HBO - Rechten deeltijd

Je gevoel voor rechtvaardigheid wringt soms met de realiteit, dat prikkelt je alleen maar. Je kunt analyseren, hard werken en ordenen.

Hbo rechten deeltijd

Voor wie

In je huidige baan zoek je misschien verdieping, of je hebt je altijd al tot een juridische functie aangetrokken gevoeld, en pakt nu je kans. Je bent altijd al maatschappelijk betrokken geweest, hebt een goed gevoel voor taal en je informeert je liever eerst goed voor je een oordeel velt. Je gevoel voor rechtvaardigheid wringt soms met de realiteit, dat prikkelt je alleen maar. Je zoekt graag iets tot op de bodem uit en je hebt oog voor detail: je werkt zorgvuldig, hebt affiniteit met de dynamiek van de juridische wereld en je deinst er niet voor terug om hard te moeten werken en in korte tijd veel informatie te verwerken en te moeten beheersen.

Studieprogramma HBO - Rechten deeltijd

De deeltijdopleiding HBO-Rechten combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

HBO-Rechten is een zeer praktijkgerichte opleiding: aan de hand van beroepsopdrachten werk je tijdens je studie aan vraagstukken uit het werkveld. Je leert hierin juridische informatie te zoeken, toe te passen, te verwerken en te presenteren. Het onderwijsprogramma laat je kennismaken met verschillende rechtsgebieden, sociale wetenschappen en communicatie.

Onderscheidend

De deeltijdopleiding HBO-Rechten aan Hogeschool Inholland onderscheidt zich op een aantal punten. Wat je zeker kunt verwachten:

 • Een opleiding die optreedt als partner in jouw professionele ontwikkeling.
 • Een relevant programma met veel nadruk op praktijkgerelateerd onderwijs.
 • Een concrete integratie van het beroepenveld binnen het programma.
 • Je krijgt een gedegen theoretische basis.
 • Je verwerft het onderzoekend vermogen dat je in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het beroep.
 • Je leert digitale middelen in te zetten in het juridische werkveld.

Studievormen
Tijdens je studie krijg je onderwijs aangeboden in diverse werkvormen. Daarbij kun je denken aan:

 • hoor- en werkcolleges
 • cursussen en trainingen
 • individuele- en groepsopdrachten
 • werkveldbezoeken en excursies
 • stages

Twijfel je nog? 
Ben je maatschappelijk betrokken en voel je je aangetrokken tot juridische functies, maar weet je niet zeker of de deeltijdopleiding HBO-Rechten echt bij jou past. Kijk dan eens bij een opleiding die hierop lijkt, maar wel een andere focus heeft. Wie weet past die opleiding ook of beter bij jou.

Sociaal Juridische Dienstverlening

Jaar 1- Propedeuse

Eerste jaar

Het eerste studiejaar staat in het teken van verkenning. Je maakt kennis met onderwerpen en thema's als democratie en rechtsstaat, belang en advies, rechtswetenschappen en juridische taalvaardigheid. Elke onderwijsperiode is gekoppeld aan een bepaald profiel binnen de rechtspraak: de onderzoeker, de belangenbehartiger, de adviseur en de conflictoplosser. Na elke periode lever je twee beroepsproducten in en maak je twee kennistoetsen.

Je leert daarnaast kritisch naar jezelf te kijken, waardoor je inzicht krijgt in je eigen studievaardigheden. Tot slot ontdek je welke van jouw kwaliteiten passend zijn voor het beroep en welk gedrag gewenst is in bijvoorbeeld conflictsituaties. Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal is tijdens je gehele opleiding erg belangrijk. Mocht het nodig zijn, dan kun je in het eerste jaar deelnemen aan het ondersteuningsprogramma voor taal.

