Master of Advanced Nursing Practice

"Ik leer ook veel breder te kijken naar andere specialismen en ziektebeelden."

Carlijn van den Anker

De 25-jarige Carlijn heeft vanaf de basisschool niets anders gedaan dan studeren. “Direct na de havo ben ik de opleiding tot hbo-verpleegkundige gaan volgen. Na mijn afstuderen heb ik anderhalf jaar lang cursussen en bijscholingen gevolgd en zelf ook studentverpleegkundigen opgeleid op de werkvloer. Na ruim een jaar ging het kriebelen om een masteropleiding te volgen. Ik heb dus geen vast moment waarop ik durfde te leren, dit heb ik altijd gedaan!”

Van meet af aan wist Carlijn ook dat ze meer wilde zijn dan verpleegkundige. “Als afgestudeerd verpleegkundige ben ik vrij snel gaan zoeken naar vervolgopleidingen en heb ik lang getwijfeld tussen de master ANP en de master Physician Assistant (PA). Uiteindelijk vond ik de PA-opleiding te medisch en besloot ik om de master ANP te volgen."

“De opleiding is erg breed opgesteld, waardoor het soms lijkt dat onderwerpen niet goed aansluiten bij het werk”, volgens Carlijn. “Hierdoor merk ik wel dat ik niet alleen diepgang krijg in de oncologie, maar ook veel breder leer kijken naar andere specialismen en ziektebeelden."

Combinatie met werk
Carlijn werkt 36 uur, waarvan ze acht uur per week beschikbaar heeft om te studeren. “Dit betekent in de ene week een lesdag op Inholland en de andere week een studiedag die ik zelf kan invullen. Op werkdagen heb ik vaak geen energie (en zin) meer om aan school te werken. Op mijn vrije dagen besteed ik gemiddeld nog eens acht uur aan school, verdeeld over meerdere dagen. Rondom de tentamens loopt dit urenaantal weleens op naar drie volle dagen studeren. De combinatie studie en werk is voor mij prima te overzien. De opleiding hbo-v heb ik ook in een duale variant gedaan, dus ik verwachtte hier weinig tot geen problemen mee. Vanuit werk is het bovendien mogelijk om een extra dag vrij te nemen voor studie. Regelmatig moet ik ook vanuit school opdrachten op de werkvloer uitvoeren . Mijn collega’s en praktijkopleider zijn hierin flexibel, waardoor ik ook hierin geen problemen ervaar.”

De Gezonde Samenleving

Met de master Advanced Nursing Practice draagt Hogeschool Inholland bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228