Creative future

Maatschappelijke vraagstukken vragen continu om nieuwe creatieve oplossingen.

Maatschappelijke vraagstukken in stedelijke gebieden vragen steeds weer om nieuwe creatieve oplossingen. Daarom leiden we studenten en professionals op door ze te laten dóen. In living labs, field labs en leerwerkplaatsen werken ze aan real life vraagstukken. Maken, weten en mens zijn staan hierin centraal. Met kennis, vaardigheden en hun ‘human touch’ leren zij door te onderzoeken en aan de slag te gaan voor een creatieve toekomst.

We leiden creatieve professionals van de 21ste eeuw op in stedelijke gebieden en sluiten daarbij aan bij de trends en ontwikkelingen in de creatieve industrie en andere (top)sectoren. Zij voelen zich betrokken bij vraagstukken van maatschappelijke innovatie. Daardoor zijn ze breed inzetbaar en versterken zij het creatief vermogen van Nederland!

Onderwijs

Met onze creatieve opleidingen leveren studenten en docenten een belangrijke bijdrage aan de creatieve industrie. Een topsector die dwars door andere sectoren heen snijdt. Onze studenten versterken het creatief vermogen van Nederland en zoeken samen met docenten en het werkveld naar oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. In onze creatieve opleidingen krijgen studenten volop de ruimte om hun persoonlijke eigenschappen in te brengen. Met vakmanschap (maken), kennis (weten) en een ‘human touch’ (mens zijn) maken zij creatieve en commerciële concepten die het verschil maken.

Bekijk onze opleidingen

Onderzoek

In living labs, field labs, leerwerkplaatsen en action research werken professionals, studenten en docenten samen. Als creatieve leer-werkgemeenschap voeren zij onderzoek uit dat bedrijven en maatschappelijke organisaties in stedelijke gebieden helpt. Zij sluiten daarbij aan bij de trends en ontwikkelingen in de creatieve industrie. Binnen die trends en ontwikkelingen richten we ons op de volgende punten:

  • wereldsteden;
  • maatschappelijke doelen en uitdagingen;
  • belangrijke vragen en problemen;
  • waardecreatie.

Bekijk de onderzoekslijnen

116 nieuwsberichten