Week van de Circulaire Economie

In februari 2022 vond de Week van de Circulaire Economie plaats. Het doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. Ook Hogeschool Inholland deed mee, onder andere aan de Nationale Hackathon Circulaire Economie, waar studenten de uitdaging aangingen om circulaire vraagstukken op te lossen.

Circulaire economie. Waarom is dat belangrijk?

De ambities op het vlak van circulaire economie zijn groot. Bewust of onbewust, veel bedrijven en organisaties dragen hier al aan bij. De belofte van de circulaire economie is om verschillende vormen van duurzaamheid op verschillende niveaus te organiseren. Het liefst als een integrale economische en maatschappelijke opgave.

De circulaire economie van de toekomst reguleert dat we fundamenteel anders omgaan met  grondstoffen: 

  • voorkomen van afval
  • (her)waarderen van materie
  • voorkomen van energie- en grondstoffenverbruik, sluiten van kringlopen

De transitie naar een circulaire economie is een grootschalige en complexe opgave. We staan met z’n allen op een kantelpunt. Hogeschool Inholland beweegt mee met deze maatschappelijke ontwikkeling en draagt bij met onderzoek, onderwijs en samenwerking met het werkveld.

Maar ook onze medemens speelt een cruciale rol. Want hoe zorgen we ervoor dat mensen zich bewust worden van de schade die we aanrichten aan onze aarde? Beseffen ze welke impact het heeft op het klimaat en ons eigen welzijn? En hoe stimuleren beïnvloeden we het juiste gedrag en zorgen we ervoor dat ook bedrijven meekunnen in deze transitie?

Hogeschool Inholland heeft een mooie rol in de circulariteit van de toekomst. Met innovatief vermogen, daadkracht, kennis en concrete samenwerkingen vanuit onderzoek en onderwijs.

Hoe pakt Inholland dat aan?

Bij Inholland werken we aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige toekomst door samen met onze partners te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we op een transdisciplinaire manier, zoals in onze nieuwe minor Samen Werken aan een toekomstbestendige stad.

We dagen studenten uit om over hun eigen schaduw heen te stappen en grenzen te verleggen. Zo inspireren we hen om daadwerkelijk die ‘stad van de toekomst’ te bouwen en te werken aan de ‘landbouw van de toekomst’ .

Mooi voorbeeld zijn de Inholland-bijdragen tijdens de hackathon in de Week van de Circulaire Economie:

  • Circulaire Greenport (in samenwerking met de Haagse Hogeschool)
  • Circulaire gebiedsontwikkeling Sluisbuurt (in samenwerking met de Gemeente Amsterdam)
  • Circulaire Leergemeenschap Campus Alkmaar

De hackathons Circulaire Greenport (in samenwerking met De Haagse Hogeschool) en Circulaire Sluisbuurt (in samenwerking met de Gemeente Amsterdam) zijn goede voorbeelden van hoe wij toekomstige hbo-professionals voorbereiden en opleiden. Wat betreft onderwijsvernieuwing zijn we momenteel bezig met de nieuwe minor Samen Werken aan een toekomstbestendige stad (Collaboration for the City of the Future).

"Met onze visie op een gezonde duurzame toekomst versterken wij onze rol om bij te dragen aan de circulaire economie. Dat zie je terug in de manier waarop we studenten opleiden. Maar ook met ons onderzoek waarin we sterk inzetten op integrale samenwerking met bedrijfsleven en aanpalende onderzoeksgebieden."

Ik ben student, waarom is dit voor mij interessant?

De hackathon tijdens de Week van de Circulaire Economie is super interessant voor studenten. Waarom? Omdat je in teams met studenten van andere hogescholen aan een echt praktijkvraagstuk mag sleutelen. Een week lang. En je mag helemaal los gaan op duurzame oplossingsrichtingen.

Denk aan vraagstukken over de transitie van ego- naar eco-bewustzijn en hoe burgers en ondernemers de stap kunnen zetten naar een circulaire economie. Of over circulaire gebiedsontwikkeling van de Sluisbuurt of Greenport. Tijdens de hackathon zet je je tanden in een circulaire livecase en neem je samen met je teamgenoten deel aan gratis events zoals masterclasses over framing en design thinking of de workshop ’Circulaire economieprincipes in gebiedsontwikkeling: het kan!’.

Ik wil graag samenwerken, hoe doe ik mee?

De Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlem, Omgevingsdienst IJmond en mkb-bedrijven uit de regio zijn onze partners in crime. We staan zij aan zij. Op weg naar die gezonde en duurzame economie die geen schade toebrengt aan onze welvaart, welzijn en ecosystemen.

Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisatie en medewerkers kunnen bij de onderzoekers van ons lectoraat Sociale Innovaties in het Groene Domein terecht voor praktijkgericht onderzoek, workshops en presentaties over sociaal-maatschappelijke innovatie gericht op de transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving. Mkb-ondernemers, die hun groeikansen op crosscultureel gebied willen herkennen en realiseren, kunnen terecht bij de onderzoekers van ons lectoraat Sustainable Business Innovations van het kenniscentrum Business, Finance & Law.

Ja, ik doe mee!

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws over Week van de Circulaire Economie:

Werk samen met Patrick en Han

Kom in contact en stel je vragen

Patrick Huntjens
Patrick Huntjens
Patrick Huntjens
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Han van Kleef
Han van Kleef
Han van Kleef
associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail