Leven in de Metropool

Over Leven in de Metropool

Gezond leven in de metropool is meer dan gezond eten. Wij werken aan de relaties tussen mens en dier, mens en plant en mens en de natuur en omgeving. In de onderzoekslijn Leven in de metropool van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) doen onderwijs, werkveld en overheid praktijkgericht onderzoek naar initiatieven die onder andere leiden tot sociale innovatie en -cohesie, maar ook One Health en Urban Farming.

Voor onderwijs én werkveld

Bedrijven en medewerkers kunnen bij deze onderzoekslijn terecht voor trainingen, cursussen, workshops, presentaties en opleidingen als ze bijvoorbeeld hun keten anders willen inrichten vanuit maatschappelijk belang, of beter de markt willen bedienen. Ook kunnen zij steun krijgen bij onder meer teeltsturing van gewaskwaliteit. Studenten kunnen meewerken aan de onderzoeksprojecten van Leven in de Metropool, de minor Plantkunde volgen, en begeleiding krijgen in stage- en onderzoeksprojecten.

Onderzoeksthema's

Het RIC AFL sluit met haar onderzoekslijnen aan op de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de onderzoeksvragen staan waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 • Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen
  Klimaatverandering, disruptieve technologieën, klimaatverandering en circulaire economie. Wat is kwaliteit van leven?

 • Smart, liveable cities
  Leefbaarheid, duurzaamheid, gebouwen en infrastructuur. De gebouwde omgeving, de leefomgeving in de stad. Wat zijn de implicaties van en de opgaven voor de wereldwijde verstedelijking?

 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie
  De manier waarop we water en bodem gebruiken.

 • Duurzame productie van veilig en gezond voedsel
  Verkleinen van de ecologische 'footprint'. Wat betekenen mens en natuur voor elkaar en wat is de optimale relatie tussen beide?
 • Kwaliteit van de omgeving; de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu
  Natuur, landschap, milieu, bodem, water en klimaat. De kwaliteit van de omgeving is van belang voor de samenleving. Vooral het integrale aspect: klimaatverandering, waterkwaliteit, verduurzaming land- en tuinbouw, bodemgezondheid, biodiversiteit. Wat is het belang van biodiversiteit en hoe behouden we biodiversiteit?

 • Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
  Op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid zijn er vraagstukken rond de ecologische voetafdruk van transport (o.a. energiegebruik, uitstoot van fijnstof en CO2, en geluidsoverlast).
Nelleke Kreike
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Woody Maijers
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Olaf van Kooten
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Patrick Huntjens
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

 
Je kunt contact opnemen met Gerry Kouwenhoven.
Telefoon
0621841110