Symposium Toeslagenaffaire

Het doel van Symposium Toeslagenaffaire

Dit symposium dient om kennis te genereren en verspreiden over discriminatie in de Toeslagenaffaire. Daarbij kijken we wat concreet gedaan kan worden om discriminatie door de overheid in de toekomst te voorkomen.

Wat is het belang voor het onderwijs?

We willen kennis overbrengen aan studenten en docenten over discriminatie in de Toeslagenaffaire. Met workshops zetten we studenten en docenten aan het denken over manieren om discriminatie van gedupeerde ouders te adresseren. Daarnaast denken we na over hoe discriminatie door de overheid in de toekomst voorkomen kan worden. We besteden ook aandacht aan de vraag: wat kunnen studenten en docenten nu zelf doen voor de gediscrimineerde ouders?

Hoe betrekken we het werkveld?

Ook betrokkenen uit het werkveld zijn uitgenodigd. Zij treden op als spreker, en denken mee in de workshops over het adresseren en voorkomen van discriminatie door de overheid. In het panel komen onder Renske Leijten, SP-kamerlid, en Khadija Bozia, advocate, en Orlando Kadir, gedupeerde en belangenbehartiger van gedupeerde ouders, aan het woord.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We zoeken samen naar oplossingen in verschillende workshops. De gevonden oplossingen bespreken we weer met alle deelnemers aan het symposium. In een panel van betrokkenen vindt een discussie plaats. De resultaten van het symposium plaatsen we in een manifest.

"En ze hadden er plezier in, de deurwaarders van de Belastingdienst, die onze spullen in beslag namen"

Orlando Kadir, gediscrimineerde gedupeerde Toeslagenaffaire

De onderzoeker van Symposium Toeslagenaffaire

Nieuws over de Toeslagenaffaire

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met

Werk samen met Martin

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
06 12 75 01 59