SMARTDEST

Het doel van SMARTDEST

SMARTDEST is een Europees project ondersteund door Horizon 2020, een meerjarig innovatieprogramma opgezet door de Europese Commissie. Het project richt zich op de sociale effecten van overtoerisme in grote Europese toeristische bestemmingen, zoals Venetië, Barcelona en Amsterdam. Door grote aantallen toeristen en de opkomst van Airbnb veranderde het winkel-, horeca- en woonaanbod. Daar stijgen bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud, maar ook het karakter en aanzicht van hele buurten veranderen. Zulke effecten kunnen leiden tot gentrificatie en sociale exclusie. Met SMARTDEST zoeken we naar innovatieve en inclusieve oplossingen met partners, van bewoners tot ondernemers.

English? Click here

 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We onderzoeken de Amsterdamse situatie. We combineren daarvoor verschillende vormen van onderzoek. Voor kwantitatief onderzoek werken we samen met de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Corona onafhankelijk is onze discoursanalyse over 2000-2020 naar veranderende beleidsvertogen, gebaseerd op een verzameling van vele duizenden artikelen uit diverse media. Daarnaast verrichten we kwalitatief onderzoek met bewoners, experts (Amsterdam & Partners, Reinvent Tourism Network) en stakeholders in Amsterdam om de problemen en bestaande copingmechanismen in kaart te brengen. Tot slot voeren we participatief onderzoek uit waarbij co-creatie met bewoners, stakeholders en studenten centraal staat. Hiervoor zetten we het Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam in.

“Afgesproken is de data van studenten te delen met de onderzoekers van SMARTDEST. Zo is er een constante wisselwerking tussen onderwijs, werkveld en onderzoek.” 

- Roos Gerritsma, associate lector, Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam

Hoe wordt het werkveld betrokken?

We werken samen met universiteiten uit onder meer Spanje, Italië, Schotland, Oostenrijk, Portugal en Israël. Inholland is van grote toegevoegde waarde omdat we sinds 2015, mede dankzij het Urban Leisure & Tourism lab en onze ontwerpgerichte aanpak, beschikken over een divers netwerk en ontwerpervaringen. Lokaal werken we samen met de gemeente Amsterdam (afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek), Amsterdam & Partners, bewoners en diverse stakeholders en belangenorganisaties als Reinvent Tourism Network.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het belang is meerledig. Opgedane inzichten en vraagstukken stromen terug het onderwijs via onderwijsprogramma’s zoals domeinbreed keuzeonderwijs en minoren. Ook koppelen we een aantal partners waar we nauw mee samenwerken aan studenten voor hun afstudeertraject. De opleiding Tourism Management heeft bijvoorbeeld een aparte afstudeerkring opgezet rondom Fairbnb en in het kader van het Reinvent Tourism Festival #21.

 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Aan het eind van het project leveren we Europese en lokale beleidsmakers beleids- en communitytools op die (bewezen) effect sorteren.

Kijk hier voor meer informatie over SMARTDEST

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Nieuws vanuit SMARTDEST

Werk samen met Roos

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
+ (31) 621 115 481