Artikelen met de tag 'onderzoek' | Inholland

Inholland (onderzoek)

2024
19
april
2024
| 09:44 Europe/Amsterdam
Maak je als bedrijf meer bekend in de regio en laat de inhoud van het werk beter zien. Bied jonge medewerkers mogelijkheden om zich persoonlijk te ontwikkelen en creëer een prettige bedrijfscultuur. Daarmee trek je als organisatie jong talent uit de
Lees meer
17
april
2024
| 10:20 Europe/Amsterdam
We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dan is een goede gezondheid essentieel. Helaas is ondervoeding bij thuiswonende ouderen een groeiend probleem. Vandaar de landelijke bewustwordingsactie Goed Gevoed Ouder Worden
Lees meer
17
april
2024
| 08:14 Europe/Amsterdam
In de bossen van Suriname draait het al jaren om twee dingen: hout en goud. Hout om te kappen, goud om te delven. De exploitatie gebeurt echter op zo’n destructieve manier, dat het leidt tot ontbossing. Dit vormt een bedreiging voor de lokale
Lees meer
11
april
2024
| 16:39 Europe/Amsterdam
Voor zijn werk om het voorschrijven van medicatie veiliger te maken heeft Jelle Tichelaar, bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid en universitair hoofddocent en klinisch farmacoloog aan Amsterdam UMC, van ZonMw
Lees meer
10
april
2024
| 09:05 Europe/Amsterdam
We vragen teveel van onze aarde. Onze huidige productie- en consumptiepatronen hebben ons veel gebracht maar zijn onhoudbaar voor de toekomst. De leefbaarheid van onze natuurlijke omgeving is aangetast en de ongelijkheid in welvaart, gezondheid en
Lees meer
09
april
2024
| 10:40 Europe/Amsterdam
Het is lente. De tijd om lekker tot laat in de avond naar buiten te gaan. Althans, dat is wat mannen denken. Voor vrouwen is die buitenruimte lang niet altijd zo uitnodigend en soms zelfs ronduit bedreigend, zo blijkt uit onderzoek van Hogeschool
Lees meer
08
april
2024
| 08:00 Europe/Amsterdam
Meld je aanBen je benieuwd naar de technologische innovaties in de moleculaire veredeling van de laatste tien jaar en vooral van de toekomst? Meld je aan voor het Symposium ‘Innovaties en systeembenadering in de veredeling’.
Lees meer
27
maart
2024
| 11:00 Europe/Amsterdam
Voor goede zorg komen vaak meerdere disciplines voor behandeling, begeleiding en ondersteuning om de hoek kijken. We spreken dan over netwerkzorg. Zo’n interdisciplinaire aanpak is ook belangrijk om mensen langer gezond te houden. Maar hoe
Lees meer
20
maart
2024
| 10:59 Europe/Amsterdam
Praktijkgericht onderzoek is een van de twee benen waarop Hogeschool Inholland staat. Zetten we daarin een stap vooruit, dan kan het andere been (ons onderwijs) volgen. Zo willen voortgang boeken op brede maatschappelijke thema’s. Vanuit die
Lees meer
12
maart
2024
| 13:40 Europe/Amsterdam
De campagne haagseaanpak.nl is een nieuwe stap in het Inholland-onderzoeksproject de ‘Haagse aanpak Gelijke Stagekansen' en heeft als doel het bewustzijn en de kennis rondom het thema stagediscriminatie te vergroten. Of je nu student, docent of
Lees meer
11
maart
2024
| 16:38 Europe/Amsterdam
Heb je de lectorale rede gemist of wil je er meer over lezen? Klik hier om de publicatie Geriatrische revalidatie te lezen. De livecast van de oratie komt later online. 
Lees meer
06
maart
2024
| 08:30 Europe/Amsterdam
Professional doctorates bij InhollandInholland zet in op verdere integratie van onderwijs, onderzoek en co-creatie met werkveldpartners. Professional doctorates (PD) kunnen een impuls aan deze ontwikkeling geven, want de PD sluit aan op de
Lees meer
01
maart
2024
| 08:02 Europe/Amsterdam
Met een spetterend openingsfeest wordt vandaag, vrijdag 1 maart, het Baggerbeest geopend, de nieuwe broedplaats van Hogeschool Inholland in de Amsterdamse Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. De vloeren zijn gelegd en geschilderd en meer dan honderd
Lees meer
29
februari
2024
| 16:25 Europe/Amsterdam
Eén op de drie ouderen herstelt onvoldoende na opname in het ziekenhuis. Er liggen veel kansen om met innovatieve interventies de geriatrische revalidatie slimmer vorm te geven. Dit is noodzakelijk gezien de toenemende vergrijzing en de wens om
Lees meer
20
februari
2024
| 09:07 Europe/Amsterdam
Waar bij de behandeling van mensen met een vorm van ontstekingsreuma voorheen de nadruk lag om bijvoorbeeld gewrichten te ontzien bij bepaalde aandoeningen, speelt beweging tegenwoordig een steeds centralere rol. Zelfs hardlopen met reuma kan.
