Design Thinking

Over Design Thinking

Design Thinking wint aan populariteit. Het wordt gezien als een manier om met complexe problemen om te gaan en wordt ingezet voor innovatie. Design Thinking vindt zijn oorsprong in design en design sciences, maar wordt steeds vaker toegepast in andere gebieden.  Onder docenten en onderzoekers in het hoger onderwijs is veel aandacht en enthousiasme voor Design Thinking, maar voor non-designers is de vertaalslag maken naar hun eigen (onderwijs)praktijk lastig. Er is nog veel ontwikkeling nodig om de methode, de mindset van Design Thinking goed in de vingers te krijgen en in de juiste context toe te passen. Voor deze non-designers moet ook gekeken worden hoe zij op hun beurt aankomend professionals de filosofie van Design Thinking kunnen aanleren. En ook onderzoekers passen in ontwerpgericht onderzoek het gedachtengoed veelal beperkt toe in een klassieke onderzoekstraditie. Hier ligt dan ook een van de onderzoeksthema’s waarop we ons binnen de onderzoekslijn Design Thinking richten.

Samenwerken met Design Thinking

Een groot deel van ons onderzoek vindt plaats in zogenaamde living labs waarin onderwijs en onderzoek zij aan zij werken met overheden, bedrijfsleven en gebruikers (de quadruple helix). Samen trachten wij innovatieve en duurzame oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Wil je meer weten of hier ook een bijdrage aan leveren? Neem dan gerust contact met ons op!

De kracht van verbeelden. Design thinking in teams

Op 27 november 2020 hield lector Guido Stompff zijn lectorale rede ‘De kracht van verbeelden. Design thinking in teams’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. U kunt de opname van de livecast hier terugkijken en ook de bijbehorende publicatie downloaden. Wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mail naar ons secretariaat.

 

Onderzoeksthema's

Binnenkort vind je hier gedetailleerde informatie over onze onderzoeksagenda met thema’s als:

De filosofie van Design Thinking

Het onderwijzen van Design Thinking aan professionals (zonder design background)

Co-design in multidisciplinaire teams: hoe doe je dat en wat zijn de condities

De lector van Design Thinking:

Guido Stompff
Guido Stompff
Guido Stompff
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Design Thinking:

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met de onderzoekers van Design Thinking

Kom in contact en stel je vragen

Martine Roeleveld, beleidsadviseur onderzoek