Vakken

PrivaatrechtStaatsrechtStrafrechtInternationaal rechtBelastingrechtOndernemingsrechtArbeidsrechtNederlandse taalvaardigheidICT en rechtCommunicatieEngels

 

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

In het tweede jaar bouw je verder aan de kennis uit jaar 1. Ook in dit jaar staan beroepsproducten centraal, met onderwijs dat die producten ondersteunt en verder verdiept. De profielen die we in het tweede jaar behandelen zijn de overheidsjurist, de bedrijfsjurist en de rechtshulpverlener. Ook internationale verdieping komt aan bod. Deze thema's zijn je opstap naar de afstudeerrichtingen van jaar het derde en vierde jaar.

Vakken

PrivaatrechtStaatsrechtStrafrechtInternationaal rechtBelastingrechtOndernemingsrechtArbeidsrechtNederlandse taalvaardigheidICT en rechtCommunicatieEngels

 

Jaar 3 & 4 - Afstuderen

Derde en vierde jaar

In het derde jaar kies je een afstudeerrichting gericht op jouw interesses. Met deze afstudeerrichting onderscheid je je van andere studenten en werk je aan je eigen profiel. De specialisatie houdt het volgende in:

 • keuzeonderwijs: 60 EC's (verdeeld over jaar 3 en 4).
 • praktijktijd (jaar 3): 30 EC's, je loopt stage binnen je eigen organisatie of een andere organisatie waar je voor de afstudeerrichting relevante praktijkervaring opdoet. De nadruk ligt op het opdoen van ervaring als aankomend hbo-jurist. Wat leren door te doen, daar groei je het snelste van.
 • afstuderen (jaar 4): 30 EC's, je studeert af op een onderwerp of project dat relevant is voor de afstudeerrichting.

Afstudeerrichtingen
De afstudeerrichtingen zijn gekoppeld aan de profielen die in het eerste en tweede jaar zijn behandeld. Welk type jurist wil jij straks zijn?

 • Overheidsjurist
 • Bedrijfsjurist
 • Rechtshulpverlener

Praktijktijd
Daarnaast loop je in het derde jaar stage, in de deeltijdvariant ook wel "praktijktijd" genoemd. Er is namelijk geen betere manier om je kennis in de praktijk te toetsen dan door stage te lopen. Echter, als deeltijdstudent werk je veel al in de praktijk en idealiter wordt deze werkplek dan ook als stageplek gebruikt. Soms is dit niet mogelijk en zal er ergens anders een stageplek gevonden moeten worden.

Duur
De duur van de praktijktijd bestaat uit 420 uur (52,5 dagen van 8 uur) aan werkend leren op een relevante werkplek. Dit is exclusief de uren voor het schrijven van een werkplan en verslagen, het maken van een drietal opdrachten en het uitvoeren van intervisie. Indien er sprake is van voldoende relevante werkervaring kan dit traject eventueel verkort worden en kan er voor een deel vrijstelling aangevraagd worden. Deze praktijktijd sluit bij voorkeur aan bij je gekozen afstudeerrichting.

Indien jouw eigen werkplek onvoldoende mogelijkheden biedt om de praktijktijd in te vullen, is het mogelijk om via de databank van Inholland een stage te zoeken.

Bachelor of Laws
Als je de opleiding HBO-Rechten succesvol hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Laws noemen!

Ontdek 24/7 opleidingen

Bezoek de Online Open Dag

Lees meer

Download de brochure

 

Haal het beste uit HBO - Rechten deeltijd

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen, adviseert een studentendecaan je graag. In het eerste halfjaar ondersteunen ook tweedejaarsstudenten jou.

 

 

Studeren in het buitenland?

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in bijna alle Europese landen. Je kunt zelfs terecht in Mexico, Argentinië, Brazilië, Australië en de Verenigde Staten. Je staat er in zo'n avontuur natuurlijk niet alleen voor: vanuit Hogeschool Inholland krijg je uitgebreide begeleiding. Je behaalde studiepunten tellen mee als je terugkomt in Nederland. En je ervaringen? Die pakt niemand je meer af.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!