke ijkpunten in de opleiding. Het zijn momenten om te bepalen waar je staat en waarbij het voor jou helder is dat er een volgende stap in het leerproces aanbreekt. In elke fase is de praktijk leidend, en zijn vraagstukken uit de praktijk en jouw leervragen het vertrekpunt voor jouw leren.

Elke fase borduurt voort op de vorige: met de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan, ga je de volgende fase verder verbreden en verdiepen. Per fase neemt de complexiteit van de opleiding toe.

De opleiding is opgedeeld in een aantal onderdelen die met elkaar samenhangen. Zo’n onderdeel heet een onderwijseenheid. Elke onderwijseenheid wordt begeleid door een team van lerarenopleiders van de door jou gekozen locatie.

Fase 1: Brede oriëntatie op het beroep

Fase 1: Brede oriëntatie op het beroep

Je oriënteert je in deze fase breed op jouw aanstaande beroep, op de basis van het pedagogische en didactische (onderwijskundige) handelen van de leraar. Je begint met een zachte landing. Je maakt kennis met je medestudenten uit je studiegroep en praktijkleerteam, met je studentbegeleiders van de hogeschool en uit de praktijk én je krijgt uitleg over de werkwijzen.

Jouw praktijkuren bestaan in deze fase zowel uit het leren met andere studenten in praktijkleerteams op de basisschool, als uit ervaring opdoen met en later ook voor de groep. Als je nog niet zo goed bent ingevoerd in het basisonderwijs, dan maak je tijdens je praktijkuren kennis met verschillende soorten basisscholen en met zowel de onder- en bovenbouw. Zo vind je uit wat jou het beste ligt. 

De fase bestaat uit vier onderwijseenheden, die onderling samenhangen en daarom bewust na elkaar zijn geprogrammeerd. Als je deze fase hebt afgerond, is je propedeuse binnen!

Fase 2: Versterken van de basis

Fase 2: Versterken van de basis

In fase 2 werk je aan het versterken van de pedagogische en didactische basis, die je in de eerste fase onder de knie hebt gekregen. Er zijn twee onderwijseenheden in deze fase die op elkaar aansluiten. 

In de eerste onderwijseenheid gaat het om de pedagogische opdracht die jij als leraar hebt. Je leert hoe je vanuit jouw rol bijdraagt aan de persoons- en burgerschapsvorming van leerlingen.

Elke school is een leer- en leefgemeenschap, die gelegenheid biedt om de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen te stimuleren, begrip te kweken voor elkaars standpunten en de wereld vanuit verschillende perspectieven te leren zien. Je leert hoe je leerlingen helpt bij het ontdekken van hun talenten, gebruik maakt van actuele maatschappelijke vraagstukken die bij hen leven, hoe je leergesprekken voert en hoe je meningsvorming en perspectiefwisseling bij de leerlingen stimuleert. 

In de tweede onderwijseenheid staat vervolgens het afstemmen op de pedagogische en didactische behoeften van de groep centraal. Je gaat leren over de onderwijskundige principes die aanzetten tot leren. Hoe je die inzet voor afstemming op groepsniveau. En hoe je datgene wat de leerlingen geleerd hebben gebruikt om hen weer een volgende stap in hun leren te laten maken?

Fase 3: De springplank voor jouw onderwijs carrière

Fase 3: De springplank voor jouw onderwijs carrière

Deze derde, afrondende en inspirerende fase* geeft jou de energie om vliegend van start te gaan als startbekwame onderwijsprofessional. Je verbreedt jouw perspectief van vraagstukken die spelen in de klas naar vraagstukken voor de school. Daarnaast verdiep je jouw handelen als leerkracht door steeds meer op maat af te stemmen op de behoeften van de groep en de leerling.

Ook versterk je in deze fase jouw unieke profiel door verder te specialiseren of juist nieuwe aspecten van het vak te verkennen. Denk daarbij aan:

 • Specialisatie op het gebied van het jonge (4-8 jaar) of oude kind (8-14 jaar).
 • Verdieping op schoolcontext, bv. voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs of gelijke kansenonderwijs.
 • Verdieping op een bepaalde onderwijsvisie zoals Dalton en Montessori
 • Vakspecialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie, levensbeschouwing-certificaat, etc.
 • Verdere verdieping in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen, zoals nieuwkomersonderwijs en het werken aan een relevant vraagstuk in een interdisciplinair team met studenten van andere opleidingen.
 • Een open programma waarin je zelf een pakket samenstelt, waarbij je bijvoorbeeld ook in het buitenland of aan een andere hogeschool kan studeren.

De onderwijseenheden lopen parallel aan elkaar. Dat vergroot je mogelijkheden om bij andere opleidingen van Inholland of een andere hogeschool (in Nederland of het buitenland) aan te schuiven.

*NB. Deze fase wordt aankomend studiejaar ontwikkeld. Dat kan leiden tot accentverschillen.

De inholland digipabo

Locatie: Den Haag

Heb je vragen, neem dan contact op met digipabo@inholland.nl

Kom 6 april naar de Open Dag

Meld je aan!