Leven in de Metropool

Over Leven in de Metropool

Gezond leven in de metropool is meer dan gezond eten. Wij werken aan de relaties tussen mens en dier, mens en plant en mens en de natuur en omgeving. In de onderzoekslijn Leven in de metropool van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) doen onderwijs, werkveld en overheid praktijkgericht onderzoek naar initiatieven die onder andere leiden tot sociale innovatie en -cohesie, maar ook One Health en Urban Farming.

Voor onderwijs en werkveld

Bedrijven en medewerkers kunnen bij deze onderzoekslijn terecht voor trainingen, cursussen, workshops, presentaties en opleidingen als ze bijvoorbeeld hun keten anders willen inrichten vanuit maatschappelijk belang, of beter de markt willen bedienen. Ook kunnen zij steun krijgen bij onder meer teeltsturing van gewaskwaliteit. Studenten kunnen meewerken aan de onderzoeksprojecten van Leven in de Metropool, de minor Plantkunde volgen, en begeleiding krijgen in stage- en onderzoeksprojecten.

Samenwerken met Leven in de Metropool

De onderzoekslijn Leven in de metropool werkt samen met de volgende Centres of Expertise en kenniswerkplaatsen:

Onderzoeksthema's

Het RIC AFL sluit met haar onderzoekslijnen aan op de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de onderzoeksvragen staan waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Duurzame productie van veilig en gezond voedsel

Verkleinen van de ecologische 'footprint'. Wat betekenen mens en natuur voor elkaar en wat is de optimale relatie tussen beide

Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving

Op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid zijn er vraagstukken rond de ecologische voetafdruk van transport (o.a. energiegebruik, uitstoot van fijn stof en CO2 en geluidsoverlast).

Smart, liveable cities

Leefbaarheid, duurzaamheid, gebouwen en infrastructuur. De gebouwde omgeving, de leefomgeving in de stad. Wat zijn de implicaties van en de opgaven voor de wereldwijde verstedelijking?

Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen

Klimaatverandering, disruptieve technologieën, klimaatverandering en circulaire economie. Wat is kwaliteit van leven?

Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu

Natuur, landschap, milieu, bodem, water en klimaat. De kwaliteit van de omgeving is van belang voor de samenleving. Vooral het integrale aspect: klimaatverandering, waterkwaliteit, verduurzaming land- en tuinbouw, bodemgezondheid, biodiversiteit. Wat is het belang van biodiversiteit en hoe behouden we biodiversiteit?

Circulaire economie en grondstoffen-efficiëntie

De manier waarop we water en bodem gebruiken.

De lectoren van Leven in de Metropool:

Nelleke Kreike
Nelleke Kreike
Nelleke Kreike
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Woody Maijers
Woody Maijers
Woody Maijers
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Inholland.WWW.Core.ViewModels.ContactpersonViewModel.InitCommonProperties(UmbracoHelper umbraco) in D:\Agents2018\Build\Agent1\_work\64\s\Inholland.WWW.Core\ViewModels\ContactpersonViewModel.cs:line 80
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_contactpersonBlock_cshtml.Execute() in D:\Websites\www.inholland.nl\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\contactpersonBlock.cshtml:line 3
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\Websites\www.inholland.nl\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\Websites\www.inholland.nl\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
Patrick Huntjens
Patrick Huntjens
Patrick Huntjens
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Frens Pries
Frens Pries
Frens Pries
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Leven in de Metropool:

Werk samen met de onderzoekers van Leven in de Metropool

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Gerry Kouwenhoven:
Telefoon
0621841110