Lees meer
30
januari
2024
| 13:07 Europe/Amsterdam
Bij Inholland focussen we op oplossingen die bijdragen aan een veerkrachtige samenleving. Daarin staan we in verbinding met elkaar om schokken en tegenslagen op te vangen én ze te benutten als kans om ons verder te ontwikkelen. De
Lees meer
26
januari
2024
| 11:00 Europe/Amsterdam
Kennis ontwikkelen voor beleid dat overheden helpt om adequaat om te gaan met langetermijneffecten van digitalisering van de samenleving. Daarvoor heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onlangs een subsidie van
Lees meer
24
januari
2024
| 16:28 Europe/Amsterdam
Hoe kunnen innovatieve interventies met inzet van e-health bijdragen aan doelmatige en toekomstbestendige geriatrische revalidatie? Puttend uit haar praktijkervaring en met de bril van de onderzoeker zal Marije Holstege op donderdag 7 maart in haar
Lees meer
24
januari
2024
| 10:06 Europe/Amsterdam
Om te komen tot een effectieve aanpak van cliënten met een ernstige psychische aandoening is een interprofessionele samenwerking van cruciaal belang. Maar andere financieringsvormen, verschillen tussen opleidingen en bijvoorbeeld het vasthouden aan
Lees meer
22
januari
2024
| 16:46 Europe/Amsterdam
“Het Empathie Kompas heb ik ontwikkeld om ontwerpers te helpen empathiseren met de mensen met wie ze samenwerken, maar ook voor wie ze ontwerpen”, legt Wina Smeenk, lector Societal Impact Design bij Inholland, uit. “Het Kompas helpt om elkaar beter
Lees meer
03
januari
2024
| 15:59 Europe/Amsterdam
In tegenstelling tot het geschetste beeld in de media wordt het jaarlijkse geweld tijdens oud- en nieuw niet erger. Er is juist sprake van een dalende tendens, laat Inholland-lector Marnix Eysink Smeets (Publiek Vertrouwen in Veiligheid) deze week
Lees meer
2023
21
december
2023
| 12:50 Europe/Amsterdam
“Gelijke stagekansen voor alle studenten door bewustwording te vergroten en verbinding te creëren!” Dat was de boodschap van de jaarafsluiting van de Haagse aanpak Gelijke Stagekansen in Den Haag. Op maandag 18 december  kwamen docenten,
Lees meer
21
december
2023
| 08:10 Europe/Amsterdam
Bij Hogeschool Inholland focussen we op een veerkrachtige samenleving. Dit is een samenleving waarin we in verbinding met elkaar in staat zijn om schokken op te vangen en deze ook benutten als kans om ons verder te ontwikkelen. Met Inholland
Lees meer
20
december
2023
| 08:46 Europe/Amsterdam
Wat maakt maatschappelijke vraagstukken zo complex? Ze vragen om verandering, raken velen van ons en niemand is volledig verantwoordelijk. Om deze vraagstukken succesvol op te pakken heeft het lectoraat Societal Impact Design het Co-Design Canvas
Lees meer
19
december
2023
| 08:30 Europe/Amsterdam
Bij Hogeschool Inholland focussen we op een veerkrachtige samenleving. Dit is een samenleving waarin we in verbinding met elkaar in staat zijn om schokken op te vangen en deze ook benutten als kans om ons verder te ontwikkelen. Met Inholland
Lees meer
18
december
2023
| 08:00 Europe/Amsterdam
“Leraren worden niet als professionals bejegend.” Lector Mascha Enthoven  (De Pedagogische Opdracht) ziet dit als hét centrale probleem in de discussie over kansengelijkheid en de rol die onderwijs daarin speelt. Een leraar is een pedagogisch
Lees meer
14
december
2023
| 08:40 Europe/Amsterdam
De huidige stand van zaken in de zorg: vergrijzing, de financiering van de zorg en de tekorten in zorgpersoneel. “Één op de vier mensen moet in de zorg werken om zorgniveau dat we nu hebben te handhaven. Iedereen voelt aan dat dat niet haalbaar is”,
Lees meer
13
december
2023
| 10:40 Europe/Amsterdam
Koos Zwaan wil bijdragen aan een duurzaam en gezond muziekecosysteem. Dat deed hij al jaren als associate lector Innovation in the Music Industry en sinds 7 november vergroot hij zijn spanwijdte als lector. Nog steeds met twee drijfveren: de wil om
Lees meer
12
december
2023
| 13:42 Europe/Amsterdam
Bij ondervoeding wordt vaak gedacht aan ontwikkelingslanden, rampgebieden en hongersnoden. Maar niets is minder waar, ook in Nederland is ondervoeding een probleem. “Het is een onderbelicht probleem dat zwaarder op de zorgeconomie drukt dan
Lees meer
11
december
2023
| 15:18 Europe/Amsterdam
Voordat je een bepaald medicijn neemt, wil je natuurlijk alles weten over de werking en bijwerking ervan op je lichaam. Maar heb je ook nagedacht over de bijwerkingen op het milieu en het klimaat? Steeds meer artsen, medisch specialisten en andere
Lees meer