Students4Students

Het doel van 'Students4Students'

Ruim 30% van de Inholland-studenten heeft een migratieachtergrond. Het merendeel van de studenten heeft een mbo-achtergrond en kan omschreven worden als een zogenaamde ‘stapelaar’. Ook is een groot deel van de Inholland-studenten eerste- generatiestudent in de eigen familie. Het landelijke beeld dat studenten met een (bepaalde) migratieachtergrond vaker uitvallen, geldt ook voor Inholland. Tegen die achtergronden wil Inholland het Students4Students-programma inzetten om tot verbeteringen te komen en de kansengelijkheid van met name studenten met een migratieachtergrond te vergroten.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Kern van de aanpak is mentoring en storytelling. Hierdoor wordt de binding met de opleiding versterkt binnen een veilige leeromgeving of veilige ruimte. Studenten die zich verbonden voelen met elkaar, de opleiding en hun toekomstige werkveld zijn ook succesvoller tijdens hun opleiding. Een krachtige methodiek om studenten aan de onderwijsinstelling en aan elkaar te verbinden, is het vertellen en delen van levensverhalen. We willen kleine leergemeenschappen (communities) creëren, waarin studenten onder begeleiding van ouderejaarsstudenten hun levensverhalen delen en vervolgens met elkaar in gesprek gaan over thema’s die belangrijk zijn in hun leven. Zo wordt storytelling als werkvorm ingezet voor binding, kansengelijkheid en studiesucces.

We laten de studenten ook kennis maken met het veerkrachtperspectief. We bespreken met studenten welke hulpbronnen ze zelf identificeren en hoe ze die hulpbronnen kunnen inschakelen om zich de rol van student in het hoger onderwijs toe te eigenen en hun eigen doelen binnen de opleiding te behalen. We moedigen studenten aan om met elkaar mee te denken en zowel de kansen als de uitdagingen te bespreken die ze in deze fase van hun leven ervaren. De routes die studenten uitstippelen, hangen samen met de capabilities of vermogens die zij tot hun beschikking hebben om hun eigen keuzes te maken en daarnaar te handelen. In de communities bespreken de studenten wat ze nodig hebben om te kunnen kiezen voor een route die ze zelf waardevol vinden, en om in de omgeving waarin zij studeren uitdagingen maar ook mogelijkheden te herkennen, waarderen en benutten.

"Kansengelijkheid en het benutten van de talenten van alle studenten is een belangrijk thema voor hogeschool Inholland. Met behulp van dit tweejarige programma willen we daar een grote stap in zetten."

 

Femke Kaulingfreks, lector Jeugd & Samenleving

Wat is het belang voor het onderwijs?

De communities worden gestart op drie vestigingen van Hogeschool Inholland waar de studentenpopulatie heel divers is. Dit zijn de locaties Amsterdam, Diemen en Den Haag. Daar richten wij ons op de opleidingen Business Innovation, Social Work en Pabo. Deze opleidingen bestaan voor meer dan de helft uit studenten met een migratieachtergrond. Elke community bestaat uit maximaal 6 eerstejaarsstudenten die in het studiejaar 2019-2020 instromen. In de leergemeenschap maken de studenten kennis met storytelling als werkvorm: waarom is het vertellen van verhalen zo krachtig en hoe vertel je in de praktijk je verhaal aan anderen? Vooral voor studenten Social Work en Pabo biedt het werken met storytelling een vaardigheid waarmee zij in hun toekomstige werk in relatie tot doelgroepen zoals jongeren en leerlingen aan de slag kunnen. Maar ook bij de businessopleidingen spelen verhalen over (succesvolle) bedrijven een rol en zien we dat organisaties met en diverse werknemerspopulatie storytelling inzetten om inclusie en verbondenheid binnen de organisatie te realiseren.

Wat zijn de verwachte resultaten?

We stellen een methodiek voor om de huidige situatie te verbeteren en een stimulerende leeromgeving te creëren waarin elke student zich thuis voelt en zijn of haar talenten kan benutten. Na deze tweejarige ontwikkelperiode worden de communities breder in de opleidingen ingebed en gaan meer eerstejaars klassen per opleiding meedoen.

"Onze missie voor het S4S project is: Ruimte creëren om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen: met en voor elkaar!"

 

Missie gezamenlijk geformuleerd door studentcoaches van het S4S project

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Nieuws vanuit Students4Students:

Werk samen met Femke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0631639571