Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

| Alkmaar | Den Haag | Dordrecht | Haarlem | Rotterdam |

Wat houdt de hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs voltijd in?

Onze opleiding staat voor kennis, talent- en persoonlijke ontwikkeling. Van taal en rekenen tot vakken als wereldoriëntatie en muziek: jouw basiskennis wordt tijdens de opleiding verrijkt. Deze stof leer je goed aan kinderen over te brengen.
Vanaf dag één werken we aan de ontwikkeling van jouw talent. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider (slb'er) die je helpt om van jouw opleiding een succes te maken. De ontwikkeling van jou als persoon staat hierbij centraal, want je moet stevig in je schoenen staan voor de klas. Jouw docenten zien je als beginnend collega en spreken je aan op je eigen verantwoordelijkheid: jij bepaalt je eigen succes. De hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) leidt op tot leerkracht in het (speciaal)basisonderwijs. Je mag lesgeven aan alle groepen van de basisschool (4 tot en met 12 jaar) en aan leerlingen in de onderbouw in het praktijkonderwijs (vmbo).

Versnelde vwo-route met baangarantie

Heb je een vwo-diploma? Of ben je een excellente havo-leerling? Volg dan onze versnelde, driejarige Pabo-opleiding in Alkmaar, Haarlem, Rotterdam of Dordrecht. Je maakt je de theorie snel eigen en past die vervolgens snel toe in de praktijk. Eerst loop je twee dagen per week stage, in het derde jaar drie. In Alkmaar en Rotterdam eindigt deze route zelfs in een baangarantie dankzij een nauwe samenwerking met basisscholen.
Lees meer

Video hbo Pabo: Studenten vertellen over de opleiding

Opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd: Iets voor jou?

Om een goede leerkracht te zijn heb je kennis nodig van de ontwikkeling van kinderen maar ook van de inhoud van vakgebieden en de manieren waarop je kinderen kunt helpen bij het leren. Je leert kinderen met verschillende achtergronden te observeren en te begeleiden. Spreekt dit je aan en wil je een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kinderen? Dan is de opleiding Leraar Basisonderwijs zeker iets voor jou!