Gezondheid in de Metropool

Over Gezondheid in de Metropool

Om 'met z'n allen' in de stad te wonen is het belangrijk om er op een plezierige manier te kunnen leven en er gezond oud te worden. Daarom moet er voldoende verbinding zijn met het leven 'buiten de stad'. 

Voor onderwijs én werkveld

In de onderzoekslijn Gezondheid in de metropool van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) doen onderwijs, werkveld en overheid praktijkgericht onderzoek naar hoe steden ingericht zijn om deze verbinding met het ommeland te waarborgen om te kunnen leven in een gezonde samenleving.

Onderzoeksthema's

Het RIC AFL sluit met haar onderzoekslijnen aan op de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de onderzoeksvragen staan waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 • Veerkrachtige en zinvlolle samenlevingen
  Technische, economische, sociale en culturele innovaties die bijdragen aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken.

 • Smart, liveable cities
  De stad als gezond woongebied, sustainable cities, green cities, hackable cities. Wat zijn de effecten van (gebouwde) omgeving op gezondheid en welzijn?

 • Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
  Verdergaande verstedelijking roept vragen op over ruimtebeslag en -gebruik en is onlosmakelijk verbonden met innovatieve logistieke systemen voor personen en goederenvervoer
 • Duurzame productie van veilig en gezond voedsel
  Personalised nutrition. De ontwikkeling van integrale gezondheidssystemen voor mens en dier in dierlijke productieketens. Consumenten kiezen hun voedselproducten op basis van onderbouwde en meetbare persoonlijke gezondheidsvoordelen. Hoe kunnen we nieuwe gezonde voedselgewassen ontwikkelen die meer produceren met minder gebruik van schadelijke chemicaliën?

 • Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu
  Bron van genieten en beleving, als factor voor de menselijke gezondheid.

 • Circulaire economie en grondstoffen-efficiëntie
  Menselijk gedrag en bewustwording.
Nelleke Kreike
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Woody Maijers
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Olaf van Kooten
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Patrick Huntjens
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Frens Pries
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Hiltrud Pötz
associate lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

 
Je kunt contact opnemen met Gerry Kouwenhoven.
Telefoon
0621841110