Stagediscriminatie? Hoeft niet!

Het doel van Stagediscriminatie? Hoeft niet!

Stagediscriminatie is een belangrijk vraagstuk in de huidige samenleving. Studenten die op basis van niet-relevante identiteitsaspecten minder kans hebben op het vinden van een stageplek, worden ongeveer het tienvoudige benadeeld. Dat betekent dat hun talenten niet gezien en ingezet worden.

Dit project biedt inzicht in de ervaringen en belevingen van hbo-studenten als het gaat om stagediscriminatie. 

Hoe pakt Inholland dit aan?

Het project is in co-creatie met studenten ontwikkeld: samen met vijftien studenten zijn 60 interviews onder studenten uit het hbo en wo gehouden. Ook zijn er interviews gehouden met werkgevers. De studenten hebben de website ontwikkeld. De begeleiding van het project is door beide lectoren gedaan.

Lees hier meer over Stagediscriminatie? Hoeft niet!

Wat is het belang voor het onderwijs

De resultaten uit dit project geven docenten handvatten om studenten beter voor te bereiden op het vinden van een stageplek en het kunnen ondersteunen als het sprake is van discriminatie.

Hoe wordt het werkveld betrokken? 

De studenten hebben mensen uit het werkveld geïnterviewd. Na afloop zijn de onderzoeksuitkomsten aan een deel van hen voorgelegd. Met als doel inzicht te bieden ten aanzien van (de gevolgen van) stagediscriminatie en hen handvatten te bieden zodat ze studenten een faire kans op een stageplek geven. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De uitkomsten van het project staan in een factsheet voor studenten, docenten/stagebegeleiders en het werkveld. Er is ook een website met ervaringen en tips over het vinden van een stageplek. Tenslotte maakt de de co-partner van beide lectoraten, Sky High, een documentaire over stagediscriminatie waarin studenten van Inholland en de betrokken lectoren naar voren komen.

"Stagediscriminatie zal ooit verdwijnen, denk ik, want ik ben van het positieve. Maar het helpt wel als ertegen opgetreden wordt. En dat gebeurt te weinig."

 

Student Inholland (geanonimiseerd)

Nieuws vanuit Stagediscriminatie? Hoeft niet!

Hogeschool Inholland werkt samen met

Werk samen met Machteld

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115381