Behoefteonderzoek LHBTI+-studenten

Lectoraat
Diversiteitsvraagstukken
Duur
januari 2020 t/m januari 2021
Locatie
alle Inholland-locaties
Contact
Machteld de Jong

Het doel van Behoefteonderzoek LHBTI+-studenten

Een behoefteonderzoek onder LHBTI+-studenten rondom de wijze waarop zij uiting (zouden willen) geven aan hun gender- en/of seksuele identiteit binnen de onderwijsomgeving van Inholland is zowel urgent als relevant. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat LHBTI’s in Nederland in het algemeen én specifiek ook in het hoger beroepsonderwijs nog altijd te maken krijgen met (veelal subtiele) vormen van homonegativiteit. Het is belangrijk dat LHBTI+-studenten een net zo (sociaal) veilige omgeving en zichtbare positie ervaren – binnen het hoger onderwijs in het algemeen en Inholland in het bijzonder – als andere studenten.

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van geleefde ervaringen van LHBTI+-studenten op het gebied van inclusie. Hierbij zal in het bijzonder gekeken worden naar in hoeverre en op welke wijze LHBTI+-studenten uiting (zouden willen) geven aan hun gender- en/of seksuele identiteit binnen de onderwijsomgeving van Inholland in de breedste zin van het woord.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De onderzoekers houden semigestructureerde interviews met Inholland-studenten (van alle vestigingen) uit de LHBTI+-gemeenschap.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Met dit onderzoek geeft Inholland een stem aan LHBTI+-studenten binnen Inholland. Ook zal in de bredere onderwijscontext contact worden gelegd met andere (randstad)hogescholen om ervaringen en kennis uit te kunnen wisselen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Vanuit de onderzoeksresultaten kunnen mogelijk suggesties worden gedaan voor (beleids)interventies die de positie van LHBTI+-studenten binnen Inholland verbeteren. Gedacht kan worden aan een platform of netwerk voor en door LHBTI+-studenten.

"Het is belangrijk dat LHBTI+-studenten zich net als andere studenten welkom en thuis voelen bij Inholland. Dit onderzoek kan hier op een duurzame manier aan bijdragen."

Thomas Glaudemans, onderzoeker Diversiteitsvraagstukken

De lector van Behoefteonderzoek LHBTI+-studenten:

Publicaties van Behoefteonderzoek LHBTI+-studenten:

Nieuws vanuit Behoefteonderzoek LHBTI+-studenten: