Machteld de Jong

lector
Telephone
Email

Machteld de Jong is sinds mei 2017 lector van de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken bij Inholland. Zij beoogt met onderzoek een bijdrage te leveren aan het huidige integratiedebat zoals dat momenteel in Nederland wordt gevoerd. De Jong doet praktijkgericht onderzoek naar kansen en knelpunten rond diversiteit binnen het onderwijsproces van Inholland. Het onderzoek van de onderzoeksgroep voorziet zo in de groeiende behoefte aan inzichten over het ontwikkelen van diversiteitsbeleid binnen het hoger beroepsonderwijs.  

Meer over Machteld de Jong

Huidige werk

In september 2017 verscheen het nieuwe boek van De Jong over diversiteit in het onderwijs bij uitgeverij Nijgh en Van Ditmar, dat ze samen met Huub Nelis schreef.

Loopbaan

Machteld de Jong heeft als associate lector van de onderzoekslijn Mens & Organisatie praktijkgericht onderzoek gedaan naar diversiteit binnen profit- en non-profitorganisaties. Vanuit deze rol heeft ze, samen met Petra Biemans, onderzoek gedaan binnen het project 'Syrische vluchtelingen aan het werk', een onderzoek in samenwerking met Hogeschool Windesheim en de Haagse Hogeschool. Dit langjarige project is in september 2018 afgesloten.

Achtergrond

Machteld de Jong studeerde aan de VU en promoveerde er op identiteitsvorming van hoogopgeleide Marokkaans-Nederlandse jongeren. Ze deed veel onderzoek naar identiteitsvraagstukken, studiesucces en binding in het hoger onderwijs. In 2016 maakte ze het boek ‘Welkom in Nederland?’, naar aanleiding van de vluchtelingencrisis. 

"Ik wil graag de positieve kracht van diversiteit benadrukken, maar dan moeten we wel eerst open met elkaar erover in gesprek gaan."

Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken

Samenwerking

De onderzoekslijn werkt nauw samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met diversiteitsvraagstukken en de rol van professionals in de superdiverse samenleving. Samenwerking is gericht op de vragen die leven buiten Inholland, waarbij het lectoraat als kennispartner kan samenwerken op de thema’s binding, religie, identity politics en de sociaaleconomische situatie. 

Neem contact op

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Machteld de Jong.
Telephone
+(31) 621 115 381