Community of Practice Diversiteit

Lectoraat
Diversiteitsvraagstukken
Duur
vanaf september 2017
Locatie
alle Inholland-locaties
Contact
Tjitske Lovert

Het doel van 'Community of Practice Diversiteit'

Wat betekent diversiteit voor ons en onze hogeschool? Hoe kunnen we zorgen voor een inclusieve school en organisatie?  Hoe kunnen we inclusief onderwijs bevorderen? Hoe moeten we omgaan met bepaalde diversiteitsvraagstukken in de samenleving? Om deze en andere vragen op het gebied van diversiteit en inclusie te bespreken, hebben we binnen Inholland een Community of Practice Diversiteit (CoP Diversiteit) gevormd. 

Het doel van de CoP Diversiteit is om met collega’s van Inholland die kennis van en/of affiniteit met het thema diversiteit en inclusie hebben, een platform te vormen en die kennis te delen. Met elkaar en met de organisatie. We willen graag dat ze zich betrokken voelen en betrokken blijven bij het thema diversiteit, de hogeschool van input en advies voorzien, en zich bewust worden of blijven van hun eigen rol in het thema, in het bijdragen aan inclusiviteit. Zo werken we samen aan een inclusieve, diverse organisatie en stimuleren we de kracht van diversiteit.

Hoe pakt Inholland dit aan?

Wij willen een structurele dialoog (online en offline) opzetten en formele en informele bijeenkomsten organiseren die aansluiten op vragen of wensen die er op dat moment leven. Dit is hoe wij onze collega's willen bereiken:

  • Wij organiseren minimaal vier keer per jaar (elke periode) een CoP-bijeenkomst waar we een gastspreker uitnodigen om ons te inspireren, uit te dagen, aan het denken te zetten, discussie op gang te brengen en zaken aan te kaarten.
  • We nodigen collega's uit kennis en best practices te delen over vraagstukken rondom diversiteit.
  • We delen de resultaten uit de verschillende onderzoeksprojecten, maar halen ook vragen en thema's op voor mogelijke nieuwe onderzoeksprojecten.
  • We versturen nieuwsbrieven.

Wij doen een oproep aan iedereen om zich aan te melden voor de mailinglijst van de CoP en de bijeenkomsten die we organiseren te bezoeken.

Meld je hier aan

"Het zijn mooie sessies die voor nuttige ervaringen zorgen. En je leert nieuwe collega’s kennen die ook geïnteresseerd zijn in diversiteit.”

 

Jet de Ranitz, voormalig voorzitter College van Bestuur

Wat is het belang voor het onderwijs?

De meerwaarde of kracht van diversiteit komt niet vanzelfsprekend tot stand. Voorwaarde is dat je continu aandacht hebt voor inclusiviteit. Dus het is belangrijk dat we er bij Inholland over blijven praten, dat het hoog op de agenda blijft staan en dat we op basis van onderzoek en kennis werken aan een goed pedagogisch klimaat. Dat we ons in blijven zetten voor een inclusieve, diverse organisatie, zodat alle studenten, ongeacht hun afkomst, kleur, geloof, gender, geaardheid of beperking zich thuis kunnen voelen en zo alles uit hun studie kunnen halen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Minimaal vier keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst met een inspirerende en aansprekende gastspreker uit het werkveld. Het werkveld is in dit geval de (diverse) samenleving, met daarbij een link naar het onderwijs. De gastsprekers zijn allen betrokken en actief bij het thema diversiteit en inclusiviteit (binnen het onderwijs).

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

  • Meer kennis en ervaring op het gebied van diversiteitsvraagstukken onder docenten en andere medewerkers van Inholland.
  • Inspiratie onder docenten en andere medewerkers van Inholland.
  • Tools voor docenten voor het realiseren van inclusief onderwijs.
  • Community-gevoel, betrokkenheid, thuisgevoel, gezien en gehoord worden.

“Diversiteit leeft in het onderwijs en in de samenleving. Verrijk je kennis en wie weet kun je meteen iets ervan terugbrengen in je werk.”

 

Arsjaad Imami, teamleider bij de opleidingen Facility Management en Facilitair Eventmanagement

Nieuws vanuit Community of Practice Diversiteit:

Kom in contact met Tjitske

Stel haar je vragen

Telefoon
06-11449920